Lean Practitioner

Kurs ten jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy pragną dowiedzieć się wszystkiego o wdrażaniu projektów doskonalenia metodą Lean. Kurs obejmuje zasady zarządzania Lean i najważniejsze techniki doskonalenia Lean. Nauczysz się stosować te techniki dzięki obszernym symulacjom. Kurs ten będzie również obejmował zarządzanie zmianami.

Co jest na tej stronie:

  Przegląd kursu Lean Practitioner

  Czy masz ambicje, by uczynić swoją organizację doskonałą? Kurs Lean Practitioner jest kursem dla specjalistów w dziedzinie ustawicznego doskonalenia, którzy pragną nauczyć się tego, w jaki sposób udoskonalić procesy przy pomocy metod i narzędzi Lean

  “Jeśli skupisz się na kosztach, następuje spadek jakości. Jeśli skupisz się na jakości, następuje spadek kosztów.”

  Praktyk Lean jest inicjatorem procesów doskonalenia Lean i wdrażania Lean. Praktykujący specjalista z jednym tylko celem: stworzenia idealnego procesu i zainspirowania jego uczestników do lepszego wypełniania codziennych obowiązków. Praktyk Lean posiada doskonałą znajomość metod i narzędzi Lean zna główne zasady Lean i inspiruje innych do uczestniczenia w procesie doskonalenia.  Wewnątrz organizacji praktycy Lean są specjalistami, którzy czynią organizację idealną i entuzjastycznie przekazują innym zasady Lean.

  KURS LEAN PRACTITIONER 

  Kurs Lean Practitioner jest trzydniowym kursem, opartym o normę międzynarodową ISO18404. Norma ta określa szczegółowo kompetencje, jakie są wymagane od certyfikowanego Lean Practitioner.

  Kurs Lean Practitioner przygotuje Ciebie do projektu Lean. Nauczysz się, jak zastosować najważniejsze zasady Lean oraz metody i narzędzia doskonalenia Lean w praktyce poprzez wykorzystanie obszernych symulacji.

  Najważniejszymi tematami, ujętymi w programie są 8 rodzajów marnotrawstwa, wartość klienta, mapowanie strumienia wartości, ciągłość przepływu, system ssący,5S, Poka Yoke i tablice doskonalenia. Trzeci dzień będzie poświęcony głównie zarządzaniu projektem Lean i analizie danych. W żargonie Lean jest to nazywane zarządzaniem A3, czyli plan doskonalenia procesu w 8 krokach.

  Pomyślne wdrożenie zmian często zależy od sposobu, w jaki zmagasz się z oporem.  Dlatego też do programu tego kursu włączono problem zarządzania zmianami. Skąd się bierze opór? Jak można go rozpoznać? Jaka jest najlepsza droga do jego pokonania?

  Po ukończeniu tego kursu będziesz stale rozpoznawał możliwości ustawicznego doskonalenia, zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym

  Lean Practitioner

  Specjalista, który jest inicjatorem dla działań doskonalących.

  ZAMÓW KATALOG KURSÓW
  Na podstawie opinii472 otrzymuje Lean Six Sigma Company z usługąLean Practitioner wynik9 na 10.

  INFORMACJE PRAKTYCZNE

  Kurs Lean Practitioner daje praktyczne podejście do metodologii Lean. Na program kursu składają się 3 dni teorii oraz zadanie praktyczne. Twój trener będzie Ciebie instruował podczas realizacji zadania praktycznego. Więcej informacji na temat terminów kursów można znaleźć….

  W prospekcie znajdziesz więcej informacji o programie kursu i zadaniu praktycznym.

  Kurs Lean Practitioner składa się z dwóch części: 
   
  Część 1: Kurs trzydniowy  
   
  W trakcie kursu otrzymasz wskazówki, którymi 
  należy się kierować przy podejmowaniu pierwszych 
  kroków w kierunku świata o mniejszej ilości 
  marnotrawstwa, szybszych usługach i mniejszej 
  ilości błędów. Kurs Lean Practitioner przygotuje 
  ciebie do projektu lub inicjatywy Lean. Podczas 
  intensywnych symulacji dowiesz się, jak należy 
  stosować najważniejsze zasady zarządzania Lean oraz metody i narzędzia doskonalenia Lean. 

  Część 2: Zadanie praktyczne. 
   
  Po ukończeniu kursu teoretycznego 
  zademonstrujesz, jak można wcielić teorię w 
  praktykę poprzez realizację zadania praktycznego. 
  Podczas realizacji zadania praktycznego otrzymasz 
  pomoc w formie coachingu od trenera z The Lean 
  Six Sigma Company. 
   
  Po pomyślnym zdaniu egzaminu pisemnego i 
  zakończeniu zadania praktycznego otrzymasz 
  certyfikat Lean Practitioner.

  Część 1 - Szkolenie teoretyczne Lean practitioner (praktyk Lean)

  – Lean – filozofia, historia i tło  
  – Lean, teoria ograniczeń i PDCA  
  – 5 zasad Womacka  
  – Wartość dodana i brak wartości dodanej 
  – 7+1 rodzajów marnotrawstwa  
  – Mapowanie strumienia wartości  
  – Przepływ  
  – Równoważenie linii & czas taktu  
  – Ciągnięcie i prawo Little’a  
  – Kanban   
  – Poka Yoke 
  – 5S i zarządzanie wizualne  
  – Kaizen (Kaikaku) 
  – Zarządzanie A3  
  – 5 razy dlaczego  
  – Narzędzia kreatywne  
  – Skład zespołu 

  Te dni koncentrują się wokół symulacji, która 
  stanowi jej motyw, przewijający się przez cały kurs.  
  Uwaga będzie skierowana głównie na techniki i 
  rozpoznawanie potencjału doskonalenia. 

  Część 2 - Zadanie praktyczne Lean practitioner

  W trakcie kursu będziesz miał obowiązek 
  wykonania zadania praktycznego (A3). W folderze 
  kursu znajdziesz szczegółowe informacje na temat 
  naszych oczekiwań w stosunku do Ciebie w tej 
  dziedzinie.  

   

  5 480 zł netto

  W tym: 
   

  • Materiały dydaktyczne

  • 6 godzin coachingu przez dedykowanego Eksperta Lean 

  • Egzamin (z możliwością 2-krotnego poprawiania)

  • Certyfikat zdobycia wiedzy teoretycznej

  • Certyfikacja umiejętności praktycznych

  • Szablony projektowe

  • Ocena projektu

  Z wyłączeniem: 

  • Noclegów 

  ISO18404

  Process improvement is a profession and a skill. To successfully improve processes with Lean Six Sigma various competencies are a must. The organisation that determines the international standards, the ISO,  has set the standard of competencies needed to fill the critical roles within a Lean Six Sigma organisation. The roles they have defined are:

  • Lean Practitioner

  • Lean Leader

  • Lean Expert

  • Lean Six Sigma Green Belt

  • Lean Six Sigma Black Belt

  • Lean Six Sigma Master Black Belt

  The Lean Six Sigma Company has used the ISO 18404 as a starting point when developing the courses. For this reason, each course consists of a theoretical part and a practical part. Competencies and skills can only be shown in practice. Our certification criteria derive from the ISO standard so we can assure ourselves of the fact that participants who received their certification through us have the required competencies to help organizations with Lean Six Sigma.

  PROGRAM KURSU

  8 Luty 2022, Online

  8 Luty 2022|9 Luty 2022|21 Luty 2022

  29 Marzec 2022, Online

  29 Marzec 2022|30 Marzec 2022|11 Kwiecień 2022

  10 Maj 2022, Online

  10 Maj 2022|11 Maj 2022|23 Maj 2022

  ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

  Prosimy o wypełnienie tego formularza w celu zarejestrowania się na jeden z tych kursów. Skonstatujemy się z tobą najszybciej jak to jest możliwe w celu zakończenia twojej rejestracji.

  Zamów katalog kursów

  Zamów katalog kursów, aby uzyskać więcej informacji, na przykład o szczegółowym programie, przygotowaniu, grupie docelowej i egzaminie.

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR

  W FIRMIE

  LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI CZYTAJ DALEJ