Czym jest LEAN SIX SIGMA

  Six Sigma jest często wymieniany w jednym zdaniu z Lean. Pierwotnie Lean i Six Sigma były dwiema różnymi metodologiami doskonalenia procesów.  Dzisiaj zarówno przyjaciele, jak i wrogowie zgadzają się, że Lean i Six Sigma są dla siebie komplementarne.

  Fakt ten został najlepiej przedstawiony przez Michaela George w jego książce: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed (Łączenie jakości Six Sigma z szybkością produkcji Lean). W wielu projektach Six Sigma wykorzystano narzędzia Lean dla doskonalenia procesów.

  Jakość, zmienność i wady są oczywiście czynnikami Six Sigma. Prędkość i przebieg procesu są oczywiście elementami Lean.

  Więcej informacji:

   

   

   

  Czy ten artykuł był pomocny?