Kanban

  Kanban został opracowany w Toyocie przez Taiichi Ohno. Poszukiwał on sprawnego system dla osiągania wysokiego poziomu produktywności. Kanban jest wizualnym narzędziem Lean i jest często stosowany łącznie z JIT (Just-In-Time = w samą porę). Komponenty są produkowane tylko wtedy, kiedy są potrzebne. Nazwa Kanban pochodzi od japońskich słów „kan”, co oznacza „wizualny” i „ban’” co oznacza „kart”’ lub ‘tablicę’. Przy użyciu karty (lub współcześnie systemu informatycznego) uzyskuje się sygnał, kiedy coś jest potrzebne, na przykład, kiedy należy zamówić dane produkty lub surowce.

  KANBAN JAKO SYSTEM PRODUKCYJNY

  Kanban wspiera zarządzanie systemem produkcyjnym jako całością. Jest doskonałym sposobem inicjowania doskonalenia. Obszary problemowe i wąskie gardła są identyfikowane natychmiast, jak tylko spada liczba kart kanban w obiegu. Oznacza to zmniejszenie poziomu wielkości prowadzonych prac.

  KANBAN ZAPEWNIA WGLĄD W PROCES PRODUKCYJNY

  Kanban realizowany w różnych formach, z których jedną stanowi ‘tablica kanban’. Jest to odmiana kart kanban. Na tej tablicy karteczki samoprzylepne, magnesy i karty są wykorzystywane do dokonywania przeglądu wielkości prac w toku i ilości zadań, które muszą być wykonane. Każda karta reprezentuje produkt lub usługę w toku, a przesunięcia na tablicy przedstawiają etapy realizacji procesu. Tablica jest często podzielona na trzy kolumny: “do zrobienia”, “w toku” i “zrobione”.

  Kanban

  Inną formą Kanban jest ‘system dwóch pojemników’. Zasoby używane w produkcji trzyma się w pierwszym pojemniku. Zasoby rezerwowe są przechowywane w drugim pojemniku. Natychmiast po opróżnieniu pierwszego pojemnika, karta kanban jest wyjmowana z pojemnika jako sygnał, że pojemnik wymaga ponownego napełnienia. Drugi pojemnik jest przesuwany do przodu. Po ponownym napełnieniu opróżnionego pojemnika system wraca do równowagi. Natychmiast po opróżnieniu tego drugiego pojemnika jest on ponownie napełniany przy wykorzystaniu karty Kanban, która zawsze znajduje się w pojemniku.

  Do innych rodzajów Kanban należą:

  • Kanban transportowy: sygnał do wcześniejszego etapu w procesie, że materiały mogą być pobrane z zasobów i przekazane do następnego etapu.  Ten rodzaj Kanban zawiera informacje takie jak indywidualny identyfikator, jego pochodzenie i przeznaczenie.
  • Kanban produkcyjny: sygnał dla etapu produkcji, że może być rozpoczęte wytwarzanie. Obejmuje on informacje odnoszące się do procesu, niezbędne materiały, indywidualny identyfikator i/lub przeznaczenie wytworzonego produktu.
  • Kanban sprzedażny: podobny do Transport Kanban, ale stosowany w odniesieniu do zewnętrznych dostawców.
  • Sygnał Kanban: składa się z sygnałów Kanban produkcyjny i Kanban materiałowy.

  OBLICZ POZIOM ZAPASÓW – KANBAN:

  Istnieje wiele metod obliczania optymalnego poziomu zapasów. Do obliczenia optymalnych zapasów potrzebne są pewne dane. Rzeczywisty popyt/konsumpcja w odniesieniu do danego (końcowego) produktu i zmienność popytu/ konsumpcji. Jeżeli te współczynniki są używane to obliczania optymalnego poziomu, to można zastosować Kanban.

  Czy ten artykuł był pomocny?