Lean Six Sigma w sektorze turystycznym

Lean Six Sigma w sektorze turystycznym

Chociaż Lean Six Sigma została pierwotnie opracowana dla sektora przemysłowego, metodologia ta jest coraz częściej stosowana również w sektorze usług, w tym w sektorze turystycznym. Przecież jest to bardzo konkurencyjny sektor, z często niskimi marżami i silną presją, aby w dalszym ciągu oferować klientowi dobrą jakość przy stale rosnących kosztach. W tym kontekście zastosowanie Lean Six Sigma (LSS) może pomóc firmom turystycznym zwiększyć satysfakcję klientów, poprawić jakość i obniżyć koszty.

Firmy z sektora turystycznego mogą wykorzystać Lean Six Sigma do usprawnienia swoich procesów biznesowych. Obejmuje to zarządzanie rezerwacjami, meldowanie i wymeldowywanie, sprzątanie pokoi, zarządzanie łańcuchem dostaw itp. Stosując metodologie Lean Six Sigma, firmy z branży hotelarsko-gastronomicznej mogą zwiększać przychody, redukować koszty, zwiększać zadowolenie gości, ulepszać oraz szkolić autonomiczne i wydajne zespoły.

Więcej dochodów

LSS może pomóc firmom hotelowym zwiększyć przychody poprzez identyfikację procesów generujących największe przychody i zaproponowanie ulepszeń w celu optymalizacji tych procesów. LSS może również pomóc firmom poprawić jakość swoich usług i dostosować doświadczenia klientów, co może zachęcić ich do powrotu i polecenia hotelu innym.

Na przykład duża sieć hoteli wykorzystała LSS do usprawnienia procesu rezerwacji online. Firma przeprowadziła projekt DMAIC, aby rozwiązać problemy w procesie rezerwacji online, w tym błędy cenowe i problemy z nawigacją w witrynie. Na podstawie analizy zebranych danych firma wdrożyła ulepszenia, aby rozwiązać te problemy. Uproszczono na przykład proces rezerwacji i zaoferowano bardziej elastyczne opcje płatności. Te ulepszenia umożliwiły firmie zwiększenie przychodów, ułatwiając klientom dokonywanie rezerwacji online.

Niższe koszty

LSS może także pomóc firmom turystycznym obniżyć koszty poprzez identyfikację nieefektywnych lub niepotrzebnych procesów i zaproponowanie rozwiązań pozwalających je zoptymalizować lub wyeliminować. Ponadto metodologia służy ograniczeniu błędów i marnotrawstwa procesów, zmniejszając w ten sposób koszty operacyjne i zwiększając zyski.

Inny ważny gracz w branży hotelarskiej wykorzystał LSS do obniżenia kosztów procesów prania. Firma przeprowadziła projekt DMAIC, aby rozwiązać problemy w procesach prania, w tym błędy sortowania i nadmierny czas oczekiwania. Na podstawie zebranych danych firma wdrożyła usprawnienia optymalizujące te procesy, m.in. reorganizując przepływy pracy i stosując wydajniejsze urządzenia pralnicze. Te ulepszenia pozwoliły firmie obniżyć koszty prania bez uszczerbku dla jakości usług świadczonych klientom.

Większe zadowolenie klientów

W branży hotelarsko-gastronomicznej zadowolenie klienta ma kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa. LSS może pomóc w zwiększeniu zadowolenia klientów poprzez identyfikację problemów i irytacji w doświadczeniu klienta oraz proponowanie rozwiązań pozwalających je przezwyciężyć.

Duża firma z branży hotelarsko-gastronomicznej zaczęła używać LSS w celu poprawy zadowolenia klientów. Firma przeprowadziła analizę DMAIC, aby zidentyfikować najczęstsze problemy zgłaszane przez gości. Korzystając ze zgromadzonych danych, firma wprowadziła ulepszenia, aby rozwiązać te problemy. Wprowadziła m.in. procesy mające na celu zapewnienie czystości pokoi i oferowanie bardziej urozmaiconych opcji śniadaniowych. Te ulepszenia umożliwiły firmie poprawę zadowolenia klientów i ogólnej reputacji.

Autonomiczne i efektywne zespoły

W hotelu LSS może pomóc w budowaniu autonomicznych i wydajnych zespołów, zaszczepiając kulturę ciągłego doskonalenia i szkoląc pracowników w zakresie narzędzi LSS, takich jak DMAIC i 5S. Dzięki tym narzędziom pracownicy mogą samodzielnie identyfikować problemy, proponować rozwiązania i usprawniać procesy.

Jedna z największych sieci hotelowych na świecie wykorzystuje LSS do usprawniania swojego działania i budowania silniejszych zespołów. Firma utworzyła akademię szkoleniową LSS, aby zapewnić pracownikom szkolenia stacjonarne i internetowe na wszystkich poziomach organizacji. Pracownicy są zachęcani do korzystania z narzędzi LSS w celu rozwiązywania problemów i sugerowania ulepszeń, co prowadzi do optymalizacji procesów i zwiększenia efektywności w firmie.

Istnieje wiele innych narzędzi Lean, które można wykorzystać do usprawnienia procesów w firmach hotelarskich. Następnie myślimy o SMED (Single Minute Exchange of Dies), aby skrócić czas przygotowania pokoi dla nowych gości, JIT (Just In Time) do kontroli zapasów oraz VSM (Value Stream Mapping) do zarządzania przepływem procesów od początku do końca zoptymalizować efekt końcowy poprzez usunięcie odpadów.

Krótko mówiąc, LSS to wszechstronna metoda, która może pomóc firmom z branży hotelarsko-gastronomicznej zwiększyć przychody, obniżyć koszty oraz poprawić wydajność i związaną z tym satysfakcję klientów. W ten sposób firmy te pozostają konkurencyjne na rynku znajdującym się pod presją i nadal mogą zapewniać klientom wysokiej jakości doświadczenia.
Lean Six Sigma w Twojej firmie hotelarskiej?

Czy i Ty chcesz wejść w sezon turystyczny dobrze uzbrojony ze swoją firmą? Nasi eksperci Lean mogą szkolić i trenować Twoje zespoły oraz wspierać wdrażanie Lean Six Sigma w branży hotelarsko-gastronomicznej. Koniecznie zapoznaj się z naszym przewodnikiem po studiach, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych kursów lub skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje na temat narzędzi i metodologii, które zwiększą Twoją efektywność!

Zapraszamy na szkolenie Lean Six Sigma black belt oraz szkolenie Lean Six Sigma green belt

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG