Wiki

8 Kroków w Total Quality Management (TQM)

  Centralnym założeniem Total Quality Management (TQM) jest to, że bardziej efektywne jest wykonywanie wszystkich działań poprawnie za pierwszym razem. Dzięki temu organizacja oszczędza czas na poprawkach i korektach. Celem TQM jest wykonywanie zadań poprawnie za pierwszym razem i ciągłe powtarzanie tego. Podstawowe zasady Total Quality Management 1: Orientacja na klienta Klienci określają poziom jakości. […]

8 rodzajów marnotrawstwa Lean Manufacturing

Zanurzmy się w świat Lean Manufacturing, metodologii mającej na celu optymalizację procesów, zwiększenie efektywności i redukcję marnotrawstwa w naszych operacjach. Jedną z kluczowych zasad Lean jest eliminacja 8 rodzajów marnotrawstwa, znanych również jako hasztag #Muda, aby stworzyć bardziej szczupłą i zwinną organizację. Przyjrzyjmy się bliżej tym marnotrawstwom i jak możemy je skutecznie zwalczać. 1. Defekty: Błędy […]

Analiza FMEA

Do czego służy Analiza FMEA? Ważnym instrumentem pomagającym w ustaleniu i uszeregowaniu przyczyn jest analiza FMEA, stosowana w celu analizy przyczyn i skutków awarii. FMEA służy głównie do systematycznego mapowania potencjalnej awarii produktu lub procesu i jego skutków, zanim te problemy się pojawią. Wyznaczanie wyników w analizie FMEA Na każdym etapie procesu zespół będzie szukał […]

ANDON

W przedsiębiorstwie, a szczególnie w dziale produkcji, ANDON odgrywa kluczową rolę, będąc gwarantem jakości i efektywności. W istocie, pozwala on na alarmowanie i zapobieganie wszelkim ewentualnym zakłóceniom w trakcie produkcji. Można go porównać do latarni, która przemieszcza się w tę i z powrotem. Pochodzenie Andon Sama nazwa w języku japońskim łączy dwa słowa, które odzwierciedlają […]

Balanced Scorecard

1. Wprowadzenie do Balanced Scorecard W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, liderzy często stają przed wyzwaniem zrównoważenia obecnych wyników z przyszłymi planami rozwoju. Tutaj wkracza Balanced Scorecard (BSC), będący nieodzownym narzędziem dla menedżerów i liderów projektów. Ale czym dokładnie jest BSC? Definicja Balanced Scorecard Balanced Scorecard, opracowany przez dr. Roberta Kaplana i Davida Nortona w latach […]

CAPA (Corrective and Preventive Actions)

CAPA, czyli „Corrective and Preventive Actions” (działania korygujące i zapobiegawcze), to strategia stosowana przez organizacje do identyfikowania i eliminowania przyczyn niezgodności oraz innych niepożądanych sytuacji w procesach. Celem CAPA jest zapobieganie powtarzaniu się problemów poprzez wdrażanie skutecznych działań naprawczych oraz prewencyjnych​​. Jak działa CAPA? Identyfikacja Problemów: Proces rozpoczyna się od zgłaszania problemów, takich jak niezgodności, […]

Change Acceleration Process

Proces Przyspieszania Zmian (Change Acceleration Process, CAP) według GE Proces Przyspieszania Zmian (CAP) został opracowany przez General Electric (GE) w latach 90. XX wieku jako odpowiedź na potrzebę szybszego i bardziej efektywnego wprowadzania zmian w organizacji. CAP stał się kluczowym narzędziem wspierającym zarządzanie zmianą, promującym zaangażowanie i akceptację wśród pracowników. Główne komponenty CAP Przewodzenie zmianom […]

Co to jest analiza i mapowanie interesariuszy?

Co to jest analiza i mapowanie interesariuszy oraz jak to zrobić skutecznie? Bez interesariuszy nie byłoby projektów do zarządzania. Interesariusze to wszystkie osoby zainteresowane projektem: osoby, które wpływają na projekt i które są nim dotknięte. Mogą to być osoby z różnych szczebli organizacji, a także osoby z zewnątrz, takie jak społeczność lokalna czy klienci. Kluczowe […]

Co to jest Kaizen Blitz?

Definicja Kaizen Blitz Kaizen Blitz to intensywna, skoncentrowana sesja poprawy procesów, mająca na celu szybkie i efektywne wprowadzenie zmian w firmie. Trwa zazwyczaj od jednego do pięciu dni i polega na szybkiej analizie problemu, identyfikacji jego przyczyn i wdrożeniu rozwiązań. Kaizen Blitz jest skutecznym narzędziem dla zespołów, które chcą szybko poprawić konkretne aspekty operacji, redukując […]

Czym jest Lean Management?

CZYM JEST LEAN MANAGEMENT? W roku 1990 James Womack i Daniel Jones wyruszyli w światową podróż, aby promować swoją książkę: “Maszyna, która zmieniła świat “. Podczas tej podróży organizowali oni seminaria na temat efektywnej metody produkcji realizowanej przez Toyota Company. James Womack i Daniel Jones nazwali ten sposób pracy: Lean Production (szczupła produkcja). Teorię stojącą […]

Czym jest LEAN SIX SIGMA

Six Sigma często występuje w jednym zdaniu z Lean. Pierwotnie Lean i Six Sigma były dwiema różnymi metodologiami doskonalenia procesów.  Dzisiaj zarówno przyjaciele, jak i wrogowie zgadzają się, że obie są dla siebie komplementarne. Fakt ten został najlepiej przedstawiony przez Michaela George w jego książce: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed (Łączenie jakości […]

CZYM JEST SIX SIGMA i DMAIC?

CZYM JEST SIX SIGMA? CO TO DMAIC? W tym artykule dowiesz się czym jest Lean Six Sigma oraz DMAIC i jak można je zastosować w usługach i produkcji. Metodologia Six Sigma jest repozytorium różnych sprawdzonych zasad i technik jakości.  Opracowana na podstawie koła jakości Williama Edwardsa Deminga, Six Sigma składa się 5 faz (DMAIC): Zdefiniuj […]

Data Scientists kontra Black Belts: Kto jest potrzebny w erze Przemysłu 4.0?

Artykuł porównuje role Data Scientists i Black Belts (ekspertów Lean Six Sigma) w kontekście Przemysłu 4.0. Data Scientists zajmują się analizą danych i modelowaniem predykcyjnym, podczas gdy Black Belts koncentrują się na optymalizacji procesów i eliminacji marnotrawstwa. W erze Przemysłu 4.0, integracja obu ról może prowadzić do większej efektywności i innowacji. Rola Data Scientists Data […]

DMADV

DMADV jest ramą Six Sigma, która koncentruje się na rozwoju nowego produktu, usługi lub procesu. Jest to akronim oznaczający pięć faz DMADV: definiowanie, mierzenie, analizowanie, projektowanie i weryfikowanie. Podejście DMADV jest przydatne przy wdrażaniu nowych strategii ze względu na wczesne zidentyfikowanie sukcesu, oparcie na danych oraz szczegółową analizę. Celem ramy DMADV jest zapewnienie optymalnej równowagi […]

Doskonałość operacyjna (Operational Excellence)

Doskonałość operacyjna (Operational Excellence) Doskonałość operacyjna (OpEx) jest jedną ze strategii wartości według Treacy i Wiersema. Twierdzą, że organizacja musi opanować wszystkie 3 dyscypliny, ale musi wyróżniać się jednym z tych aspektów. To są: Doskonałość operacyjna (OpEx – Operational Excellence) Wiodąca pozycja produktowa (innowacja produktowa) Koncentracja na Kliencie Czym jest doskonałość operacyjna? Doskonałość operacyjna to […]

Genchi Genbutsu: Zrozumienie na miejscu, aby rozwiązywać problemy produkcyjne

Czym jest Genchi Genbutsu? Genchi Genbutsu to japońska koncepcja, która oznacza „idź i zobacz na miejscu”. Jest to jedna z podstawowych zasad Lean Manufacturing i Systemu Produkcyjnego Toyoty, znanego z efektywności operacyjnej.   Zasada Genchi Genbutsu Zasada ta zachęca menedżerów i pracowników do bezpośredniego obserwowania miejsc, w których występują problemy, aby lepiej je zrozumieć i […]

Hansei

  Czym jest Hansei? Hansei to japońska koncepcja oznaczająca „refleksję” lub „samokrytykę”. Jest to proces głębokiego zastanawiania się nad swoimi działaniami i ich wynikami, z myślą o ciągłym doskonaleniu. Hansei to jedna z kluczowych zasad kultury japońskiej, często stosowana w praktykach Lean Management, aby pomagać ludziom i organizacjom w uczeniu się na błędach i doskonaleniu […]

HISTORIA KARAKURI

Karakuri w języku japońskim jest zazwyczaj zapisywane jako か ら く り. W rzeczywistości oznacza to gadżet, mechanizm, maszynę, sztuczkę, wynalazek lub urządzenie. Najważniejszym punktem są tutaj mechaniczne sztuczki. Powstało to dzięki mechanicznym lalkom w Japonii, zwanym Karakuri Ningyo (か ら く り 人形). Te lalki zostały po raz pierwszy wspomniane około 1500 lat temu, […]

Jak sztuczna inteligencja uzupełnia Lean Six Sigma?

Wprowadzenie Lean Six Sigma to sprawdzona metoda zarządzania jakością, która pomaga firmom zwiększać wydajność i eliminować marnotrawstwo. Dzięki integracji z nowoczesnymi technologiami, takimi jak data science i sztuczna inteligencja (AI), Lean Six Sigma może być jeszcze bardziej efektywna. Rola data science i AI Data science i AI dostarczają narzędzi, które umożliwiają głębszą analizę danych, co […]

KAIKAKU: Drastyczna zmiana

Wśród metod Lean często wspomina się o Kaikaku jako przeciwieństwie do metody Kaizen. I to z bardzo prostego powodu: Kaizen to podejście, które promuje ciągłe doskonalenie, podczas gdy Kaikaku dosłownie oznacza „drastyczną zmianę” w języku japońskim. Gdy przedsiębiorstwo decyduje się na jego zastosowanie, dąży do zmiany swojej organizacji w określonym obszarze. Przełom dokonuje się na […]

Kaizen

Kaizen – ciągłe doskonalenie W 1986 roku pan Masaaki Imai opublikował książkę po tytułem: Kaizen, klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. W swojej książce Masaaki opisał różnicę w dziedzinie zarządzania zmianą pomiędzy światem zachodnim a Japonią. Czym jest ta różnica? W tym artykule spojrzymy na Kaizen jako ciągłe doskonalenie za pomocą Lean Six Sigma. ZASADNICZA RÓŻNICA […]

Kamishibai: Kluczowe narzędzie Lean

Kamishibai: Kluczowe narzędzie Lean Co to jest Kamishibai? Kamishibai to japońskie narzędzie Lean, które jest używane do monitorowania i zarządzania procesami operacyjnymi w firmach. Jest to wizualny system kontroli, który pomaga w utrzymaniu standardów, identyfikacji problemów oraz wdrażaniu działań korygujących i prewencyjnych. Historia i znaczenie Kamishibai Kamishibai wywodzi się z tradycyjnej japońskiej formy opowiadania historii […]

Kanban

Kanban został opracowany w Toyocie przez Taiichi Ohno – poszukiwał on sprawnego system dla osiągania wysokiego poziomu produktywności. Jest wizualnym narzędziem Lean i często stosuje się go łącznie z JIT (Just-In-Time = w samą porę). Dzięki temu komponenty produkuje się tylko wtedy, gdy jest na nie zapotrzebowanie. Nazwa ta pochodzi od japońskich słów „kan”, co […]

Lean 4.0

Lean 4.0: Wprowadzenie do nowej ery produkcji Przemysł 4.0 i Lean 4.0 Przemysł 4.0 inteligentnie przekształca procesy fizyczne i cyfrowe za pomocą nowych technologii, takich jak Internet Rzeczy (IoT), analityka danych i sztuczna inteligencja. Lean 4.0 integruje te technologie z tradycyjnymi metodami Lean, aby poprawić efektywność i zredukować marnotrawstwo. Korzyści Lean 4.0 Lean 4.0 umożliwia […]

Lean Management – TPS i Six Sigma

Lean Management w odniesieniu do Toyota Production System (TPS) i Six Sigma. Lean Management znane także Lean Enterprise lub Lean Thinking jest filozofią stojącą za strukturą ciągłego doskonalenia opracowaną przez Toyotę. W Toyocie Lean Management jest faktycznie częścią szerszego systemu produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System). Ogólnie mówiąc, Lean Management jest strukturą zarządzania, jak również kulturą […]

Metoda 5 Dlaczego

Metoda „𝟱 𝗪𝗵𝘆𝘀” (5 Dlaczego) to technika rozwiązywania problemów, która pomaga zidentyfikować przyczynę źródłową problemu, zadając pytanie „dlaczego” pięć razy z rzędu. Została opracowana w ramach 𝗧𝗼𝘆𝗼𝘁𝗮 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗦𝘆𝘀𝘁𝗲𝗺 (System Produkcyjny Toyoty) i jest często stosowana w metodologiach 𝗟𝗲𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶𝗻𝗴 (szczupłe zarządzanie) i 𝗦𝗶𝘅 𝗦𝗶𝗴𝗺𝗮. Można ją jednak zastosować w różnych sytuacjach, zarówno osobistych, jak […]

Metodologia 5S

Jednym z wielu narzędzi w skrzynce narzędziowej Lean jest metodologia 5S. Wywodząca się z japońskiej filozofii zarządzania, metodologia 5S odnosi się do pięciu japońskich słów, które opisują sprzątanie lub porządkowanie. Warto pamiętać, że 5S to nie tylko narzędzie, ale także sposób myślenia, który odzwierciedla zorganizowany proces myślowy, widoczny w zastosowaniu narzędzia w miejscu pracy. W […]

Mizusumashi

Japoński termin oznaczający operatora-dostawcę, znany również jako nartnik lub wodny pająk w języku angielskim, „Mizusumashi”. Główne zadanie Mizusumashi lub Wodnego Pająka polega na zapewnieniu, że materiały są dostarczane tam, gdzie i kiedy są potrzebne. Przygotowuje wózek z zamówieniami dla operatora montażu, aby operator mógł skoncentrować się na własnym dodawaniu wartości i przyczynić się do ogólnej […]

Moc SIPOC w doskonaleniu procesu

𝗠𝗼𝗰 𝗦𝗜𝗣𝗢𝗖 𝘄 𝗱𝗼𝘀𝗸𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝗻𝗶𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘂 W świecie doskonalenia procesów, SIPOC (Dostawca-Wejście-Proces-Wyjście-Klient) jest przełomowym narzędziem. Zanurzmy się w to, jak to proste, ale potężne narzędzie może przekształcić Twoje operacje. 𝗖𝗼 𝘁𝗼 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝗦𝗜𝗣𝗢𝗖? SIPOC to wizualna reprezentacja procesu, mapująca kluczowe elementy:𝗗𝗼𝘀𝘁𝗮𝘄𝗰𝗮: Kto dostarcza wejścia do procesu. 𝗪𝗲𝗷ś𝗰𝗶𝗲: Jakie zasoby lub informacje są potrzebne. 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀: Kroki i […]

Monozukuri: Filozofia produkcji

  Czym jest Monozukuri? Monozukuri to japońska koncepcja, która dosłownie oznacza „tworzenie rzeczy” (mono – „rzeczy”, zukuri – „tworzenie”). Jednak jej znaczenie wykracza poza sam proces produkcji. Monozukuri odnosi się do głębokiego zaangażowania w tworzenie wysokiej jakości produktów z wykorzystaniem umiejętności, wiedzy i pasji. Jest to holistyczne podejście do produkcji, które łączy w sobie techniczną […]

Nemawashi

Czym jest Nemawashi? Nemawashi to japońska koncepcja zarządzania, która odnosi się do procesu nieformalnych konsultacji, mających na celu uzyskanie konsensusu przed podjęciem ważnych decyzji. Dosłownie tłumaczy się to jako „przygotowywanie gruntu” lub „obchodzenie korzeni” (jak w przypadku przygotowywania rośliny do przesadzenia), co oznacza ostrożne i delikatne przygotowanie, aby zapewnić powodzenie procesu. Znaczenie Nemawashi W kontekście […]

Poka Yoke

Poka Yoke pochodzi z Japonii i została po raz pierwszy wprowadzona przez Shigeo Shingo jako część systemu produkcyjnego Toyoty. Praca Poka oznacza „niezamierzony błąd”, a Yoke oznacza „zapobieganie”. Dlatego nie oznacza to zidentyfikowania lub poprawienia błędu, ale zapobieganie ponownemu popełnieniu błędu. Poka Yoke służy do strukturyzowania procesów w taki sposób, że popełnianie błędów jest prawie […]

Proces 8D

Proces 8D: Definicja i Zastosowanie Co to jest proces 8D? Proces 8D (8 Dyscyplin) jest metodą systematycznego rozwiązywania problemów stosowaną głównie w przemyśle motoryzacyjnym i produkcyjnym. Służy do identyfikacji, korygowania i zapobiegania problemom, a jego celem jest długotrwałe rozwiązanie problemu. Proces ten obejmuje osiem kluczowych etapów, które pomagają w zrozumieniu przyczyn problemu i wprowadzeniu trwałych […]

Push i Pull

W trakcie ostatniego szkolenia zdalnego używaliśmy naszej gry pt: „Shapes”, by na praktycznym przykładzie porównać systemy Push i Pull. PUSH kontra PULL: PUSH: Produkcja oparta na prognozach, gdzie produkty są “popychane” do klientów. PULL: Produkcja na żądanie, gdzie produkty są “ciągnięte” przez rzeczywiste zapotrzebowanie klienta. Nasza interaktywna gra pozwoliła uczestnikom doświadczyć obu systemów w akcji, […]

RTY (Rolled Throughout Yield)

Rendement cumulé: definicja i sposób obliczania W przemyśle często chwalimy się wskaźnikiem wydajności na poziomie 100%. Jednakże, ten wskaźnik nie ujawnia ilości poprawek wymaganych do osiągnięcia tego teoretycznie idealnego wyniku. Aby uzyskać pełen obraz efektywności linii produkcyjnej, należy obliczyć rendement cumulé (RTY) i porównać go z końcowym wskaźnikiem wydajności. Brak zrozumienia RTY może prowadzić do […]

SMART

Zespoły, które osiągają imponujące rezultaty, stawiają sobie ambitne cele. Mogą one wynaleźć lekarstwo, zbudować bardziej wydajne i zrównoważone pod względem środowiska urządzenia lub sprawić, by oceany były bardziej przyjazne i bezpieczniejsze dla wielorybów i delfinów. Wyznaczenie sobie celu umożliwia jego wizualizację i znalezienie najlepszego sposobu, aby go osiągnąć. Sięganie po ambitne cele nie może zakończyć się na stworzeniu wizji […]

SMED – sposób na sprawne przezbrojenie

SMED to skrót od Single Minute Exchange of Die Jest pomysłem japońskiego Shigeo Shingo, inżyniera przemysłowego w Toyocie. Metoda SMED dąży do szybkiego i efektywnego sposobu dostosowania procesu produkcyjnego. Ta korekta jest zbiorem działań niezbędnych do dostosowania z aktualnego zlecenia produkcyjnego do nowego zlecenia produkcyjnego – czyli przezbrojenia. Metoda SMED przewiduje, że każda regulacja nie […]

Struktura DMAIC

Czym jest DMAIC? Model DMAIC to plan drogowy dla Six Sigma, mający na celu poprawę jakości wyników procesów biznesowych. DMAIC to angielski termin oznaczający: Define, Measure, Analyse, Improve and Control. Podczas tych 5 kroków należy przeprowadzić jest 12-etapowy plan działania, aby móc poprawnie wykonać te 5 kroków. Pięć faz modelu DMAIC Faza „DEFINE” Celem fazy […]

Szybkie ciągłe doskonalenie (RCI/Kaizen)

Szybkie ciągłe doskonalenie (RCI/Kaizen) Szybkie ciągłe doskonalenie (RCI) opiera się na koncepcji opracowanej w Japonii, znanej jako Kaizen. Metody te bazują na „procesie szybkiego doskonalenia”, w którym zespół złożony z menedżerów i pracowników pracuje razem nad realizacją celów w zdefiniowanym obszarze projektu. Proces może obejmować następujące kroki: definiowanie problemu lub możliwości, wybór najlepszych ludzi oraz […]

Teoria ograniczeń

  Co to jest teoria ograniczeń? Teoria ograniczeń (Theory of Constraints, TOC) to metoda systematycznego zarządzania, która koncentruje się na identyfikacji i eliminacji ograniczeń (wąskich gardeł) w systemie produkcji lub dowolnym innym procesie. Opracowana przez dr. Eliyahu Goldratta, teoria ta ma na celu poprawę wydajności organizacji poprzez koncentrowanie się na najważniejszych ograniczeniach, które uniemożliwiają osiągnięcie […]

Wzmocnij poprawę procesów dzięki Lean Six Sigma i Process Mining

Lean Six Sigma to skuteczna metodologia, która pomaga organizacjom zwiększać efektywność i redukować marnotrawstwo. Proces Mining (eksploracja procesów) jest technologią, która pozwala na dokładną analizę rzeczywistych procesów w organizacjach, identyfikując wąskie gardła i możliwości optymalizacji. Integracja Lean Six Sigma z Process Mining Process Mining może znacznie wzmocnić Lean Six Sigma, dostarczając dokładnych danych na temat […]

Yamazumi

Yamazumi to japońskie słowo oznaczające „stapianie na sobie”. Yamazumi składa się z wykresów słupkowych, które pokazują równowagę czasów cyklu między różnymi stanowiskami pracy w komórce produkcyjnej. Wykresy te nazywane są Yamazumi Work Balance Charts i służą do wizualizacji treści pracy, co pozwala na łatwiejszą identyfikację i eliminację lub redukcję działań nieprzynoszących wartości dodanej. Zastosowanie Yamazumi […]

Zadanie praktyczne

Dlaczego zadanie praktyczne Lean Six Sigma? Najważniejszym powodem praktycznego zadania Lean Six Sigma jest dowód praktycznego doświadczenia. Z jednej strony pokazujesz, że opanowałeś techniki Lean Six Sigma, a z drugiej, że potrafisz wprowadzać zmiany. Czynisz to prowadząc swój własny projekt doskonalący Lean Six Sigma. Na czym polega zadanie praktyczne? Praktyczne zadanie to projekt doskonalenia, głównie […]

Zrozumienie testów hipotez

Zrozumienie testów hipotez: Poziomy istotności (alfa) i wartości P w statystyce Co oznaczają poziomy istotności i wartości P w testach hipotez? Co oznacza istotność statystyczna? W tym artykule skupię się na pojęciach i wykresach, aby pomóc zrozumieć, jak działają testy hipotez w statystyce. Użyję poziomu istotności i wartości P na wykresie, aby przeprowadzić graficzną wersję […]

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG