Czym jest Lean Management?

CZYM JEST LEAN MANAGEMENT?

W roku 1990 James Womack i Daniel Jones wyruszyli w światową podróż, aby promować swoją książkę: “Maszyna, która zmieniła świat “. Podczas tej podróży organizowali oni seminaria na temat efektywnej metody produkcji realizowanej przez Toyota Company. James Womack i Daniel Jones nazwali ten sposób pracy: Lean Production (szczupła produkcja).

Teorię stojącą za tą metodą opisali później Womack i Jones w swojej książce „Lean Thinking” (w Polsce wydana pod tytułem „Lean Thinking- Szczupłe myślenie”.).

W praktyce te metodologie Lean Thinking i narzędzia są często przejmowane pod różnymi nazwaminp Lean Management, Lean Manufacturing itp. Jako The Lean Six Sigma Company, uważamy, że termin Lean Management (szczupłe zarządzanie) najlepiej oddaje szerokie spektrum metod i narzędzi Lean.

LEAN MANAGEMENT KONTRA MUDA.

Szczupłe zarządzanie jest metodologią zapewniająca bezproblemowy i szybki tok działań wytwarzających wartość dodaną podczas procesu. Efektywny przebieg procesu jest jej istotą – wszystko, co spowalnia proces to Muda (japońskie określenie marnotrawstwa), czyli wszelkie działania nieprzyczyniające się do wytwarzania wartości dodanej w procesie. Rozróżniamy czynności z wartością dodaną (VA), biznesową wartość dodaną (BVA) i marnotrawstwa (NVA).

Krótko mówiąc: Lean Management jest metodą, która kreuje efektywny przebieg procesu poprzez eliminację działań, niewytwarzających wartości dodanej (muda).

7 RODZAJÓW MARNOTRAWSTWA

W teorii szczupłego zarządzania przyjęto 7 rodzajów działań, które nie tworzą wartości dodanej:

 • Transport
 • Zapasy
 • Zbędny ruch
 • Oczekiwanie
 • Nadprocesowość (zbyt trudne, nadmiernie skomplikowane) –
 • Nadprodukcja (zbyt dużo lub zbyt szybko)
 • Defekty, braki

Organizacje, które działają według metodologii Lean Management, skupiają się na redukcji marnotrawstwa do wstępnie zdefiniowanego i osiągalnego optimum.

5 KROKÓW WOMACKA

Metodologia Lean Management zawiera obejmujący 5 etapów model eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji procesów biznesowych.

 1. Zdefiniowanie wartości
 2. Mapowanie strumienia wartości
 3. Stworzenie ciągłego przepływu
 4. Stworzenie systemu „zasysania”
 5. Dążenie do doskonałości

 

LEAN W SŁUŻBIE PRZEMYSŁOWI

7 rodzajów marnotrawstwa wydaje się mieć większe zastosowanie w produkcji, ponieważ marnotrawstwa są tutaj łatwiej zauważalne niż w procesach usługowych. Zapasy mogą być policzone w magazynie, a czas oczekiwania może zostać zmierzony podczas postoju linii produkcyjnej. Natomiast w przypadku usług marnotrawstwo może wydawać się mniej widoczne, ale z pewnością występuje w nie mniejszym nasileniu. Czyli sterty piętrzących się ofert, rachunków i zezwoleń mogą być postrzegane jako rodzaj marnotrawstwa nazywany „zapasami”. Ludzie wyczekujący w kolejce mogą być sklasyfikowani jako  „oczekiwanie”, a faktury, po których następują noty kredytowe (faktury korygujące) są doskonałym przykładem „braków”.

KURSY Z DZIEDZINY LEAN MANAGEMENT: LEAN PRACTITIONER

Kursy stanowią połączenie praktycznej symulacji i teorii Lean Management. Uczestnicy optymalizują proces w oparciu o 5 zasad Womacka – poprzez zastosowanie teorii w praktyce uczestnicy doświadczą skuteczności i potęgi szczupłego zarządzania.

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE LEAN SIX SIGMA

Jeśli chcesz zostać specjalistą lub ekspertem Six Sigma, określanych jako Yellow Belts, Green Belts, i Black Belts (żółte pasy, zielone pasy i czarne pasy) zapoznaj się z Przewodnikiem Kursów lub pobierz Katalog Szkoleń bądź przeczytaj o naszych kursach.

Chcesz wiedzieć więcej lub masz dodatkowe pytania?

Zamów nasz bezpłatny katalog.

 • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Courses where 'Czym jest Lean Management?' is part of the program

Want to know more about Czym jest Lean Management?? Visit the product pages of the following courses...

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG