PARTNERZY

The Lean Six Sigma Company współpracuje z wieloma uczelniami wyższymi na całym świecie.

INSTYTUT O ŚWIATOWYM ZASIĘGU

Lean Six Sigma jest sprawdzoną metodyką zmierzającą do poprawy produktywności, zwiększenia zadowolenia klienta i obniżenia kosztów operacyjnych. Koncentrujemy się na uczeniu praktycznego zastosowania Lean Six Sigma – przez całą strukturę organizacji. (Czym jest Lean Six Sigma?)

 

Spółka The Lean Six Sigma Company jest europejskim liderem, jeżeli chodzi o szkolenia w dziedzinie Lean Six Sigma. Wspieramy zarówno organizacje, jak i indywidualnych przedstawicieli w ich ambitnych dążeniach do ciągłego doskonalenia procesów. Ponadto jesteśmy przewodnikami organizacji w realizacji ich ambicji poprawy poziomu zadowolenia klienta i obniżenia kosztów operacyjnych.

 

Oferujemy kursy w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, w Holandii, Belgii, Irlandii, Serbii, Słowenii i Hiszpanii.

Kraje w jakich prowadzimy działalność 

Co zyskujesz zdobywając certyfikat Lean Six Sigma?

LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

Lean Six Sigma znana jest przede wszystkim jako proces kształtowania kultury ciągłego doskonalenia. W rzeczywistości jednak znacznie wykracza poza te ramy. Lean Six Sigma to określona filozofia, struktura organizacji i doskonalenia, jak też komplet narzędzi do ich realizacji. Wychodząc z tego punktu widzenia Lean Six Sigma rozwiązuje problemy organizacyjne przy uwzględnieniu konkurencyjności, obniżki kosztów oraz zadowolenia klienta.

Zależnie od twoich ambicji, metodologia Lean Six Sigma może być wdrażana etapami. Każda organizacja jest wyjątkowa, nie ma jakiejś powielanej strategii o uniwersalnym zastosowaniu. Wspólnie z Tobą The Lean Six Sigma Company opracuje plan działania, dostosowany do potrzeb twojej organizacji.  

KONTAKTDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

KURSY LEAN SIX SIGMA

SZKOLENIA OTWARTE I DEDYKOWANE DLA ZESPOŁÓW

Oferujemy szereg kursów Lean Six Sigma, dzięki którym zostaniesz specjalistą w dziedzinie ciągłego doskonalenia procesów. Nasze kursy stwarzają wspaniałe możliwości dla rozwoju osobistego, a certyfikacja Lean Six Sigma znacząco poprawi Twoje perspektywy zawodowe.

Który z kursów jest najbardziej dla Ciebie odpowiedni?Znajdź idealny kurs dla siebie przy pomocy prospektów lub skontaktuj się z nami w celu uzyskania naszej profesjonalnej porady.
PROSPEKT

POWODY, DLA KTÓRYCH WARTO NAS WYBRAĆ

W latach dziewięćdziesiątych organizacje stosowały albo Lean albo Six Sigma. W roku 2002 pojawiły się pierwsze publikacje na temat połączenia tych dwóch metodologii. The Lean Six Sigma Company powstała w czerwcu tego samego roku, a nasi założyciele mocno wierzyli w korzyści płynące z połączenia Lean i Six Sigma.

Wiele się zmieniło od 2002 roku. Dziś już nie można wyobrazić sobie Lean bez Six Sigma, a na całym świecie pojawiły się duże społeczności, koncentrujące się na połączeniu tych metodologii.

W ciągu ostatnich 21 lat, tysiące specjalistów i setki firm urzeczywistniało swoje ambicje związane z Lean Six Sigma poprzez nasze kursy i certyfikacje.

1) Certyfikacja akredytowana i uznawana na arenie międzynarodowej

Nasze kursy Lean Six Sigma są uznawane na arenie międzynarodowej.

The Lean Six Sigma Company poza Polską oferuje kursy również w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, w Holandii, Belgii, Irlandii, Serbii, Słowenii i Hiszpanii.

Programy kursów są zgodne z normami międzynarodowymi (ISO18404, ISO13053)

Nasze kursy są prowadzone w języku polskim, istnieje jednak możliwość wybrania kursu w innych językach, zgodnie z krajami w jakich funkcjonuje The Lean Six Sigma Company, czyli np: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, włoskim i holenderskim.

2) Ciągle doskonalimy nasze kursy

“Postępuj zgodnie z głoszonymi zasadami”, a my głosimy zasadę wysokiej jakości. Pod przewodnictwem naszych Master Black Belts, kursy szkoleniowe są systematycznie doskonalone. Dzięki doświadczeniu z setkami organizacji dysponujemy przykładami praktycznie z każdej branży.

Historycznie rzecz biorąc, metodologia Lean Six Sigma ma swoje korzenie w przemyśle wytwórczym. Wielu z naszych Master Black Belts było certyfikowanych przez firmy wytwórcze, takie jak General Electric, Toyota, RioTinto, DuPont i Avery Denison.

Ponadto współpracowaliśmy z wieloma firmami usługowymi, poczynając od usług finansowych po opiekę zdrowotną. Opracowaliśmy specjalistyczne programy szkoleniowe dla branż zorientowanych na usługi.

Posiadając tak duże grono Master Black Belts (mistrzów czarnych pasów) szczycimy się wszechstronnością dostępnej wiedzy. Co miesiąc organizowane są spotkania Master Black Belts w celu wymiany doświadczeń i omówienia najnowszych postępów.  Co dwa lata w różnych miejscach Europy odbywają się sympozja naukowe, aby upewnić nas, że organizujemy najlepsze sesje szkoleniowe, które zaspokajają potrzeby rynkowe przy uwzględnieniu najnowszych trendów.  

3) Od celów nauczania po egzaminy

Naturalnie, treści przekazywane podczas kursów są niezmiernie ważne, ale uważamy, iż wykorzystywane metody ich przekazywania mają równorzędne znaczenie. Wiele zainwestowaliśmy w rozwój odpowiednich metod nauczania.

Program kursu jest wyznaczany przez dobrze zdefiniowane cele nauczania w zasobie wiedzy dla każdego kursu. Punktem wyjścia była klasyfikacja celów nauczania według sześciu poziomów poznawania wiedzy (taksonomia Blooma).

1)  zapamiętać

2)   zrozumieć

3)   zastosować

4)  analizować

5)   oceniać

6)   tworzyć

Przy pomocy macierzy dydaktycznej, opracowanej specjalnie dla The Lean Six Sigma Company, cele nauczania i odpowiedni zasób wiedzy zostały przełożone na specyficzne metody edukacyjne.

Wobec tego w zależności od tematyki będą wykorzystywane różne metody edukacyjne. W wyniku tego dni naszych interaktywnych kursów są wypełnione raczej przykładami i praktycznymi ćwiczeniami niż suchymi i przydługimi wykładami z użyciem PowerPoint. 

4) Koncentracja na praktycznym zastosowaniu

W naszym statucie stwierdzono, że certyfikowani przez nas specjaliści w dziedzinie Lean Six Sigma po zdaniu egzaminów mogą wnosić cenny wkład do inicjatyw ciągłego doskonalenia.

Skupiamy się na umiejętności zadawania właściwych pytań i znajdowania odpowiednich narzędzi dla udzielenia odpowiedzi. Zdolność do zastosowania narzędzi Lean Six Sigma w praktyce jest tym, na czym się skupiamy, nie tracąc jednocześnie z oczu teoretycznego podejścia do metod i narzędzi Lean Six Sigma.

Jesteśmy dumni z wielu naszych certyfikowanych specjalistów Lean Six Sigma, którzy są w stanie wywierać znaczący wpływ w środowisku akademickim lub w swoim środowisku pracy. 

REFERENCJE

Firmy, którym towarzyszyliśmy w realizacji ich związanych z Lean Six Sigma ambicji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WIĘCEJ O NAS

Czym jest The Lean Six Sigma Company?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG