Kontrola procesu dzięki wykresowi ISHIKAWY pozwala zaoszczędzić 345 000 EURO

Na podstawie projektu, firma zajmująca się sprzątaniem przemysłowym realizuje projekty dla swoich klientów. Robią to na podstawie tzw. “pracy na zlecenie”, przy czym liczba godzin pracy wymaganych do realizacji projektu jest z góry ustalana wspólnie z klientem. Oznacza to również, że cena za usługę jest z góry ustalona. Firma wie wtedy dokładnie, w jakim terminie należy wykonać zlecenie. W praktyce jednak nie zawsze jest to możliwe do osiągnięcia i dlatego pojawiło się szczególne wyzwanie. W tym blogu rozwiniemy ten temat!

Rozpoczęcie procesu doskonalenia

Niestety efekt końcowy projektów opartych na “pracy zleconej” nie osiągał zakładanej marży. Wyzwanie, w którym Lean Six Sigma może zdecydowanie pomóc! Dlatego firma sprzątająca rozpoczęła proces doskonalenia. Celem było osiągnięcie w przyszłości docelowej marży dla co najmniej 90% zakontraktowanych prac.

Uzyskanie kontroli nad procesem

Aby coś poprawić, należy najpierw dokładnie wiedzieć, na czym się stoi. To samo dotyczy procesów. W tym celu zastosowano potężne narzędzie Lean Six Sigma – SIPOC. Dzięki temu narzędziu, które oznacza Suppliers, Inputs, Process, Output i Customers, cały proces został zmapowany, a punkt wyjścia stał się jasny.

Uszeregowanie przyczyn za pomocą diagramu Ishikawy

Dzięki w pełni przeanalizowanemu procesowi, jasne stały się również obszary do poprawy. Ale, które punkty są priorytetowe i przynoszą najwięcej korzyści? W tym celu zespół projektowy stworzył diagram Ishikawy. Składa się on z modelu rybiej ości zawierającego proces i możliwe przyczyny problemów. Zaletą jest to, że są one od razu uszeregowane, dzięki czemu szybko staje się jasne, które kroki należy podjąć. Ostatecznie zidentyfikowano pięć przyczyn i zajęto się nimi. Usprawnienia dotyczące tych pięciu przyczyn zostały gruntownie przetestowane i zabezpieczone w nowym procesie.

Znaczna poprawa procentowa i oszczędności finansowe

Dzięki kompleksowym testom, ulepszenia zostały poddane próbie. Wykazało to, że zarówno średnia osiągniętych marż docelowych wzrosła, jak również zmniejszyło się zróżnicowanie w obrębie tych wyników. W końcu docelowa marża wzrosła z 58% do nie mniej niż 89%! W związku z tym, cel nie został osiągnięty zaledwie w kilku procentach, ale i tak można to nazwać fantastycznym wynikiem. Zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę, że pozwoli to zaoszczędzić aż 345 000 euro!

Osiąganie świetnych wyników dzięki Lean Six Sigma? Sprawdź naszą ofertę szkoleniową!

Czy Ty również chciałbyś osiągnąć takie wyniki dzięki Lean Six Sigma? W takim razie zapoznaj się z ofertą szkoleniową i już wkrótce zacznij usprawniać także swoje procesy!

11.

DLACZEGO LEAN “DZIAŁA”

 

1. Lean komunikuje swoją “pracę”

Metodologia Lean jest naszpikowana komunikacją. Niezależnie od tego, czy chodzi o uzupełnienie sesji Kaizen lub warsztatów doskonalenia, śledzenie minimalnych zapasów za pomocą Kanban czy dzielenie się usprawnieniami na tablicy doskonalenia. Lean w dużej mierze koncentruje się na komunikacji, używając głównie środków wizualnych, aby przekaz był szybki i jasny.

W organizacji Lean informacja jest jasna. Oznacza to, że udostępniane są tylko istotne informacje. Każdy ma w nią wgląd, wie na czym polega i wie jaka jest jego rola w niej.

2. Lean “pracuje” razem

Rozpoczęcie pracy z Lean to praca zespołowa. W celu osiągnięcia usprawnienia, wszyscy uczestnicy procesu są proszeni o wprowadzenie ulepszeń w swoim miejscu pracy. Dzięki szerokiemu zaangażowaniu, inicjatywy doskonalenia są podejmowane kompleksowo, a zmiany cieszą się szerokim poparciem. Kierownictwo odgrywa w tym procesie rolę ułatwiającą i wprowadza korekty w kluczowych kwestiach. Pracownicy mają duży wpływ na zakończenie procesu.

W organizacji Lean pracownicy są więc bardziej zaangażowani i wiedzą, jak łatwiej się odnaleźć, aby omówić i w miarę możliwości skoordynować działania.

3. Lean “pracuje” dla klienta

Racja bytu każdego procesu wynika z zapotrzebowania klienta. Zatem bez klienta (popytu) nie ma procesu. W związku z tym logiczne jest myślenie o tym, co robi się w celu zaspokojenia tego zapotrzebowania. I właśnie na tym skupia się Lean. W dosłownie wszystkim, co robi organizacja, pojawia się pytanie, czy przyczynia się to do popytu klienta. Jeśli nie ma związanego z klientem powodu do wykonania danej czynności, nie musi być ona wykonywana.

W organizacji Lean każdy zna klienta i dla każdego jest też jasne, co temu klientowi pomoże. Nie oznacza to, że robimy wszystko, o co prosi nas klient, ale oznacza to, że nie będziemy wykonywać dodatkowej pracy, za którą klient nie chce zapłacić.

4. Lean “działa” naturalnie

Lean ma bardzo praktyczne i łatwe do zastosowania podejście do doskonalenia procesów. W zasadzie każdy pracownik może samodzielnie rozpocząć pracę z Lean po kilkudniowym szkoleniu. Osoby, które zrozumieją podstawy, z łatwością zastosują je do usprawnienia swojej pracy. W rzeczywistości Lean jest w tym tak praktyczny, że ludzie wnoszą tą wiedzę do domu, aby udoskonalić kuchnię lub spiżarnię.

Organizacja Lean zatrudnia ludzi, którzy inaczej patrzą na swoją pracę. Wiele z zasad Lean jest sprzecznych z naturalnymi zachowaniami, ale gdy ludzie zrozumieją o co chodzi, wszędzie widzą możliwości bardziej efektywnego zorganizowania swojej pracy.

5. Lean “działa”

Istnieją obecnie liczne przykłady inicjatyw Lean, które bardzo się opłaciły. Począwszy od skrócenia czasu rozpatrywania wniosku o pozwolenie w gminie z ponad 2 miesięcy do maksymalnie 2 tygodni, po zmniejszenie liczby etapów procesu spłaty kredytu z 34 do 14 kroków w banku. Lean odnosi sukcesy i jest to możliwe w każdej organizacji. Największym sukcesem nie są wspomniane ulepszenia, ale w kultura ciągłego doskonalenia.

Organizacja Lean nieustannie dąży do ulepszeń, a każde udane usprawnienie jeszcze bardziej napędza koło zamachowe doskonalenia.

Czy Ty również jesteś ciekawy, co Lean może zrobić dla Ciebie lub Twojej organizacji? Zajrzyj na stronę Lean Practitioner.

12.

NAWET PROFESJONALNI TRENERZY ZMIAN MOGĄ SIĘ WCIĄŻ UCZYĆ!

 

Według Firmy How , każdy zasługuje na to, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Odnosi się to do kwestii osobistych, ale ma również ogromne znaczenie w miejscu pracy. Dlatego prowadzą szkolenia, coaching i doradztwo w zakresie procesów zmian w organizacjach. Ale tak jak w przypadku Twojej organizacji, w firmie How zawsze jest miejsce na ulepszenia. Chcą na przykład zoptymalizować transfer danych dotyczących przygotowań logistycznych. Nasz uczestnik kursu Jeroen z entuzjazmem zabiera się do pracy nad tym. Podczas projektu pracuje nad przepływem: procesu bez zakłóceń. Jesteście ciekawi roli Lean Management w tym projekcie? Czytaj więc dalej…

Wzmocnienie współpracy

Firma How współpracuje z partnerami i specjalistami w dziedzinie Lean Management. Na czym polega ta filozofia zarządzania? Lean Management można również określić jako “kulturę ciągłego doskonalenia”. Osiągacie to jako organizacja poprzez ciągłe dążenie do stworzenia najbardziej efektywnego i wydajnego procesu. Podczas projektu głównym zadaniem Jeroena było zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. W efekcie poprawia się wzajemna współpraca między pracownikami.

Praca Lean z zespołem

W firmie How ludzie są przyzwyczajeni do pracy w poczuciu odpowiedzialności za siebie, a co za tym idzie, mają silne własne opinie. W miejscu pracy znajduje się zatem również wiele osób asertywnych. Te dobre cechy na pewno owocują podczas treningów, ale to może czasem utrudniać wprowadzanie zmian. Lubią trzymać się swojego zwykłego sposobu planowania: pracy z harmonogramem w Excelu. W Lean Management ważne jest, aby Jeroen zachęcał kolegów do usprawniania procesów. Dlatego kursant zapewnia pracownikom dodatkowy kontekst. Jeroen robi to poprzez wykazanie, że takie planowanie nie dodaje wartości dla klienta. W rezultacie widzą, że poprawa procesu jest pożądana i akceptują zmianę: nowo zaprojektowany harmonogram. Cały zespół cieszy się z tej nowej formy pracy.

Lean Management oferuje korzyści

Podczas szkolenia uczący się odkrywa, że Lean Management ma do zaoferowania wiele rozwiązań zarówno w zakresie własnych usług, jak i procesów pracy. W wyniku szkolenia współpracownicy osoby szkolonej widzą, w jaki sposób mogą czerpać korzyści. Firmę How tworzą specjaliści od tworzenia dobrej współpracy między współpracownikami, pracodawcami i menedżerami. Jej filozofia zarządzania doskonale się w to wpisuje. W firmie, więcej procesów jest obecnie poddawanych kontroli. Dzięki Lean Management firma How zwraca większą uwagę na to, jak może jeszcze lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie klientów.

Jeroen poszerzył swoją wiedzę i zdobył doświadczenie w zakresie metody zarządzania. Obecnie wszyscy współpracownicy Jeroena są odpowiednio nastawieni na ciągłe doskonalenie procesów. Zapewnia to jeszcze lepszą współpracę z partnerami. Wiedzą też, jak samodzielnie optymalizować procesy wewnętrzne. Firma Lean Six Sigma widzi w tym dobrą perspektywę na przyszłość!

Odkryj, co Lean Management oznacza dla Twojej organizacji!

Poprzez projekt Lean Six Sigma firma How dąży do ciągłego doskonalenia procesów. Dzięki Lean Management zdają sobie sprawę, że współpracownicy skupiają na tym swoją uwagę. Czy chcą Państwo wiedzieć, w jaki sposób ta filozofia zarządzania może zapewnić optymalizację procesów również w Państwa organizacji? Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleniową i sprawdź, który kurs Ci odpowiada.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG