Kanban

Kanban został opracowany w Toyocie przez Taiichi Ohno – poszukiwał on sprawnego system dla osiągania wysokiego poziomu produktywności. Jest wizualnym narzędziem Lean i często stosuje się go łącznie z JIT (Just-In-Time = w samą porę). Dzięki temu komponenty produkuje się tylko wtedy, gdy jest na nie zapotrzebowanie. Nazwa ta pochodzi od japońskich słów „kan”, co oznacza „wizualny” i „ban’” co oznacza „kart”’ lub ‘tablicę’. Przy użyciu tej karty (lub współcześnie systemu informatycznego) uzyskuje się sygnał informujący kiedy coś jest potrzebne – czyli kiedy należy zamówić dane produkty lub surowce.

KANBAN JAKO SYSTEM PRODUKCYJNY

Kanban wspiera zarządzanie systemem produkcyjnym jako całością i jest doskonałym sposobem inicjowania doskonalenia. Obszary problemowe i wąskie gardła można zidentyfikować natychmiast, jak tylko spada liczba kart w obiegu, co oznacza zmniejszenie poziomu wielkości prowadzonych prac.

KANBAN ZAPEWNIA WGLĄD W PROCES PRODUKCYJNY

Kanban realizowany w różnych formach, z których jedną stanowi ‘tablica kanban’. Na tej tablicy dokonuje się przeglądu wielkości prac w toku i ilości zadań, do wykonania. Każda karta reprezentuje produkt lub usługę w toku, a przesunięcia na tablicy przedstawiają etapy realizacji procesu. Tablica należy podzielić na kolumny, często stosuje się trzy kolumny: “do zrobienia”, “w toku” i “zrobione”.

Kanban

Inną formą Kanban jest ‘system dwóch pojemników’. Zasoby używane w danym momencie są w pierwszym pojemniku, a zasoby rezerwowe są w drugim pojemniku. Natychmiast po opróżnieniu pierwszego pojemnika, wyjmuje się kartę z pojemnika jako sygnał, że pojemnik wymaga ponownego napełnienia. Drugi pojemnik przesuwa się do przodu, a po ponownym napełnieniu opróżnionego pojemnika system wraca do równowagi. Natychmiast po opróżnieniu tego drugiego pojemnika napełnia się go zgodnie z kartą Kanban, która zawsze znajduje się w pojemniku.

Rodzaje Kanban’ów:

  • transportowy: to sygnał do wcześniejszego etapu w procesie, że materiały mogą być pobrane z zasobów i przekazane do następnego etapu. Ten rodzaj Kanban zawiera informacje takie jak indywidualny identyfikator, jego pochodzenie i przeznaczenie.
  • produkcyjny: to sygnał dla etapu produkcji, że można rozpocząć produkcję – obejmuje on informacje odnoszące się do procesu, materiału, itp
  • sprzedażowy: podobny do Transport Kanban, ale stosuje się go w odniesieniu do zewnętrznych dostawców.

OBLICZ POZIOM ZAPASÓW – KANBAN:

Istnieje wiele metod obliczania optymalnego poziomu zapasów. Do obliczenia optymalnych zapasów potrzebne są pewne dane, jak rzeczywisty popyt/konsumpcja w odniesieniu do danego (końcowego) produktu i zmienność popytu/ konsumpcji. Jeżeli tych współczynników używa się do obliczania optymalnego poziomu, to można zastosować Kanban.

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE LEAN SIX SIGMA

Jeśli chcesz zostać specjalistą lub ekspertem Six Sigma, określanych jako Yellow Belts, Green Belts, i Black Belts (żółte pasy, zielone pasy i czarne pasy) zapoznaj się z Przewodnikiem Kursów lub pobierz Katalog Szkoleń bądź przeczytaj o naszych kursach.

Chcesz wiedzieć więcej lub masz dodatkowe pytania?

Zamów nasz bezpłatny katalog.

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Courses where 'Kanban' is part of the program

Want to know more about Kanban? Visit the product pages of the following courses...

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG