Lean Six Sigma Green Belt

Kurs Lean Six Sigma Green Belt stwarza doskonałe możliwości rozwoju twojej kariery lub wzmocnienia twojego CV. Kurs Lean Six Sigma Green Belt jest przeznaczony przede wszystkim dla specjalistów, którzy są szczególnie zainteresowani ciągłym doskonaleniem procesów wewnątrz organizacji w celu uzyskania perfekcji w aspekcie jakości i wydajności.

Co jest na tej stronie:

  Lean Six Sigma Green Belt

  KLUCZOWA ROLA W CIĄGŁYM DOSKONALENIU PROCESÓW

  Każda organizacja dążąca do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości, najlepszego czasu dostaw i najniższych koszów operacyjnych ma w każdym dziale specjalistów, którzy poświęcają swój czas na doskonalenie procesów. Specjaliści ci są często certyfikowanymi Green Beltami. Są oni zaangażowani w optymalizację codziennej pracy działu i często odgrywają kluczową rolę w tworzeniu wymaganej zmiany sposobu myślenia na kulturę doskonalenia.

   

  Osoby legitymujące się poziomem Lean Six Sigma Green Belt są ambitne i mogą łączyć swoją wiedzę w zakresie Lean Six Sigma ze swoim doświadczeniem, by umożliwić swojej organizacji dochodzenie do doskonałości. Z tych względów kurs Green Belt może znacząco przyczynić się do rozszerzenia perspektyw twojej kariery.

  KURS LEAN SIX SIGMA GREEN BELT

  Lean Six Sigma Green Belt jest sześciodniowym kursem stacjonarnym. Podczas tego kursu dowiesz się, jak można wnieść znaczący wkład w projekty i inicjatywy. Cztery dni są skoncentrowane na Six Sigma, nauczaniu, jak działać w strukturze projektu DMAIC. Będziesz się skupiał na rozumieniu i wdrażaniu różnych narzędzi six sigma. Pozostałe 2 dni są poświęcone tematyce Lean, nauczaniu, w jaki sposób możesz identyfikować, a następnie likwidować marnotrawstwo w procesach, tworząc w ten sposób płynność, której poszukujesz.

  Tematyka ta jest przekazywana w tak praktyczny sposób, że możesz uzyskaną wiedzę natychmiast wykorzystywać w praktyce.  Więcej szczegółowych informacji, takich jak program i omówienie kompetencji, znajdziesz w naszym prospekcie.

  Lean Six Sigma Green Belt

  Naucz się odgrywać kluczową rolę w inicjatywach ciągłego doskonalenia.

  ZAMÓW KATALOG KURSÓW
  Na podstawie opinii827 otrzymuje Lean Six Sigma Company z usługąLean Six Sigma Green Belt wynik9 na 10.

  PRAKTYCZNE INFORMACJE

  Poniżej znajdziesz praktyczne informacje na temat programu, głównych tematów, ceny oraz terminy. Pobierz katalog szkoleń, aby uzyskać więcej informacji, takich jak czas, szczegółowy program, grupa docelowa i cel kursu.

  Krótka informacja: 

  • 6 dni teorii w blokach dwudniowych + zadanie 
   praktyczne. 

  • Okres realizacji tematyki teoretycznej 1-2 miesiące 
   (patrz terminy kursów). 
    

  • Okres realizacji zadania praktycznego 3-5 miesięcy. 

  • Średni dochód z zadania praktycznego: > 30.000 
   euro. 
    

  • Część teoretyczna zostanie uznana za zaliczoną po 
   uzyskaniu wystarczającego wyniku na egzaminie. 

  • Część praktyczna zostanie uznana za zaliczoną po 
   pomyślnym ukończeniu przez ciebie projektu Lean 
   Six Sigma. 

  • Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.00 – 17.00 
    

  • Część teoretyczną kursu można zaliczyć niezależnie 
   od zadania praktycznego. 
    

  Po ukończeniu tego kursu będziesz potrafił:

  • rozumieć filozfofię Lean Six Sigma i zastosować ją we własnym środowisku pracy

  • przeprowadzać projekty doskonalące na poziomie wydziału

  • zastosować narzędzia i techniki Lean Six Sigma w procesach Twojej firmy

  Po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymasz  uznawany w całym świecie teoretyczny certyfikat  Lean Six Sigma Green Belt (zielony pas Lean Six  Sigma). Po zakończeniu zadania praktycznego  otrzymasz certyfikat praktyczny i zostaniesz  certyfikowanym praktykiem Green Belt. 

  Część 1 - Lean Thinking

  Dwudniowy kurs poświęcony technikom Lean, 
  takim jak: 

  • 5 zasad Womacka 
  • 7 rodzajów marnotrawstwa 
  • Mapowanie strumienia wartości 
  • Narzędzia doskonalenia

  Te dni będą się koncentrowały wokół symulacji, 
  która stanowić będzie linię przewodnią całego 
  szkolenia. 

  Część 2 - Six Sigma

  Następne 4 dni będą poświęcone strukturze 
  projektu Six Sigma i przydatnym technikom. W 
  ciągu tych dni główny nacisk zostanie położony na: 

  • Tło Six Sigma 
  • Faza definiowania: Wybór projektu i określenie potrzeb klienta 
  • Podstawowe statystyki 
  • Faza pomiaru: Określenie krytycznych czynników oddziaływania 
  • Faza analizy: Przyczyny źródłowe i analizowanie danych 
  • Faza udoskonalenia: Generowanie rozwiązań i pilotaż 
  • Faza kontroli: Plan kontroli i zamknięcie projektu

  Część 3 - Zadanie praktyczne

  Po zdaniu egzaminu z teorii, oczekuje się od ciebie 
  wykonania zadania praktycznego. Pod 
  przewodnictwem swojego mistrza czarnego pasa 
  będziesz miał za zadanie zrealizować projekt, 
  którego wynikiem będzie udoskonalony proces według standardów Lean Six Sigma. Taki projekt 
  zazwyczaj przynosi realne korzyści rzędu wielkości 
  10.000$ do 100.000$.

   

  9 980 zł netto

  Sześciodniowy stacjonarny kurs teoretyczny 

  Cena obejmuje: 

  • Tutoring (opiekę dydaktyczną) ze strony Lean Six Sigma Black Belt
    

  • Materiały kursowe (materiały źródłowe, zestaw 
   slajdów) 

  • Egzamin (z możliwością 2-krotnego poprawiania)
    

  • Certyfikacja (poświadczająca posiadanie wiedzy 
   teoretycznej w dziedzinie Lean Six Sigma na 
   poziomie Green Belt – zielonego pasa) 

  Zadanie praktyczne 

  Cena obejmuje: 

  • 8 godzin coachingu przez dedykowanego Lean Six Sigma Black Belt

  • Przegląd formatów / narzędzi 
    

  • Ocenę projektu 

  • Certyfikację (poświadczająca posiadanie wiedzy teoretycznej w dziedzinie Lean Six Sigma oraz doświadczenie praktyczne na poziomie Green Belt) 

  Cena nie obejmuje: 

  • Noclegów 

  ISO18404

  Process improvement is a profession and a skill. To successfully improve processes with Lean Six Sigma various competencies are a must. The organisation that determines the international standards, the ISO,  has set the standard of competencies needed to fill the critical roles within a Lean Six Sigma organisation. The roles they have defined are:

  • Lean Practitioner

  • Lean Leader

  • Lean Expert

  • Lean Six Sigma Green Belt

  • Lean Six Sigma Black Belt

  • Lean Six Sigma Master Black Belt

  The Lean Six Sigma Company has used the ISO 18404 as a starting point when developing the courses. For this reason, each training consists of a theoretical part and a practical part. Competencies and skills can only be shown in practice. Our certification criteria derive from the ISO standard so we can assure ourselves of the fact that participants who received their certification through us have the required competencies to help organizations with Lean Six Sigma.

  8 Luty 2022, Online

  8 Luty 2022|9 Luty 2022|22 Luty 2022|23 Luty 2022|22 Marzec 2022|23 Marzec 2022

  29 Marzec 2022, Online

  29 Marzec 2022|30 Marzec 2022|12 Kwiecień 2022|13 Kwiecień 2022|10 Maj 2022|11 Maj 2022

  10 Maj 2022, Online

  10 Maj 2022|11 Maj 2022|24 Maj 2022|25 Maj 2022|21 Czerwiec 2022|22 Czerwiec 2022

  ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

  Prosimy o wypełnienie tego formularza w celu zarejestrowania się na jeden z tych kursów. Skonstatujemy się z tobą najszybciej jak to jest możliwe w celu zakończenia twojej rejestracji.

  Zamów katalog kursów

  Zamów katalog kursów, by zdobyć szczegóły programów, informacje o potrzebnym przygotowaniu i egzaminach.

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR

  W FIRMIE

  LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI CZYTAJ DALEJ