Kanban

Kanban został opracowany w Toyocie przez Taiichi Ohno – poszukiwał on sprawnego system dla osiągania wysokiego poziomu produktywności. Jest wizualnym narzędziem Lean i często stosuje się go łącznie z JIT (Just-In-Time = w samą porę). Dzięki temu komponenty produkuje się tylko wtedy, gdy jest na nie zapotrzebowanie. Nazwa ta pochodzi od japońskich słów „kan”, co oznacza „wizualny” i „ban’” co oznacza „kart”’ lub ‘tablicę’. Przy użyciu tej karty (lub współcześnie systemu informatycznego) uzyskuje się sygnał informujący kiedy coś jest potrzebne – czyli kiedy należy zamówić dane produkty lub surowce.

KANBAN JAKO SYSTEM PRODUKCYJNY

Kanban wspiera zarządzanie systemem produkcyjnym jako całością i jest doskonałym sposobem inicjowania doskonalenia. Obszary problemowe i wąskie gardła można zidentyfikować natychmiast, jak tylko spada liczba kart w obiegu, co oznacza zmniejszenie poziomu wielkości prowadzonych prac.

KANBAN ZAPEWNIA WGLĄD W PROCES PRODUKCYJNY

Kanban realizowany w różnych formach, z których jedną stanowi ‘tablica kanban’. Na tej tablicy dokonuje się przeglądu wielkości prac w toku i ilości zadań, do wykonania. Każda karta reprezentuje produkt lub usługę w toku, a przesunięcia na tablicy przedstawiają etapy realizacji procesu. Tablica należy podzielić na kolumny, często stosuje się trzy kolumny: “do zrobienia”, “w toku” i “zrobione”.

Kanban

Inną formą Kanban jest ‘system dwóch pojemników’. Zasoby używane w danym momencie są w pierwszym pojemniku, a zasoby rezerwowe są w drugim pojemniku. Natychmiast po opróżnieniu pierwszego pojemnika, wyjmuje się kartę z pojemnika jako sygnał, że pojemnik wymaga ponownego napełnienia. Drugi pojemnik przesuwa się do przodu, a po ponownym napełnieniu opróżnionego pojemnika system wraca do równowagi. Natychmiast po opróżnieniu tego drugiego pojemnika napełnia się go zgodnie z kartą Kanban, która zawsze znajduje się w pojemniku.

Rodzaje Kanban’ów:

  • transportowy: to sygnał do wcześniejszego etapu w procesie, że materiały mogą być pobrane z zasobów i przekazane do następnego etapu. Ten rodzaj Kanban zawiera informacje takie jak indywidualny identyfikator, jego pochodzenie i przeznaczenie.
  • produkcyjny: to sygnał dla etapu produkcji, że można rozpocząć produkcję – obejmuje on informacje odnoszące się do procesu, materiału, itp
  • sprzedażowy: podobny do Transport Kanban, ale stosuje się go w odniesieniu do zewnętrznych dostawców.

OBLICZ POZIOM ZAPASÓW – KANBAN:

Istnieje wiele metod obliczania optymalnego poziomu zapasów. Do obliczenia optymalnych zapasów potrzebne są pewne dane, jak rzeczywisty popyt/konsumpcja w odniesieniu do danego (końcowego) produktu i zmienność popytu/ konsumpcji. Jeżeli tych współczynników używa się do obliczania optymalnego poziomu, to można zastosować Kanban.

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE LEAN SIX SIGMA

Jeśli chcesz zostać specjalistą lub ekspertem Six Sigma, określanych jako Yellow Belts, Green Belts, i Black Belts (żółte pasy, zielone pasy i czarne pasy) zapoznaj się z Przewodnikiem Kursów lub pobierz Katalog Szkoleń bądź przeczytaj o naszych kursach.

Czy ten artykuł był pomocny?

Courses where 'Kanban' is part of the program

Want to know more about Kanban? Visit the product pages of the following courses...

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG