Wiki

CZYM JEST LEAN

W roku 1990 James Womack i Daniel Jones wyruszyli w światową podróż, aby promować swoją książkę: “Maszyna, która zmieniła świat “. Podczas tej podróży organizowali oni seminaria na temat efektywnej metody produkcji realizowanej przez Toyota Company. James Womack i Daniel Jones nazwali ten sposób pracy: Lean Production (szczupła produkcja) Teorię stojącą za tą metodą opisali później […]

Czym jest LEAN SIX SIGMA

Six Sigma jest często wymieniany w jednym zdaniu z Lean. Pierwotnie Lean i Six Sigma były dwiema różnymi metodologiami doskonalenia procesów.  Dzisiaj zarówno przyjaciele, jak i wrogowie zgadzają się, że Lean i Six Sigma są dla siebie komplementarne. Fakt ten został najlepiej przedstawiony przez Michaela George w jego książce: Combining Six Sigma Quality with Lean […]

CZYM JEST SIX SIGMA

CZYM JEST SIX SIGMA? Metodologia Six Sigma jest repozytorium różnych sprawdzonych zasad i technik jakości.  Opracowana na podstawie koła jakości Williama Edwardsa Deminga, Six Sigma składa się 5 faz. Zdefiniuj, Zmierz, Analizuj, Popraw, Skontroluj Specjaliści Six Sigma przechodzą przez wszystkie etapy i optymalizują procesy biznesowe krok po kroku. DLACZEGO SIX SIGMA? Sigma (σ) jest literą […]

Kaizen

Kaizen W 1986 roku pan Masaaki Imai opublikował książkę po tytułem: Kaizen, klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. W swojej książce Masaaki opisał różnicę w dziedzinie zarządzania zmianą pomiędzy światem zachodnim a Japonią. Czym jest ta różnica? Kaizen. ZASADNICZA RÓŻNICA W STOSUNKU DO TRADYCYJNEGO ZARZĄDZANIA W KRAJACH ZACHODU Podstawowa różnica leży w Change Management (zarządzaniu zmianą) […]

Kanban

Kanban został opracowany w Toyocie przez Taiichi Ohno. Poszukiwał on sprawnego system dla osiągania wysokiego poziomu produktywności. Kanban jest wizualnym narzędziem Lean i jest często stosowany łącznie z JIT (Just-In-Time = w samą porę). Komponenty są produkowane tylko wtedy, kiedy są potrzebne. Nazwa Kanban pochodzi od japońskich słów „kan”, co oznacza „wizualny” i „ban’” co […]

Lean Management

Lean Management znane także Lean Enterprise lub Lean Thinking jest filozofią stojącą za strukturą ciągłego doskonalenia opracowaną przez Toyotę. W Toyocie Lean Management jest fatycznie częścią szerszego systemu produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System). Ogólnie mówiąc, Lean Management jest strukturą zarządzania, jak również kulturą organizacyjną, w której każdy z pracowników dąży do maksymalizacji wartości klienta. Ważne […]

Operational excellence

Operational excellence is one of the value strategies according to Treacy and Wiersema. They argue that an organisation must master all 3 disciplines, but must be distinctive in one of these aspects. These are: Operational excellence Product leadership (product innovation) Customer intimacy What is operational excellence? Operational excellence is the conviction of an organisation to […]