Lean Leader

Ten kurs jest przeznaczony dla menedżerów, którzy chcą wdrożyć metodologię ciągłego doskonalenia w swoim dziale. Podczas kursu przedstawiane są zasady zarządzania, które powinny charakteryzować lidera Lean. Szczególną uwagę poświęca się krótkim odprawom, kaizen-events i Toyota kata.

More on this page:

  Lean Management

  W kulturze ustawicznego doskonalenia każdy będzie codziennie spędzał pewien czas na doskonalenie procesu. Długość tego czasu zmienia się zależnie od pracownika, od 10 minut po cały dzień. Posiadanie system doskonalenia procesów jest kluczem do sukcesu dla organizacji.

  Lean Leader jest inicjatorem projektów wdrażania Lean. Poza dogłębną wiedzą na temat narzędzi doskonalenia Lean, Lean Leader jest także wykwalifikowanym menadżerem zmian. Dzięki inwestowaniu czasu w kolegów Lean Leader trenuje ciągle doskonalenie pracowników.

  KURS LEAN LEADER

  Kurs składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Z 5 dni teorii 3 dni poświęcone są Lean Practitioner, a 2 dodatkowe dni skupiają się na filozofii Lean Management. Kurs spełnia wszystkie standardy międzynarodowe, określone w normie ISO18404.

  Wiele uwagi będzie poświęcone 14 zasadom zarządzania Toyoty. Zasady te służą jako ogólne wskazówki dla menedżerów, którzy chcą skutecznie wdrożyć Lean. Jedna z zasad wymaga od liderów Lean budowania uczącej się i ciągle doskonalącej organizacji. Aby można było to uczynić, potrzebne są specyficzne umiejętności kierownicze. Liderzy Lean raczej instruują ludzi, jak to poprawić niż mówią ludziom, co mają robić.

  Podczas kursu zostaną omówione narzędzia i zasady Lean, takie jak Kaizen, 5 zasad Womacka, Toyota Kata, 7 rodzajów marnotrawstwa i zarządzanie projektem A3.

  Lean Leader

  Zostań Liderem Lean w organizacji - prowadź grupy doskonalące.

  ZAMÓW KATALOG KURSÓW
  On the basis of 472 reviews obtains The Lean Six Sigma Company with the service Lean Leader a score of 9 out of 10.

  INFORMACJE PRAKTYCZNE

  Kurs Lean Leader daje praktyczne podejście do metodologii Lean.  Na program kursu składają się 5 dni teorii oraz zadanie praktyczne. Twój instruktor będzie cię instruował podczas realizacji zadania praktycznego. W prospekcie znajdziesz więcej informacji o programie kursu i zadaniu praktycznym.. 

  Kurs Lean Leader obejmuje 5 dni zajęć. Pierwsze 3 
  dni tego kursu będą poświęcone metodom i 
  narzędziom, przy szczególnym koncentrowaniu się 
  na ich praktycznym zastosowaniu. Ostatnie 2 dni 
  będą poświęcone omawianiu sposobów wdrażania 
  inicjatyw Lean i zarządzania nimi.  
   
  Po zakończeniu zajęć poświęconych teorii, będziesz 
  trenowany przez swojego instruktora podczas 
  realizacji zadania praktycznego (projekt Lean).  

  Po pomyślnym zdaniu egzaminu teoretycznego i 
  zakończeniu zadania praktycznego otrzymasz 
  certyfikat Lean Leader. 

  Część 1 - Lean Practitioner

  Trzydniowy moduł, poświęcony narzędziom i 
  metodom Lean, takim jak: 

  1. 5 zasad Womacka 
  2. Przepływ 
  3. 7 rodzajów marnotrawstwa 
  4. Mapowanie strumienia wartości 
  5. Kilka technik doskonalenia, takich jak Kanban, 
  SMED i Poka Yoke 
   
  W ciągu tych dni główny nacisk zostanie położony 
  na praktyczną symulację. Skupimy się na metodach 
  i narzędziach Lean, jak również na tym jak 
  rozpoznać potencjał doskonalenia. 

  Część 2 - Lean Leader

  Dwudniowy moduł obejmujący Lean Management 
  (zarządzanie Lean). Podczas tych 2 dni poświęcimy 
  uwagę realizacji projektów i wydarzeniom kaizen 
  (kaizen events). Będą omawiane następujące 
  tematy: 
   
  Toyota Kata 
  Wydarzenia Kaizen 
  Zarządzanie projektami A3 
  14 zasad zarządzania Toyoty 

   

  Część 3 - Lean Leader - zadanie praktyczne

  Po zakończeniu części teoretycznej oczekuje się od 
  ciebie wykonania kilku zadań (praktycznych). 
  Bardziej szczegółowe informacje na temat tego, 
  czego oczekujemy, można znaleźć w naszym 
  folderze. 

  8 980,00 zł netto

  W tym:  

  • Materiały kursowe (podręczniki i materiały 
   praktyczne) 

  • 10 godzin coachingu przez naszego mistrza 
   czarnego pasa-Master Black Belt 

  • Egzamin (2 egzaminy poprawkowe, jeżeli zajdzie 
   taka potrzeba) 

  • Certyfikacja z wiedzy teoretycznej 

  • Certyfikacja z umiejętności praktycznych 

  • Szablony projektów 

  • Ocena projektu 

  Z wyłączeniem: 

  • Noclegów 

  ISO18404

  Process improvement is a craft with a specific set of skills. To successfully improve processes, using the Lean Six Sigma methodology, various competencies are required.

  The International Organisation for Standardisation (ISO) has defined the set of competencies required to fullfill the critical roles within Lean Six Sigma.

  The roles they have defined are:

  • Lean Practitioner

  • Lean Leader

  • Lean Expert

  • Lean Six Sigma Green Belt

  • Lean Six Sigma Black Belt

  • Lean Six Sigma Master Black Belt

  The Lean Six Sigma Company has used ISO18404 when developing our courses. As a result, each course consists of a theoretical part and a practical part.

  Our certification criteria are directly derived from the ISO standard. Participants who completed the course, fullfill internationally recognised and objective requirements (ISO18404), which may be expected from Lean Six Sigma professionals. 

  Skontaktuj się z nami, by poznać daty tego kursu.

  ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ 

  Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
  na ten kurs. Skontaktujemy się z tobą 
  możliwie jak najszybciej.   

  • DD slash MM slash YYYY

  Pobierz Katalog kursów

  Zamów prospekt, aby uzyskać więcej informacji, na przykład o szczegółowym programie, przygotowaniu, grupie docelowej i egzaminie.

  • DD slash MM slash YYYY

  W FIRMIE.

  LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI CZYTAJ DALEJ

  Related Courses

  Others showed their interest in these courses.

  Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

  POBIERZ NASZ KATALOG