Jak się doskonalić za pomocą Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma – wprowadzenie

Technik doskonalenia się i samorozwoju jest wystarczająco dużo, by każdy znalazł coś dla siebie. Jednak technika technice nie jest równa. Po poluzowaniu obostrzeń branża szkoleniowa? dynamicznie ruszyła, wznawiając kursy stacjonarne i oferując różnorodne zniżki. W rezultacie osoby szukające sposobu na poszerzenie swoich kompetencji, jak i ugruntowanie dotychczasowej wiedzy stoją przed sporym problemem co wybrać. Czas jest najbardziej ograniczonym surowcem i to nie tylko w firmie, a jego marnowanie przekłada się zarówno na koszty finansowe oraz ma krótsze i dłuższe reperkusje względem standardu życia.

Marnotrawstwo to tutaj słowo klucz. Wiele procesów zarówno w firmie (jak łańcuch dostaw, współpraca projektowa, ale również samodzielne, indywidualne zadania) potrafi się przedłużać oraz wykazywać znacznie mniejszą niż zakładana efektywność. W dużej mierze wynika to z braku (dostatecznych) umiejętności do zarządzania swoim otoczeniem, jak i samym sobą (w tym swoją pracą). Z marnotrawstwem można jednak walczyć. Pojęcie to należy traktować tutaj bardzo szeroko –marnotrawimy czas, zasoby, materiały, energię, motywację, umiejętności, pomysły i wiele innych. Wszystko to można efektywniej wykorzystać. Doskonalenie nie musi się opierać na założeniu „by mieć więcej”. Co jeśli będzie się miało więcej, a nadal działało w ten sam sposób? – większe marnotrawstwo!

Z pomocą i to efektywną, która jest potwierdzona implementacją na międzynarodowych gruntach firmowych, w różnych środowiskach i to zarówno w przedsiębiorstwach, gdzie praca wszystkich jest sumą sukcesu, jak i w jednostkowych przypadkach, jest Lean Six Sigma.

Lean Six Sigma – dla firmy, dla pracowników, dla Ciebie

Lean Six Sigma to metoda postępowania podczas doskonalenia procesów, która skupia się na długofalowych skutkach. Jest to filozofia i podejście oparte na twardych faktach, a nie abstraktach, które mogą być nadinterpretowane i prowadzić do nieporozumień. Zebranie dużej ilości danych oraz ich sumienna analiza jest kluczem do sukcesu. LSS to połączenie metodologii Lean oraz Six Sigma, łączy ona założenia obu podejść dając kompleksowe rozwiązanie oraz lepsze efekty niż gdyby obie te metodologie stosować osobno.

LSS to doskonalenie – ciągłe, a nie skokowe. Mówiąc krótko nie chodzi tutaj o nabycie nowych umiejętności, dopisanie ich do CV lub implementowanie jedynie w określonych warunkach. LSS jest metodą względnie uniwersalną i znajduje zastosowanie zarówno na gruncie biznesowym/firmowym, jak i w życiu prywatnym. Szkolenie Lean Six Sigma to nie tylko praktyczne wskazówki co, jak i kiedy zrobić, to przede wszystkim nowa perspektywa (mindset), z której patrzenie na zadania, jak i codzienne procesy (a wszystko może być jako proces traktowane) pozwala spiąć wszystko w efektywniejszą całość.

LSS to doskonalenie ciągłe, czyli w momencie poznania założeń metodologicznych oraz przestawienia się na inny sposób myślenia zarówno o biznesie, swoim miejscu w firmie, jak i procesach zachodzących w życiu prywatnym. Doskonalenie trwa cały czas. Człowiek staje się wyczulony na momenty, zdarzenia oraz różnorodne czynniki, które zaburzają efektywność. Jak było mówione wcześniej LSS opiera się na twardych faktach. Jest to metoda empiryczna. Poprzez analizowanie przeszłości i efektów w teraźniejszości, dokonuje się korekt, których efekt jest widoczny i mierzalny. To doskonalenie nie ustaje, oczywiście absolutu się nigdy nie osiągnie, jednak za każdym razem można się do niego bardziej zbliżyć.

Zmieniony proces, który wpływa na wartość dodaną i skutkuje większą efektywnością lub w przypadku produktu jakością staje się obowiązującym standardem.  LSS to nie tylko efektywne „narzędzie” do zarządzania pracą i sobą, to również sposób na dookreślenie siebie w strukturze firmy i uzmysłowienie jak ważną rolę praca jednostki odgrywa w ogólnym zestawieniu jakości produktu lub usługi. Jakość to wszystko związane z produktem. Składają się na nią nie tylko procesy wytwórcze, ale również promocje, lokowanie, radzenie sobie z problemami klientów, wpisywanie się w ich zmieniające oczekiwania.

LSS to metoda, która trwa i dostosowuje się do zmiennych procesów zachodzących na co dzień w firmie i w życiu. Jej największym atutem jest to, że może być stosowana wszędzie.

Jasny podział i ścieżka rozwoju

Metoda Lean Six Sigma jest jasno podzielona, dzięki temu osoby, które chcą się doskonalić, wiedzą, czego oczekiwać, na co się nastawić i jakie informacje uzupełnić. Trzy poziomy od podstawowego do zaawansowanego dają coraz szersze możliwości. Na każdym poziomie LSS się zyskuje, zaletą jest to, że „odczucie” pozytywnych skutków, jak i wprowadzenie nowych technik nie wymaga znajomości całości. Innymi słowy nie trzeba być na poziomie zaawansowanym by zacząć korzystać z benefitów. Lean Six Sigma to ciągłe doskonalenie – proces nauki będzie się tutaj również rozwijał i dostosowywał do zmieniających warunków – czy to w życiu prywatnym, czy w firmie.

Wybierając szkolenie z Lean Six Sigma warto kierować się w stronę ofert, które potwierdzą nowe kompetencje poprzez rozpoznawalny certyfikat. Międzynarodowy certyfikat Lean Six Sigma to wielopoziomowa korzyść, która polepsza wizerunek potencjalnego pracownika u pracodawców, jak i potwierdza, że dana osoba przykłada należytą wagę do rozwoju, w swoim życiu nie spoczęła na laurach i nie zatrzymuje się w miejscu. To potwierdzenie spełniania międzynarodowych wymogów dla poszczególnych poziomów wtajemniczenia.

Szkolenia Lean Six Sigma dzielą się na:

 • Yellow Belt – w trakcie tego szkolenie uczestnik pozna podstawowe założenie filozofii Lean oraz zyska teoretyczny fundament, na którym będzie mógł budować swoją wiedzę oraz doskonalić podejście. Jest to punkt wyjścia dla dalszego rozwoju doskonalenia procesów. Wcześniejsza wiedza nie jest tutaj wymagana, w trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawami, które będą stanowić punkt odniesienia dla efektywnego stosowania LSS w codziennych sytuacjach. To szkolenie jest skierowane do managerów, pracowników każdego szczebla, którzy potrzebują motywacji oraz dookreślenia swojego miejsca w strukturze firmy oraz wszystkich, którzy szukają nowej metody dla usprawnienia działań i zmniejszenie marnotrawstwa.
  https://www.theleansixsigmacompany.pl/yellow-belt-training/
 • Green Belt – jest to już bardziej zaawansowane szkolenie, którego grupą odbiorców są przede wszystkim specjaliści, dla których celem jest ciągłe doskonalenie procesów wewnątrz swoich organizacji lub obszarów organizacyjnych pod kątem jakości i wydajności. Szkolenie to opiera się na ugruntowaniu wiedzy teoretycznej oraz pracy z przykładami, które pozwalają sprawnie identyfikować momenty i sytuacje, w których dochodzi do marnotrawstwa oraz zaburzenia procesów, likwidować czynniki wpływające na obniżenie jakości i wydajności i nadawanie wszystkiemu płynności. Poznane techniki i przyswojona wiedza są gotowe do natychmiastowej implementacji. Do jego rozpoczęcia nie jest wymagane wcześniejsze zdobycie Yellow Belta.
  https://www.theleansixsigmacompany.pl/green-belt-course/
 • Black Belt – to ostatni poziom LSS. Szkolenie jest skierowane do ekspertów, którzy usprawnianie procesów wynoszą na zupełnie nowy poziom – analiza jest tutaj jeszcze bardziej dokładna, oparta na większej ilości danych. W Black Belt nauczysz się o najważniejszych metodach analizy statystycznej, technikach doskonalenia i definicjach. Ponadto przyswoisz sobie techniczny żargon i poznasz biznesową aplikację Lean Six Sigma w całej globalnej organizacji.
  https://www.theleansixsigmacompany.pl/black-belt-trainingen/

Każde szkolenie Lean Six Sigma jest potwierdzone uznawanym międzynarodowo certyfikatem. >> https://www.theleansixsigmacompany.pl/wartosc-twojego-certyfikatu/

Nie zatrzymuj się w miejscu! Szukasz metody, której pozytywne działanie jest potwierdzone? Wtedy Lean Six Sigma jest dla Ciebie. Metoda ta nie obiecuje złotych gór, uczestnikom szkoleń daje możliwość na spojrzenie na świat i pracę z innej perspektywy, a następnie rozwijanie siebie i swojego podejścia w optymalnym dla siebie tempie. Jest to opcja zarówno dla grup pracowników (szkolenia zamknięte), jak i pojedynczych osób (szkolenia otwarte), którzy dzięki zdobyciu nowych, rozpoznawalnych kompetencji będą w stanie wynieść siebie, swoją firmę lub przedsiębiorstwo gdzie pracują na nowy poziom, poprawić jakość produktu i usług oraz ogólnie usprawnić procesy, z którymi się stykają.

Brzmi ciekawie? Sprawdź kalendarz szkoleń i zapisz się na interesujące Cię szkolenie: https://www.theleansixsigmacompany.pl/Kalendarz/

Wykorzystaj LSS: działaj, pracuj, żyj wydajniej.

Zapytaj o szkolenie Lean Six Sigma

 • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG