Lean Practitioner

Kurs ten jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy pragną dowiedzieć się wszystkiego o wdrażaniu projektów doskonalenia metodą Lean. Kurs obejmuje zasady zarządzania Lean i najważniejsze techniki doskonalenia Lean. Nauczysz się stosować te techniki dzięki obszernym symulacjom. Kurs ten będzie również obejmował zarządzanie zmianami.

More on this page:

  Czy masz ambicje, by uczynić swoją organizację doskonałą? Kurs Lean Practitioner jest kursem dla specjalistów w dziedzinie ustawicznego doskonalenia, którzy pragną nauczyć się tego, w jaki sposób udoskonalić procesy przy pomocy metod i narzędzi Lean.

  “Jeśli skupisz się na kosztach, następuje spadek jakości. Jeśli skupisz się na jakości, następuje spadek kosztów.”

  Kim jest Lean Practitioner?

  Praktyk Lean jest inicjatorem procesów doskonalenia Lean i wdrażania Lean. Jego celem jest: stworzenie idealnego procesu i zainspirowanie jego uczestników do lepszego wypełniania codziennych obowiązków.

  Praktyk Lean posiada doskonałą znajomość metod i narzędzi Lean zna główne zasady Lean i inspiruje innych do uczestniczenia w procesie doskonalenia. Wewnątrz organizacji praktycy Lean są specjalistami, którzy czynią organizację idealną i entuzjastycznie przekazują innym zasady Lean.

  Program kursu Lean Practitioner

  Kurs Lean Practitioner jest trzydniowym kursem, opartym o normę międzynarodową ISO18404. Norma ta określa szczegółowo kompetencje, jakie są wymagane od certyfikowanego Lean Practitioner.

  Kurs Lean Practitioner przygotuje Ciebie do Twojego pierwszego samodzielnego projektu Lean. Nauczysz się, jak zastosować najważniejsze metody i narzędzia doskonalenia Lean w praktyce poprzez wykorzystanie symulacji.

  Najważniejszymi tematami, ujętymi w programie są:

  – 7+1 rodzajów marnotrawstwa, wartość klienta,

  – mapowanie strumienia wartości (VSM),

  – ciągłość przepływu, system ssący,

  – 5S, Poka Yoke i tablice doskonalenia.

  Trzeci dzień będzie poświęcony głównie zarządzaniu projektem Lean i analizie danych. W żargonie Lean jest to nazywane zarządzaniem A3, czyli plan doskonalenia procesu w 8 krokach.

  Pomyślne wdrożenie zmian często zależy od sposobu, w jaki zmagasz się z oporem. Dlatego też do programu tego kursu włączono problem zarządzania zmianami. Skąd się bierze opór? Jak można go rozpoznać? Jaka jest najlepsza droga do jego pokonania?

  Po ukończeniu tego kursu będziesz stale rozpoznawał możliwości ustawicznego doskonalenia, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym.

  Lean Practitioner

  Specjalista, który jest inicjatorem dla działań doskonalących.

  Pobierz katalog szkoleń
  On the basis of 472 reviews obtains The Lean Six Sigma Company with the service Lean Practitioner a score of 9 out of 10.

  KURS LEAN PRACTITIONER

  Kurs Lean Practitioner daje praktyczne podejście do metodologii Lean. Na program kursu składają się 3 dni teorii oraz zadanie praktyczne. Twój trener będzie Ciebie instruował podczas realizacji zadania praktycznego.

  Kurs Lean Practitioner składa się z dwóch części: 
   
  Część 1: Trzydniowe szkolenie teoretyczne
   
  W trakcie kursu otrzymasz wskazówki, którymi należy się kierować przy podejmowaniu pierwszych kroków do świata o mniejszej ilości marnotrawstwa, szybszych usługach i mniejszej ilości błędów. 

  Kurs Lean Practitioner przygotuje Cię do prowadzenia własnego projektu lub inicjatywy doskonalącej. Za pomocą symulacji dowiesz się, jak należy stosować najważniejsze narzędzia Lean. 

  Część 2: Zadanie praktyczne. 
   
  Po ukończeniu kursu teoretycznego zademonstrujesz, jak przekształcasz teorię w praktykę poprzez realizację zadania praktycznego. 

  Podczas realizacji zadania praktycznego otrzymasz coaching (6h) od trenera z The Lean Six Sigma Company. 
   
  Po pomyślnym zdaniu egzaminu pisemnego i zakończeniu zadania praktycznego otrzymasz certyfikat Lean Practitioner.

  Część 1 - Szkolenie teoretyczne Lean Practitioner

  – Lean – filozofia, historia i tło  
  – Lean vs Six Sigma vs TOC  
  – 5 zasad Womacka  
  – Wartość dodana
  – 7+1 rodzajów marnotrawstwa  
  – Mapowanie strumienia wartości  
  – Flow  
  – Balansowanie linii & czas taktu  
  – PULL i prawo Little’a  
  – Kanban   
  – Poka Yoke 
  – 5S i zarządzanie wizualne  
  – Kaizen (Kaikaku) 
  – Zarządzanie A3  
  – 5 razy dlaczego  
  – Narzędzia kreatywne  
  – Skład zespołu 

  Te dni koncentrują się wokół symulacji, która stanowi motyw przewodni, przewijający się przez cały kurs.  
  Uwaga będzie skierowana głównie na narzędzia do rozpoznawania potencjału doskonalenia. 

  Na koniec ostatniego dnia odbywa się egzamin teoretyczny online.

  Następnie w ciągu kilku miesięcy należy przeprowadzić projekt doskonalący z użyciem raportu A3 (część 2) .

   

  Część 2 - Zadanie praktyczne Lean Practitioner

  W ramach kursu należy wykonać zadanie praktyczne (projekt doskonalący) używając struktury raportu A3.

  Zakończenie zadania skutkuje przyznaniem certyfikatu Lean Practitioner.

   

  6 480 zł netto

  W tym: 
   

  • 6 godzin coachingu przez dedykowanego Eksperta Lean podczas realizacji zadania praktycznego

  • dostęp do platformy kursów online z dodatkowymi materiałami (książki, wzorce dokumentów itd)

  • międzynarodowy certyfikat zgodnie z ISO18404: https://www.theleansixsigmacompany.pl/wartosc-twojego-certyfikatu/

  • Egzamin (z możliwością 2-krotnego poprawiania)

  • Certyfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych

  Z wyłączeniem: 

  • Noclegów

  ISO18404

  Doskonalenie procesów to zawód i umiejętność. Aby skutecznie usprawnić procesy za pomocą Lean Six Sigma, niezbędne są różne kompetencje. Organizacja, która określa międzynarodowe standardy ISO, wyznaczyła standardy kompetencji potrzebne do pełnienia kluczowych ról w organizacji Lean Six Sigma. Zdefiniowane przez nich role to:

  • Lean Practitioner

  • Lean Leader

  • Lean Expert

  • Lean Six Sigma Green Belt

  • Lean Six Sigma Black Belt

  • Lean Six Sigma Master Black Belt

  Firma Lean Six Sigma wykorzystała normę ISO 18404 jako punkt wyjścia podczas opracowywania kursów. Z tego powodu każdy kurs składa się z części teoretycznej i części praktycznej.

  Kompetencje i umiejętności można pokazać tylko w praktyce.

  Nasze kryteria certyfikacji wywodzą się z normy ISO, dzięki czemu możemy zapewnić, że uczestnicy, którzy otrzymali przez nas certyfikat, posiadają wymagane kompetencje, aby pomagać organizacjom w doskonaleniu z pomocą Lean Six Sigma.

  DATY KURSU

  2023-02-13, Wrocław

  2023-02-13|2023-02-14|2023-03-20

  2023-02-16, Online

  2023-02-16|2023-02-17|2023-03-20

  2023-04-24, Warszawa

  2023-04-24|2023-04-25|2023-06-05

  2023-04-27, Online

  2023-04-27|2023-04-28|2023-06-05

  ZAREJESTRUJ SIĘ NA KURS

  Prosimy o wypełnienie tego formularza w celu zarejestrowania się na kurs Lean Practitioner.

  Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to jest możliwe w celu zakończenia twojej rejestracji.

  Pobierz katalog szkoleń

  Zamów katalog szkoleń, aby uzyskać więcej informacji o oferowanych przez nas kursach.

  • DD slash MM slash YYYY

  Related Courses

  Others showed their interest in these courses.

  Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

  POBIERZ NASZ KATALOG