Lean Thinking

Kurs uczy, jak wprowadzić zasady Lean w życie. Po tych dwóch dniach szkolenia będziesz potrafił rozpoznać 7 rodzajów marnotrawstwa i podążać za mapą drogową Lean w celu poprawy procesów.

Co jest na tej stronie:

  IDENTYFIKACJA RODZAJÓW MARNOTRAWSTWA I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI

  Lean jest metodologią, która zapewnia, że usługi i produkty mogą być dostarczane w strumieniu wartości klienta. Metodologia ta skupia się na redukcji działań, które nie dodają wartości dla klienta (marnotrawstwa). Specjalista Lean może zintensyfikować proces przez zastosowanie narzędzi doskonalenia Lean, bazujących na filozofii i metodologii Lean. Wykwalifikowany specjalista Lean mobilizuje współpracowników do ulepszania procesów.

  KURS LEAN THINKING

  Kurs Lean Thinking koncentruje się na zastosowaniu zasad Lean w praktyce. Szkolenie formowane wokół dwóch głównych problemów i symulacji. Głównymi problemami są 7 rodzajów marnotrawstwa i 5 kroków Womacka. Ponadto symulacja stanowi część kursu, stwarzającą możliwości zastosowania w praktycznej sytuacji nabytej na kursie wiedzy teoretycznej.

  Podczas szkolenia nauczysz się rozpoznawać marnotrawstwo i otrzymasz mapę drogową, służącą optymalizacji procesów w celowy sposób. Po dwudniowym kursie szkoleniowym będziesz przygotowany do natychmiastowego zastosowania zasad Lean w swoim środowisku pracy.

  Będziesz zaskoczony potencjałem doskonalenia procesów, który będziesz w stanie rozpoznać oraz zakresem swoich możliwości realizacji niezbędnych ulepszeń procesu przy użyciu metodologii Lean i odpowiednich narzędzi, które poznałeś podczas kursu.

  Lean Thinking

  Dla każdego, kto chce się zapoznać z Lean Thinking.

  ZAMÓW KATALOG
  Na podstawie opinii973 otrzymuje Lean Six Sigma Company z usługąLean Thinking wynik9 na 10.

  PRAKTYCZNE INFORMACJE

  Poniżej znajdziesz praktyczne informacje na temat naszego kursu Lean Thinking.

  W prospekcie znajdziesz dodatkowe informacje, takie jak szczegółowy program, zalecane przygotowanie, docelowi uczestnicy oraz informacja na temat certyfikacji i akredytacji.  

  .

  Lean Thinking jest dwudniowym kursem szkoleniowym.  Omawiamy 7 rodzajów marnotrawstwa, 5 kroków Wormacka oraz główne techniki doskonalenia.  Wspólnym elementem szkolenia jest symulacja praktycznego zastosowania. Używając tej techniki nauczysz się stosować narzędzia Lean w praktyce. W efekcie zachowasz w pamięci przerobiony na kursie materiał i po zakończeniu kursu możesz natychmiast przystąpić do działań z wykorzystaniem narzędzi doskonalenia Lean.

  Część 1 – Tło i mapa drogowa

  Tematyka tego pierwszego modułu koncentruje się 
  na dwóch głównych zagadnieniach: tło i filozofia 
  Lean oraz mapa drogowa Lean. 

  Zagadnienia: 

  • 5 zasad Womacka 
  • 7 rodzajów marnotrawstwa 
  • Mapowanie strumienia wartości 

   

  Część 2 – Narzędzia doskonalenia i egzamin Lean Thinking

  Lean dysponuje wieloma narzędziami doskonalenia 
  procesu, najważniejsze z nich zostaną omówione w 
  tym drugim module. Dzień zakończy się egzaminem 
  z Lean Thinking. 

  Narzędzia doskonalenia, takie jak: 

  • Kanban,
  • SMED,
  • Kaizen,
  • Poka Yoke.

  3 480,00 zł

  Czas trwania: 2 dni w sali wykładowej 

  Cena obejmuje:
  – Tutoring (opiekę dydaktyczną) ze strony mistrza 
  czarnego pasa Lean Six Sigma  
  – Materiały kursowe (materiały źródłowe, zestaw 
  slajdów) 
  – Egzamin (oraz 2 egzaminy poprawkowe, jeżeli 
  zachodzi taka potrzeba) 
  – Certyfikację  

  Cena nie obejmuje zakwaterowania. 

  Do tej pory ponad 8.000 osób przeszło 
  pomyślnie to szkolenie!  

  7 października 2024, Warszawa

  7 października 2024|8 października 2024

  4 listopada 2024, Wrocław

  4 listopada 2024|5 listopada 2024

  25 listopada 2024, Online

  25 listopada 2024|26 listopada 2024

  ZAMÓW KATALOG KURSÓW

  Poproś o prospekt, aby uzyskać więcej informacji, na przykład o szczegółowym programie, przygotowaniu, grupie docelowej i egzaminie.
   

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

  W FIRMIE

  LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

  POBIERZ NASZ KATALOG