Privacy Policy

Privacy Policy 
www.theleansixsigmacompany.com
and subjacent websites

Dane osobowe zbierane są w następujących celach, z wykorzystaniem następujących usług:

Google Analytics

Dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Formularz kontaktowy

Dane osobowe: nazwisko, adres, adres e-mail, płeć, kraj, nazwa firmy, kod pocztowy, miasto, numer telefonu i imię.

Komentarze

Dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail i imię

Google Website Optimizer

Dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

The Lean Six Sigma Company Polska prowadzi https://www.theleansixsigmacompany.pl, która świadczy usługi Lean Six Sigma.

Ta strona służy do informowania odwiedzających witrynę o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, jeśli ktoś zdecydował się skorzystać z naszej Usługi. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji w związku z niniejszą polityką. Dane osobowe, które zbieramy, są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać Twoich danych nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

Firma
The Lean Six Sigma Company Polska będzie traktować dane osobowe osób odwiedzających jej stronę internetową, uczestników kursów i innych klientów z należytą starannością. Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanym dalej łącznie „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych – Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą dostarczyć informacji o możliwej do zidentyfikowania osobie. The Lean Six Sigma Company Polskagromadzi dane osobowe osób odwiedzających jej strony internetowe, w tym między innymi adresy IP odwiedzających. Gromadzone są również ogólne dane dotyczące wizyty na jej stronie internetowej (analizach).

Cel – The Lean Six Sigma Company wykorzystuje dane osobowe do jednego lub więcej z następujących celów:

• Oferowanie usług edukacyjnych i edukacyjnych;

• Dostarczanie informacji związanych z działalnością edukacyjną;

• Zaproszenia do odwiedzenia szkoleń, kursów, warsztatów innych spotkań o tematyce edukacyjnej;

• Utrzymywanie relacji z absolwentami The Lean Six Sigma Company; •

 Wybór kandydatów do programów edukacyjnych;

• Osobiste spotkanie, w tym rozmowy telefoniczne lub podobne z (potencjalnymi) studentami The Lean Six Sigma Company; 

• Dostęp do tablicy ogłoszeń. 

Dane osobowe, które przekazałeś firmie Lean Six Sigma, będą przetwarzane i wykorzystywane do kontaktowania się z Tobą w celu realizacji celów określonych powyżej. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji od The Lean Six Sigma Company, możesz zrezygnować.


Podstawa prawna przetwarzania – Przetwarzanie danych osobowych przez The Lean Six Sigma Company jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów The Lean Six Sigma Company. W niektórych określonych celach The Lean Six Sigma Company Polskapoprosi osobę, której dane dotyczą, o uprzednią zgodę.

Bezpieczeństwo – The Lean Six Sigma Company gwarantuje, że podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie danych osobowych lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych. Obejmuje to między innymi uwierzytelnianie wieloskładnikowe, dostęp do danych osobowych za pomocą silnego hasła i szyfrowanie ich danych.

Okres przechowywania danych osobowych – The Lean Six Sigma Company Polska będzie przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do celów przetwarzania, a nie dłużej. Zarejestruj się – The Lean Six Sigma Company Polska będzie prowadzić rejestr wszystkich czynności przetwarzania, które odbywają się pod jej kontrolą.

Twoje prawa – Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe przetwarza firma Lean Six Sigma, możesz złożyć wniosek na piśmie. The Lean Six Sigma Company Polska odpowie na Twoją prośbę w ciągu czterech tygodni. Jeśli Twoje dane są niekompletne, nieprawidłowe lub nieistotne, możesz złożyć dodatkowy wniosek o zmianę lub konkurowanie z Twoimi danymi.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji
Aby zapewnić lepsze wrażenia podczas korzystania z naszej Usługi, możemy wymagać od Ciebie podania pewnych danych osobowych, w tym między innymi imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu pocztowego. Informacje, które zbieramy, zostaną wykorzystane do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Ciebie.

Dane dziennika
Chcemy poinformować, że za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Usługę, zbieramy informacje, które wysyła do nas Twoja przeglądarka, które nazywają się Danymi dziennika. Te dane dziennika mogą zawierać informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera („IP”), wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, czas i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.

Pliki cookie
Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które są powszechnie używane anonimowy unikalny identyfikator. Są one wysyłane do przeglądarki z odwiedzanej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera.
Nasza strona internetowa wykorzystuje te „pliki cookie” do zbierania informacji i ulepszania naszej Usługi. Masz możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tych plików cookie i wiesz, kiedy plik cookie jest wysyłany do Twojego komputera. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Usługodawcy
Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:
– Aby ułatwić naszą Usługę;
– Aby świadczyć Usługę w naszym imieniu;
– Aby świadczyć usługi związane z Usługą;
– Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszej Usługi.

Chcemy poinformować użytkowników naszej Usługi, że te strony trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych. Powodem jest wykonanie powierzonych im zadań w naszym imieniu. Są jednak zobowiązani do nieujawniania ani niewykorzystywania informacji w żadnym innym celu.

Linki do innych stron
Nasza Usługa może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na tę stronę. Należy pamiętać, że te zewnętrzne strony nie są obsługiwane przez nas. Dlatego zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności tych stron internetowych. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci
Nasze Usługi nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku, gdy odkryjemy, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam dane osobowe, natychmiast usuwamy je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami, abyśmy mogli podjąć niezbędne działania.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności
Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zmiany te wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na tej stronie.

Pisemne wnioski można wysyłać na adres: info@theleansixsigmacompany.pl

The Lean Six Sigma Company posiada inspektora ochrony danych, do którego można dotrzeć poprzez: info@theleansixsigmacompany.pl

 

Most recent update: 4th November 2016

Contactinformation

Owner The Lean Six Sigma Company, info@theleansixsigmacompany.pl

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG