Wiki

Analiza FMEA

Do czego służy Analiza FMEA? Ważnym instrumentem pomagającym w ustaleniu i uszeregowaniu przyczyn jest analiza FMEA, stosowana w celu analizy przyczyn i skutków awarii. FMEA służy głównie do systematycznego mapowania potencjalnej awarii produktu lub procesu i jego skutków, zanim te problemy się pojawią. Wyznaczanie wyników w analizie FMEA Na każdym etapie procesu zespół będzie szukał […]

Czym jest Lean Management?

CZYM JEST LEAN MANAGEMENT? W roku 1990 James Womack i Daniel Jones wyruszyli w światową podróż, aby promować swoją książkę: “Maszyna, która zmieniła świat “. Podczas tej podróży organizowali oni seminaria na temat efektywnej metody produkcji realizowanej przez Toyota Company. James Womack i Daniel Jones nazwali ten sposób pracy: Lean Production (szczupła produkcja). Teorię stojącą […]

Czym jest LEAN SIX SIGMA

Six Sigma często występuje w jednym zdaniu z Lean. Pierwotnie Lean i Six Sigma były dwiema różnymi metodologiami doskonalenia procesów.  Dzisiaj zarówno przyjaciele, jak i wrogowie zgadzają się, że obie są dla siebie komplementarne. Fakt ten został najlepiej przedstawiony przez Michaela George w jego książce: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed (Łączenie jakości […]

CZYM JEST SIX SIGMA i DMAIC?

CZYM JEST SIX SIGMA? CO TO DMAIC? W tym artykule dowiesz się czym jest Lean Six Sigma oraz DMAIC i jak można je zastosować w usługach i produkcji. Metodologia Six Sigma jest repozytorium różnych sprawdzonych zasad i technik jakości.  Opracowana na podstawie koła jakości Williama Edwardsa Deminga, Six Sigma składa się 5 faz (DMAIC): Zdefiniuj […]

Doskonałość operacyjna (Operational Excellence)

Doskonałość operacyjna (Operational Excellence) Doskonałość operacyjna (OpEx) jest jedną ze strategii wartości według Treacy i Wiersema. Twierdzą, że organizacja musi opanować wszystkie 3 dyscypliny, ale musi wyróżniać się jednym z tych aspektów. To są: Doskonałość operacyjna (OpEx – Operational Excellence) Wiodąca pozycja produktowa (innowacja produktowa) Koncentracja na Kliencie Czym jest doskonałość operacyjna? Doskonałość operacyjna to […]

Kaizen

Kaizen – ciągłe doskonalenie W 1986 roku pan Masaaki Imai opublikował książkę po tytułem: Kaizen, klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. W swojej książce Masaaki opisał różnicę w dziedzinie zarządzania zmianą pomiędzy światem zachodnim a Japonią. Czym jest ta różnica? W tym artykule spojrzymy na Kaizen jako ciągłe doskonalenie za pomocą Lean Six Sigma. ZASADNICZA RÓŻNICA […]

Kanban

Kanban został opracowany w Toyocie przez Taiichi Ohno – poszukiwał on sprawnego system dla osiągania wysokiego poziomu produktywności. Jest wizualnym narzędziem Lean i często stosuje się go łącznie z JIT (Just-In-Time = w samą porę). Dzięki temu komponenty produkuje się tylko wtedy, gdy jest na nie zapotrzebowanie. Nazwa ta pochodzi od japońskich słów „kan”, co […]

Lean Management – TPS i Six Sigma

Lean Management w odniesieniu do Toyota Production System (TPS) i Six Sigma. Lean Management znane także Lean Enterprise lub Lean Thinking jest filozofią stojącą za strukturą ciągłego doskonalenia opracowaną przez Toyotę. W Toyocie Lean Management jest faktycznie częścią szerszego systemu produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System). Ogólnie mówiąc, Lean Management jest strukturą zarządzania, jak również kulturą […]

Poka Yoke

Poka Yoke pochodzi z Japonii i została po raz pierwszy wprowadzona przez Shigeo Shingo jako część systemu produkcyjnego Toyoty. Praca Poka oznacza „niezamierzony błąd”, a Yoke oznacza „zapobieganie”. Dlatego nie oznacza to zidentyfikowania lub poprawienia błędu, ale zapobieganie ponownemu popełnieniu błędu. Poka Yoke służy do strukturyzowania procesów w taki sposób, że popełnianie błędów jest prawie […]

SMED – sposób na sprawne przezbrojenie

SMED to skrót od Single Minute Exchange of Die Jest pomysłem japońskiego Shigeo Shingo, inżyniera przemysłowego w Toyocie. Metoda SMED dąży do szybkiego i efektywnego sposobu dostosowania procesu produkcyjnego. Ta korekta jest zbiorem działań niezbędnych do dostosowania z aktualnego zlecenia produkcyjnego do nowego zlecenia produkcyjnego – czyli przezbrojenia. Metoda SMED przewiduje, że każda regulacja nie […]

Struktura DMAIC

Czym jest DMAIC? Model DMAIC to plan drogowy dla Six Sigma, mający na celu poprawę jakości wyników procesów biznesowych. DMAIC to angielski termin oznaczający: Define, Measure, Analyse, Improve and Control. Podczas tych 5 kroków należy przeprowadzić jest 12-etapowy plan działania, aby móc poprawnie wykonać te 5 kroków. Pięć faz modelu DMAIC Faza „DEFINE” Celem fazy […]

Zadanie praktyczne

Dlaczego zadanie praktyczne Lean Six Sigma? Najważniejszym powodem praktycznego zadania Lean Six Sigma jest dowód praktycznego doświadczenia. Z jednej strony pokazujesz, że opanowałeś techniki Lean Six Sigma, a z drugiej, że potrafisz wprowadzać zmiany. Czynisz to prowadząc swój własny projekt doskonalący Lean Six Sigma. Na czym polega zadanie praktyczne? Praktyczne zadanie to projekt doskonalenia, głównie […]

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG