Lean Banking: mit czy rzeczywistość?

Lean Banking mit czy rzeczywistość

Często jesteśmy pytani, czy metodykę doskonalenia procesów Lean można zastosować w branży usług finansowych i bankowych. Ze względu na swoje produkcyjne korzenie wiele osób zakłada, że ​​nie dotyczy to bankowości ani innych branż zorientowanych na usługi. Ponieważ jednak branża bankowa jest bardzo zorientowana na proces, podejście Lean polegające na ciągłym doskonaleniu może wygenerować znaczną poprawę operacyjną i redukcję odpadów. Dlatego wiele instytucji finansowych wdrożyło metodę Lean w takiej czy innej formie.

Szanse i wyzwania Lean w usługach finansowych

Jednym z wyzwań w branży usług bankowych i finansowych jest to, że procesy często nie są łatwo widoczne, ponieważ są ukryte w systemach przepływu pracy, rozmowach telefonicznych i e-mailach. Nie ma linii produkcyjnej, którą można podążać, aby znaleźć odpady. A czasami ludzie na górze i na dole nigdy wcześniej ze sobą nie rozmawiali!

Dla firm zorientowanych procesowo, takich jak banki, Lean oferuje ogromny potencjał. Redukcja kosztów i redukcja błędów to tylko wierzchołek góry lodowej. Banki, które z sukcesem wdrażają programy Lean, często odnotowują 20% poprawę ogólnej efektywności.

Lean Thinking może pomóc liderom zrozumieć, które segmenty klientów są najbardziej dochodowe i gdzie usługi dla klientów można wzbogacić w najbardziej opłacalny sposób.

Dlaczego przy takim potencjale Lean Banking nie został szybciej zaadaptowany w branży usług finansowych? Niestety, wiele osób chętnie akceptuje, że Lean jest idealne w produkcji, ale zaprzecza, że ​​Lean może sprawdzić się w ich branży. Ale prawda jest taka, że ​​finanse to po prostu inny rodzaj fabryki. To fabryka przetwarzająca informacje, w której powstaje mnóstwo odpadów. Zasady Lean nie ulegają zmianie.

Zastosowanie Lean w sektorze bankowym

Stawanie się Lean wiąże się z minimalizacją siedmiu strat w procesach: nadprodukcji, oczekiwania, transportu, nadmiernego przetwarzania, zapasów, defektów i ruchu. Oznacza to także maksymalizację potencjału ludzkiego. Osoby praktykujące Lean są przeszkolone w wykrywaniu i eliminowaniu niepotrzebnych praktyk. W rezultacie usuwane są niepotrzebne kroki, a cały przepływ staje się bardziej efektywny. Kiedy znikają odpady, procesy są szybsze, a koszty spadają.

Kolejną istotną częścią filozofii Lean jest skupienie się na tym, co ważne dla klienta. Jeżeli proces lub czynność nie dostarcza wartości, za którą klient jest skłonny zapłacić, należy ją w miarę możliwości wyeliminować. Zrozumienie, co przynosi wartość klientom, nie zawsze jest łatwe. Ludziom łatwo jest formułować pomysły na temat tego, co jest ważne dla klienta, w oparciu o niepełne zrozumienie lub ograniczoną wiedzę. Lean Thinking pomaga rozwiązać ten problem, rozbijając silosy i patrząc na strumień wartości z szerszej perspektywy. Zadowolenie klienta jest kluczowym wskaźnikiem wydajności organizacji Lean.

Korzystanie z Poka-Yoke w bankowości

Klienci są regularnie zobowiązani do wypełnienia formularzy wniosków ubezpieczeniowych, wniosków kredytowych lub innych dokumentów. Niestety, dokumenty te zbyt często są niekompletne lub błędnie wypełnione. Może to stanowić duży problem i wyzwanie dla Lean. Dotyczy to również klientów, którzy przeprowadzają się bez podawania nowego adresu. Niespełnienie żądań generuje wiele marnotrawstwa i zmniejsza wolumen sprzedaży, a dodatkowe zasoby trzeba przeznaczyć na uzupełnienie luk lub poprawienie błędów.

Zapobieganie błędom (usuwanie błędów z procesu za pomocą prostych rozwiązań) jest najbardziej obiecującą odpowiedzią Lean na te problemy i można je stosunkowo łatwo wdrożyć w procesach e-aplikacji. W wielu sytuacjach uproszczenie wymagań jest kluczem do sukcesu. Im rzadziej klient jest o to pytany, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo, że popełni błąd, zapomni o czymś lub będzie sfrustrowany własnym błędem. Czasami jednak sprawdzanie błędów nie jest konieczne; bank musi jedynie wyjaśnić, dlaczego potrzebuje danych informacji.

Ewolucja mentalności

Zmiana sposobu myślenia często uwydatnia znaczną ilość marnotrawstwa w procesach. Ustaliliśmy na przykład, że w dużym banku konsumenckim tylko mniej niż 50% gwarantowania kredytów przynosi wartość dodaną. Reszta została zmarnowana na

bezproduktywne zadania, takie jak przetwarzanie starych wniosków o pożyczkę, które prawdopodobnie nie zostały zaakceptowane przez klienta lub przetwarzanie pożyczek, które zostałyby odrzucone ze względu na zdolność kredytową wnioskodawcy.

Mapowanie strumienia wartości ma ogromny potencjał w branży usług finansowych. Polega na wizualizacji każdego etapu procesu i jego powiązania z wszystkimi pozostałymi etapami. Po dobrym zrozumieniu obecnego stanu operatorzy i właściciele procesów mogą szukać luk lub niepotrzebnych kroków, które można wyeliminować.

Może istnieć kilka rodzajów marnotrawstwa procesów, w tym niepotrzebne punkty kontrolne, pętle procesów, powtarzanie procesu z powodu błędów, przechowywanie zduplikowanych informacji, fizyczne rozproszenie informacji i świadczenie niechcianych usług klientom. Jeśli wyeliminujesz to marnotrawstwo, będziesz mógł przeznaczyć więcej zasobów na działania, które tworzą większą wartość dla klienta. Z tego powodu wiele banków zaczęło stosować Lean w celu poprawy swoich wyników operacyjnych.

Aby to trwało!

Komunikacja odgrywa kluczową rolę w postępowych zmianach powodowanych przez każdą technikę zarządzania. Banki powinny zdefiniować jednolity cel i kamienie milowe, które chcą osiągnąć dzięki metodologii Lean i dzielić się nimi ze swoimi pracownikami.

Aby ustanowić zrównoważoną kulturę Lean, kluczowe jest dokładne przeszkolenie pracowników w zakresie technik Lean.

Działy, które nie stykają się bezpośrednio z klientem, powinny zostać wprowadzone w ideę klientów wewnętrznych. Umożliwi to stworzenie środowiska zorientowanego na klienta na wszystkich poziomach banku.

Zapamiętaj :

Choć Lean został wprowadzony przez przemysł produkcyjny, z dużym sukcesem można go zastosować w instytucjach finansowych, w tym bankach.

Wiele osób pracujących w sektorze bankowym zdecydowało się na odbycie szkolenia w zakresie obsługi czarnego pasa lub zielonego pasa przed rozpoczęciem programu doskonalenia w swoich bankach.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, będziemy bardzo wdzięczni, jeśli możesz przyczynić się do jego dystrybucji, wysyłając go znajomemu lub udostępniając go na LinkedIn lub Facebooku. DZIĘKI !

Zapraszamy również na nasze szkolenia Black Belt oraz Green Belt.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG