Wartość twojego certyfikatu

JAKA JEST WARTOŚĆ CERTYFIKATU LEAN SIX SIGMA?

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia lean six sigma otrzymasz „oficjalny” certyfikat. Zapewne interesuje Cię to, jak można uzyskać pewność co do wartości reprezentowanej przez ten certyfikat. W dołączonym instruktażowym wideo wyjaśniono, jakie elementy należy wziąć pod uwagę, aby określić wartość uzyskiwanego certyfikatu.

WARTOŚĆ TWOJEGO CERTYFIKATU

Przy pomocy certyfikatu możesz zaprezentować posiadanie pewnej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz wykazać, że spełniasz określone standardy lub wymagania. Certyfikat lub certyfikacja są zawsze przyznawane przez niezależną stronę trzecią, taką jak instytucja edukacyjna. Poprzez przyznanie certyfikacji strona ta potwierdza, że spełniasz wspomniane powyżej standardy i wymagania.

Technicznie rzecz biorąc, każda osoba lub instytucja może wręczyć certyfikat, co utrudnia ocenę rzeczywistej wartości certyfikatu. Przy ocenianiu rzeczywistej wartości certyfikatu należy brać pod uwagę zarówno rozpoznawalność marki strony udzielającej certyfikatu oraz certyfikacje, akredytacje i dowody uznania, jakie uzyskała ta strona od innych instytucji.

Certyfikacje, akredytacje i dowody uznania

The Lean Six Sigma uzyskał certyfikacje, akredytacje i dowody uznania od wielu zewnętrznych instytucji, nie tylko w odniesieniu do tematyki swoich kursów, ale także dla form nauczania i zarządzania jakością. To z kolei prowadzi do wyższego poziomu zadowolenia klientów, na dowód czego otrzymaliśmy także dodatkową certyfikację. Poprzez to wyjątkowe połączenie certyfikacji i akredytacji na trzech poziomach jakości możemy dawać pewność, że przyznawane przez nas certyfikaty mają wysoką wartość oraz że wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte na naszych kursach stanowią rzetelne odzwierciedlenie realizowanych w praktyce standardów międzynarodowych.

TEMATYKA KURSÓW

ISO18404 oraz ISO13053
Tematyka kursów The Lean Six Sigma Company ma certyfikację zgodności z normami ISO 18404 i ISO 13053. Oznacza to, że jakość wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych na naszych kursach jest w pełni zgodna z normami kompetencji i metod Lean Six Sigma ustalonymi przez ISO (International Organization for Standardization).
Normy ISO są niezależne, międzynarodowe i bezpośrednio powiązane z zastosowaniem w praktyce. Zgodna z tymi normami certyfikacja daje pewność, że kompetencje i metody poznane na naszych kursach dokładnie odzwierciedlają wymagania stawiane praktykom w rzeczywistych warunkach oraz opierają się na obiektywnych i oficjalnych normach jakościowych.


KSZTAŁCENIE

Oprócz certyfikacji jakości tematyki naszych kursów, posiadamy również certyfikat jakości naszych szkoleń i poziomu edukacji, jaki zapewniamy naszym klientom. Pojęcie jakości nauczania odnosi się do jakości dydaktycznej naszego kursu, czyli -innymi słowy- do środków, przy pomocy których wiedza jest skutecznie i odpowiedzialnie przekazywana słuchaczom. W tym zakresie posiadamy certyfikacje SPHBO i SPEN. Te instytucje zewnętrzne ustaliły, że nasza jakość nauczania jest zgodna z ich normami. Dzięki tym certyfikacjom, jesteśmy w stanie zaoferować oficjalne podyplomowe studia Black Belt zarówno w Belgii, jak i w Holandii.

PROCES (ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ)

Norma ISO 9001 jest normą międzynarodową dla systemów zarządzania jakością i jak dotąd jest ona najbardziej poważaną normą jakościową na świecie. The Lean Six Sigma Company ma również certyfikację spełniania wymogów tej normy ISO. Certyfikacja zgodności z normą ISO 9001 wskazuje, że organizacja wyróżnia się pod względem siedmiu zasad zarządzania jakością, a mianowicie:

1. orientowanie się na klienta
2. przywództwo
3. zaangażowanie ludzi
4. podejście procesowe
5. ciągłe doskonalenie
6. rzeczowe podejście do podejmowania decyzji
7. zarządzanie relacjami (wzajemne korzyści)

Dzięki tej certyfikacji możesz mieć pewność, że The Lean Six Sigma Company właściwie realizuje swoje procesy doskonalenia jakości i zapewnia wysokiej jakości usługi dla swoich klientów i partnerów.

ZADOWOLENIE KLIENTÓW

Jak wspomniano wcześniej, suma tematyki naszych kursów, poziomu szkolenia i zarządzania jakością sprawia, że osiągamy wysoki poziom zadowolenia klienta. Nie jest to tylko gołosłowne stwierdzenie, ponieważ z dumą możemy powiedzieć, że CEDEO, renomowana zewnętrzna instytucja badająca zadowolenie klientów, udzieliła certyfikacji naszym kursom organizowanym w przedsiębiorstwach oraz w drodze wolnego naboru słuchaczy.

Duma z wysokiego poziomu zadowolenia naszych klientów jest więc całkowicie uzasadniona.

DOWODY UZNANIA

CEPAS
Dzięki posiadaniu przez nas certyfikacji ISO 9001 jesteśmy uznawani przez wiele instytucji za prawnie zatwierdzoną i szczycącą się wysokim poziomem placówkę edukacyjną. Na przykład, nasz egzamin został uznany przez CEPAS jako wzorzec dla egzaminów z zakresu Lean Six Sigma. Oznacza to, że aby uzyskać certyfikację Lean Six Sigma od CEPAS trzeba najpierw zdać pomyślnie egzamin The Lean Six Sigma Company. CEPAS jest filią Bureau Veritas, największej na świecie i najbardziej szanowanej instytucji certyfikacyjnej.

CRKBO
The Lean Six Sigma Company została także zarejestrowana w CRKBO jako uznana instytucja edukacyjna, spełniająca wszystkie wymagania jakościowe dla kursowego szkolenia zawodowego w Holandii. Z tego względu wszyscy nasi klienci z terenu Holandii są zwolnieni z podatku VAT przy opłacie nasze kursy.

KMO i płatny urlop szkoleniowy
W Belgii The Lean Six Sigma Company została zarejestrowana w rejestrze KMO, co oznacza, że uczestnicy naszych kursów w Belgii otrzymują od swojego rządu zwrot połowy poniesionych przez siebie kosztów.
Ponadto uczestnicy kursów w Belgii są uprawnieni do płatnego urlopu szkoleniowego, co oznacza, że nadal pobierają wynagrodzenie od swoich pracodawców, którzy otrzymują na ten cel częściową dotację od rządu.

ROZPOZNAWALNOŚĆ ZNAKU FIRMOWEGO

Rozpoznawalność naszego znaku firmowego wynika zarówno z międzynarodowego charakteru naszej organizacji, jak i z pochlebnych opinii, jakie otrzymaliśmy od wielu organizacji, dla których prowadziliśmy szkolenia.

Obecność w wielu krajach świata
The Lean Six Sigma Company działa aktywnie w ponad 27 krajach na całym świecie, co czyni z nas jedną z czołowych światowych instytucji w dziedzinie szkoleń i kształcenia w zakresie Lean Six Sigma. Oferujemy kursy w Europie, w Kanadzie, w Ameryce Północnej, w Afryce i na Środkowym Wschodzie.

Referencje
The Lean Six Sigma prowadziła szkolenia dla wielu organizacji, w tym dla firm, które zajmowały czołowe pozycje w swoich branżach. Na przykład- mieliśmy przyjemność współpracować z takimi firmami, jak Heineken, Landrover Jaguar i NHS. Do tej pory otrzymywaliśmy wyłącznie pochwały i pozytywne opinie, co może służyć jako jeszcze jeden dowód wysokiego poziomu, jaki zapewniamy naszym klientom.

NASZ CERTYFIKAT

Wartość naszego certyfikatu stanowi sumę wszystkich powyższych czynników. Dzięki naszym certyfikatom i akredytacji dotyczących treści kursu, transferu wiedzy i zarządzania jakością jesteśmy w stanie zagwarantować najwyższy możliwy poziom szkoleń i usług, co z kolei prowadzi do ogromnej satysfakcji naszych klientów.

Nasza obecność na arenie międzynarodowej i doskonałe referencje sprawiają, że wydawane przez nas certyfikaty cieszą się uznaniem w przemyśle. Uzyskanie certyfikatu uprawnionej, renomowanej i cieszącej się dobra sławą instytucji edukacyjnej, da Ci powód do dumy i wyróżni Cię na tle konkurencji. 

Sam certyfikat to nic więcej jak mało znaczący kawałek papieru, a o jego rzeczywistej wartość decyduje dopiero kontekst w którym występuje. Znaczenia nadaje mu renoma instytucji edukacyjnej, która wystawia dany certyfikat, uznawane na całym świecie standardy spełniane przez program kursu oraz prestiż i szacunek, jakim cieszy się on w przemyśle.

Nasz certyfikat spełnia wszystkie te kryteria, co zapewnia, że nasz certyfikat to nie tylko kawałek papieru, ale respektowana na całym świecie gwarancja Twojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w dziedzinie Lean Six Sigma.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG