SIX SIGMA i ZBALANSOWANA KARTA WYNIKÓW (BSC)

SIX SIGMA i ZBALANSOWANA KARTA WYNIKÓW (BSC)

Metoda zrównoważonej karty wyników (BSC) jest jedną z najpopularniejszych platform zarządzania wydajnością. Stosowane jest dziś w organizacjach publicznych i prywatnych, aby zapewnić, że działania ich firm są spójne z celami długoterminowymi.

Innym równie znanym frameworkiem jest Six Sigma. Jest to metodologia wywodząca się z inicjatyw udoskonalających Motoroli z początku lat 80. XX wieku.

Koncentruje się na doskonaleniu wydajności procesów i produktów w stosunku do potrzeb klienta.

Six Sigma została z powodzeniem wdrożona w przemyśle wytwórczym i innych sektorach, w których procesy pracy są obarczone dużym poziomem zmienności.

Najogólniej BSC określa się jako system zarządzania strategicznego, natomiast Six Sigma definiuje się w kategoriach poprawy jakości związanej z wewnętrznymi procesami pracy.
Zrównoważona Karta Wyników (BSC) i Six Sigma są ze sobą ściśle powiązane

Z biegiem czasu wielu badaczy i naukowców analizowało ramy i proces wdrażania Six Sigma, dochodząc do wniosku, że BSC i Six Sigma są podobne i uzupełniają się

Podobieństwa pomiędzy tymi dwiema metodologiami są w rzeczywistości powiązane z 4 perspektywami zrównoważonej Socrecard, a mianowicie: (finanse, klient, procesy wewnętrzne, uczenie się i rozwój), ale także na poziomie wizji i systemu pomiaru.

Integracja BSC i Six Sigma w system doskonalenia biznesu

Obydwa te systemy można z powodzeniem wdrożyć w organizacji. Na przykład BSC można wykorzystać do skupienia się na rozwoju misji firmy, celach strategicznych, kluczowych wskaźnikach wydajności, aby powiązać je z Inicjatywami Operacyjnymi (projektami).

Six Sigma zapewnia solidne ramy do poprawy wydajności, wykorzystując podejście DMAIC: (definiowanie, mierzenie, analizowanie, doskonalenie i kontrola)

Rzeczywiście BSC konsoliduje inicjatywy strategiczne, podczas gdy Six Sigma ułatwia ukierunkowane doskonalenie działań firmy.

Konkluzja: Six Sigma i Zrównoważona Karta Wyników (BSC) mogą pomóc praktykom osiągnąć znaczną poprawę wydajności, stosując te same najlepsze praktyki przy projektowaniu i wdrażaniu systemów wydajności.

Aby osiągnąć ten korzystny wynik, wymagane jest wspierające przywództwo, wsparcie najwyższego kierownictwa, strategiczne dostosowanie i pomyślna realizacja inicjatyw projektowych (na przykład projekty Six Sigma).

Zapraszamy na szkolenie lean six sigma black beltoraz szkolenie lean six sigma green belt.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG