Lean Leader (liderzy Lean)

Ten kurs jest przeznaczony dla menedżerów, którzy chcą wdrożyć metodologię ciągłego doskonalenia w swoim dziale. Podczas kursu przedstawiane są zasady zarządzania, które powinny charakteryzować lidera Lean. Szczególną uwagę poświęca się krótkim odprawom, kaizen-events i Toyota kata.

More on this page:

  Lean Management

  W kulturze ustawicznego doskonalenia każdy będzie codziennie spędzał pewien czas na doskonalenie procesu. Długość tego czasu zmienia się zależnie od pracownika, od 10 minut po cały dzień. Posiadanie system doskonalenia procesów jest kluczem do sukcesu dla organizacji.

  Lean Leader jest inicjatorem projektów wdrażania Lean. Poza dogłębną wiedzą na temat narzędzi doskonalenia Lean, Lean Leader jest także wykwalifikowanym menadżerem zmian. Dzięki inwestowaniu czasu w kolegów Lean Leader trenuje ciągle doskonalenie pracowników.

  KURS LEAN LEADER (Lider LEAN)

  Kurs składa się z części teoretycznej i części praktycznej. Z 5 dni teorii 3 dni poświęcone są Lean Practitioner, a 2 dodatkowe dni skupiają się na filozofii Lean Management. Kurs spełnia wszystkie standardy międzynarodowe, określone w normie ISO18404.

   

  Wiele uwagi będzie poświęcone 14 zasadom zarządzania Toyoty. Zasady te służą jako ogólne wskazówki dla menedżerów, którzy chcą skutecznie wdrożyć Lean. Jedna z zasad wymaga od liderów Lean budowania uczącej się i ciągle doskonalącej organizacji. Aby można było to uczynić, potrzebne są specyficzne umiejętności kierownicze. Liderzy Lean raczej instruują ludzi, jak to poprawić niż mówią ludziom, co mają robić.

   

  Podczas kursu zostaną omówione narzędzia i zasady Lean, takie jak Kaizen, 5 zasad Womacka, Toyota Kata, 7 rodzajów marnotrawstwa i zarządzanie projektem A3.

  Lean Leader (liderzy Lean)

  Specjalista, który jest inicjatorem dla inicjatyw doskonalenia.

  PYTAJ O PROSPEKT
  On the basis of 472 reviews obtains The Lean Six Sigma Company with the service Lean Leader (liderzy Lean) a score of 9 out of 10.

  PRAKTYCZNE INFORMACJE

  Kurs Lean Leader daje praktyczne podejście do metodologii Lean.  Na program kursu składają się 5 dni teorii oraz zadanie praktyczne. Twój instruktor będzie cię instruował podczas realizacji zadania praktycznego. W prospekcie znajdziesz więcej informacji o programie kursu i zadaniu praktycznym.. 

  The Lean Leader course has a duration of 5 classroom days. The first 3 days of this course will cover Lean methods and tools, focussing on the practical application. The last 2 days will focus on how to implement and manage Lean initiatives. 

  After the theoretical classroom days, you will be coached by your instructor during the practical assignment (Lean project). 

  Once you have successfully completed your theoretical exam and your practical assignment you will be awarded the Lean Leader certificate.

  Part 1 - Lean Practitioner

  Three-day module covering Lean tools and methods, such as:

  1. 5 principes of Womack
  2. Flow
  3. 7 types of waste
  4. Value Stream Mapping
  5. Several improvement techniques like Kanban, SMED and Poka Yoke

  These days have been built around a practical  simulation. Focus will be on the Lean methods and tools as well as how to recognise improvement potential. 

  Part 2 - Lean Leader

  2 day module covering Lean Management. During these 2 days the focus will be on executing projects and kaizen events. Subjects covered are:

  Toyota Kata
  Kaizen events
  A3 project management
  14 management principles of Toyota

   

  Part 3 - Lean Leader practical assignment

  After the theoretical part, you are expected to complete several (practical) assignments. More detailed information on what is expected, can be found in our prospectus.

  For local prices, please visit the website of the country where you want to take the course.

  Including: 

  • Course material (manuals and practice materials)

  • 10 hours of coaching by your Master Black Belt

  • Exam (2 resits, if necessary)

  • Theory certification

  • Practical certification

  • Lunch packages, coffee, tea and soft drinks

  • Parking fees

  • Project templates

  • Project assessment

  Excluding:

  • Overnight stays

  ISO18404

  Process improvement is a craft with a specific set of skills. To successfully improve processes, using the Lean Six Sigma methodology, various competencies are required.

  The International Organisation for Standardisation (ISO) has defined the set of competencies required to fullfill the critical roles within Lean Six Sigma.

  The roles they have defined are:

  • Lean Practitioner

  • Lean Leader

  • Lean Expert

  • Lean Six Sigma Green Belt

  • Lean Six Sigma Black Belt

  • Lean Six Sigma Master Black Belt

  The Lean Six Sigma Company has used ISO18404 when developing our courses. As a result, each course consists of a theoretical part and a practical part.

  Our certification criteria are directly derived from the ISO standard. Participants who completed the course, fullfill internationally recognised and objective requirements (ISO18404), which may be expected from Lean Six Sigma professionals. 

  Course schedule

  REGISTER HERE

  Please, fill out this form to register for one of these courses. We will contact you as soon as possible to finalize your registration.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

   POPROŚ O PROSPEKT

  Poproś o prospekt, aby uzyskać więcej informacji, na przykład o szczegółowym programie, przygotowaniu, grupie docelowej i egzaminie.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  W FIRMIE.

  LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

  Chociaż Lean Six Sigma jest najbardziej znana jako struktura doskonalenia bazująca na procesie, to w rzeczywistości znacząco wykracza poza te ramy. Lean Six Sigma jest określoną filozofią, strukturą organizacyjną i doskonalenia, jak też kompletem narzędzi. Wychodząc z tego punktu widzenia Lean Six Sigma rozwiązuje problemy organizacyjne przy uwzględnieniu konkurencyjności, obniżki kosztów oraz zadowolenia klienta.

  Zależnie od twoich ambicji, Lean Six Sigma może być wdrażany etapami. Każda organizacja jest wyjątkowa, nie ma powielanej strategii o uniwersalnym zastosowaniu. Wspólnie z tobą The Lean Six Sigma Company opracuje plan działania, dostosowany do potrzeb twojej organizacji. 

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI CZYTAJ DALEJ

  Powiązany Kurs

  Others showed their interest in these courses.