Doskonalenie KATA i coaching KATA

Doskonalenie KATA i coaching KATA

Wdrażając zarządzanie LEAN, wiele firm opiera się wyłącznie na narzędziach LEAN znanych z „Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS)”. Oznacza to, że wdrażają narzędzia LEAN, takie jak VSM, 5S i Kanban. Jednak po pewnym czasie stwierdzają, że utrzymanie pożądanego tempa poprawy jest trudne.

Wymienione powyżej narzędzia reprezentują jedynie widoczną twarz Lean Management, firmy te nie mają jasnego pojęcia o mniej widocznej części LEAN, w jaki sposób narzędzia te zostały stworzone przez Toyotę, jak działają one w sposób zintegrowany względem siebie i jak to się dzieje, że filozofia Lean w Toyocie trwa długo i daje wyjątkowe rezultaty!

Odpowiedzi na ten problem dostarczyła książka „Toyota Kata” Mike’a Rothera. Mike badał mniej widoczną stronę LEANT, roboczy tytuł jego pracy brzmiał „The Invisible”, który później został zatytułowany „Toyota Kata”.

Sposób Toyoty

KATA to japońskie określenie stosowane w sztukach walki, jest to ćwiczenie w indywidualnym stylu, składające się z serii określonych ruchów, wykonywanych przeciwko od 4 do 8 wyimaginowanym przeciwnikom, atakującym z różnych stron. W zarządzaniu Lean kata odnosi się do dwóch elementów: Kata Doskonalenia i Kata Coachingu.
Kata ulepszeń

Toyota uważa adaptację i ciągłe doskonalenie za ważną przewagę konkurencyjną. Wszyscy pracownicy Toyoty muszą posiadać tę umiejętność – jest to Kata Doskonalenia. Kata Ulepszenia składa się z 4 stałych kroków.

Ustaw wizję (prawdziwa północ).
Odkryj „Aktualny stan” – obecną sytuację.
Określ „Warunek następnego celu” – kolejny cel.
Zidentyfikuj „Bariery” i wykorzystaj PDCA, aby osiągnąć swój cel.

Kata ulepszeń

Kata Doskonalenia musi się nauczyć. To zadanie menadżera, rozwój pracownika, nauczanie Kata Doskonalenia i wsparcie podczas realizacji Kata Doskonalenia nazywamy Kata Coachingowym.

Jest to powtarzalna procedura, dzięki której liderzy i menedżerowie Lean uczą Kata Doskonalenia wszystkich pracowników organizacji. Jest to struktura, seria pytań wykorzystywana przez menedżerów w celu wzmocnienia skutecznej praktyki Kata Doskonalenia.

Pięć pytań Kata Coachingowego, zadawanych uczniowi przez coacha, prowadzi ucznia przez pożądany wzorzec myślenia naukowego PDCA. Podczas sesji coachingowej coach udziela uczniowi rad proceduralnych – a nie rozwiązań – które pomagają mu skutecznie pokonać przeszkody.

Trening kata

Wykonywanie Kata Doskonalenia i Treningu ma wiele cech wspólnych ze sportem (wysokiego szczebla):

Jeśli chcesz być dobrym kata udoskonalającym, musisz poszukać dobrego trenera.
Aby być dobrym trenerem, musisz opanować Kata doskonalenia (jeśli nie byłeś piłkarzem na wysokim poziomie, trudno być dobrym trenerem piłki nożnej).
Nie możesz nauczyć kogoś grać w golfa, robiąc to przed nim 3000 razy. Osoba musi ćwiczyć siebie, powtarzać, popełniać błędy i uczyć się.

Pozorna prostota pięciu pytań coachingowych sprawia, że ​​ta procedura wydaje się łatwiejsza niż w rzeczywistości. Często nie doceniamy wszystkich elementów, które odgrywają rolę w coachingu. Konieczne jest zatem, aby Coach (Menedżer) również ćwiczył tę rolę (przy wsparciu Drugiego Coacha), aby stopniowo budować wiedzę, know-how, a przede wszystkim niezbędne umiejętności interpersonalne. Zaangażowanie doświadczonego Coacha jest niezbędne, jeśli menedżerowie chcą rozwijać umiejętności coachingowe (w obszarze ciągłego doskonalenia).
Zrozumienie neuronauki uczenia się

Wiemy, że istnieje granica ilości nowych informacji, które nasz mózg może przyswoić w ciągu jednej sesji, to prawie dwadzieścia minut!

Praktykowanie krótkich okresów nauki codziennie przez kilka miesięcy jest znacznie skuteczniejsze niż długie sesje.

Neurolodzy wykazali, że zachowanie i myślenie są ze sobą powiązane (patrz ilustracja poniżej). Kiedy coś robimy, informacja ta jest kodowana w postaci wiązek i synaps łączących neurony. Kiedy ćwiczymy w sposób powtarzalny, uzyskujemy bardzo wydajny obwód, co staje się naszym nawykiem.

Na przykład, jeśli podejdziemy do problemu, myśląc szybko i wyciągając pochopne wnioski, nie będziemy skuteczni w rozwiązywaniu problemu. Aby przeciwstawić się tej tendencji, musimy wielokrotnie zachowywać się naukowo, co zmieni nasz sposób myślenia i nie sprawi, że będziemy bardziej skuteczni w rozwiązywaniu problemów.

Nauka KATA

Nasi eksperci Lean mogą szkolić Twoich trenerów KATA i wspierać wdrożenie coachingu KATA w Twojej firmie.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, temat ten poruszamy na naszych szkoleniach Lean Leader. Możesz także pobrać nasz katalog szkoleń, aby zapoznać się z programami szkoleniowymi Lean Six Sigma

Zapraszamy na szkolenie lean six sigma black belt oraz szkolenie lean six sigma green belt.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG