Czego nauczę się z Lean Six Sigma?

Czego nauczę się z Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma to metodologia mająca na celu poprawę jakości i wydajności procesów. Czyni to poprzez wykorzystanie różnych narzędzi i praktyk w celu wyeliminowania marnotrawstwa i nieefektywności. Podczas kursu Lean Six Sigma będzie to Twój główny cel. Ale czego dokładnie się nauczysz, aby osiągnąć ten cel? Na tym blogu omówimy praktyki, z którymi zapoznasz się, podczas nauki Lean Six Sigma. Pokażemy Ci, czego możesz się spodziewać i jakie umiejętności będziesz miał po zakończeniu kursu.

Znajdowanie i eliminowanie marnotrawstwa

Marnotrawstwo wszelkiego rodzaju jest czymś, czego generalnie chciałbyś uniknąć, ale nie jest to tak łatwe, jak się wydaje. Metodologia Lean Six Sigma identyfikuje
8 różnych rodzajów marnotrawstwa w procesach.

To są:

  • Wady
  • Nadprodukcja
  • Czekanie
  • Niewykorzystany talent
  • Transport
  • Zapasy
  • Ruch
  • Dodatkowe przetwarzanie

Wiele ulepszeń można wprowadzić, znajdując i eliminując marnotrawstwo w tych 8 obszarach. Będziesz to robić, stosując różne narzędzia, aby zapewnić ulepszenia.

Usprawnianie procesów

Większość procesów usprawnia się, eliminując wszelkie marnotrawstwa, jakie możesz znaleźć. Jednakże proces bez marnotrawstwa niekoniecznie oznacza, że ​​nie jest możliwa dalsza poprawa. Metodologia Lean Six Sigma nauczy Cię zatem nie tylko, jak ulepszać procesy poprzez usuwanie marnotrawstwa, ale także poprzez znajdowanie i wdrażanie lepszych sposobów wykonywania pewnych czynności.

Poprawa jakości

Usprawnienia jakościowe można wprowadzić również  poprzez zmniejszenie wariancji wyników procesu. Odbywa się to na podstawie danych i metod statystycznych. W ten sposób można poprawić wydajność systemu. Jest to jedna z zasad, na których pierwotnie opierała się Six Sigma i z pewnością można oczekiwać, że staniesz się dobrze zorientowany w tej dziedzinie.

Poprawa jakości zarządzania i przywództwa

Wszystkie narzędzia i praktyki Lean Six Sigma wymagają współpracy i wsparcia ze strony zaangażowanych interesariuszy (np. pracowników), aby odnieść sukces. Musisz także upewnić się, że możesz na tę współpracę i wsparcie liczyć. Metodologia Lean Six Sigma uczy zatem również, jak pracować nad tym kluczowym elementem doskonalenia procesów.

Radzenie sobie z oporem

W idealnej sytuacji będziesz w stanie przekonać swoich współpracowników do korzyści płynących z usprawnień procesów i szybko uzyskać ich wsparcie. W praktyce jednak spotkasz się z dość dużym oporem. Ogólnie, zmiany są trudne dla ludzi, dlatego ważne jest, abyś nauczył się, jak sobie z tym radzić. W przeciwnym razie będzie niezmiernie trudne, jeśli nie niemożliwe, aby właściwie wyeliminować marnotrawstwo i usprawnić procesy. Lean Six Sigma zapewni Ci wymagane umiejętności.

Inicjowanie zmian kulturowych ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie

Po uporaniu się z oporem i uzyskaniu poparcia wszystkich zaangażowanych stron, Twój projekt doskonalenia ma, że ​​tak powiem, zielone światło. Jednak po zakończeniu tego projektu można uznać za marnotrawstwo konieczność zmagania się  z nowym oporem podczas rozpoczynania kolejnego projektu. Czy nie byłoby lepiej, gdybyś mógł liczyć na wsparcie i niewielki opór od samego początku? Oczywiście, ale wymaga to zmiany kulturowej w organizacji. Podczas szkolenia Lean Six Sigma nauczysz się, jak inicjować i chronić tę zmianę kulturową.

Ważne narzędzia

Metodologia Lean Six Sigma oferuje wiele różnych narzędzi i praktyk pozwalających na osiągnięcie wspomnianych celów. Jedne nastawione są na konkretne zadania, inne mają szersze zastosowanie. Wymienimy tutaj kilka najważniejszych, aby pomóc Ci zrozumieć, z jakimi narzędziami się zapoznasz.

DMAIC

Jedno z najważniejszych narzędzi w zestawie narzędzi Lean Six Sigma. DMAIC oznacza Definiuj, Mierz, Analizuj, Ulepszaj i Kontroluj. Mówiąc najprościej, te kroki są stosowane
w sposób cykliczny. W ten sposób pomaga wspierać ciągłe doskonalenie.

Diagram analizy przyczyn i skutków

Ten diagram jest często nazywany również diagramem rybiej ości, ponieważ zaczyna tak wyglądać, gdy go używasz. Jest używany głównie przy rozwiązywaniu problemów w zespole. Wszystkie różne opinie członków zespołu na temat pierwotnej przyczyny problemu można umieścić na diagramie. W ten sposób łatwiej jest przeprowadzić burzę mózgów na temat głównego problemu, jak również możliwych rozwiązań.

5x dlaczego?

Innym sposobem identyfikacji przyczyny źródłowej, która może być ukryta, jest zastosowanie metody 5 powodów. Podobnie jak dziecko próbuje zrozumieć co do niego mówisz, będzie pytał dlaczego 5 razy. Każde dlaczego odnosi się do odpowiedzi na poprzednie dlaczego, co pozwala w końcu znaleźć sedno problemu.

Mapowanie strumienia wartości

To jedna z technik służących do znalezienia wcześniej wspomnianego marnotrawstwa. Korzystając z tego narzędzia, wizualizuje się na rysunku cały proces firmy. Czyli od początku do końca, od dostawcy do produkcji i ostatecznie dostawę do klienta. Technika ta pozwala nie tylko  znajdować i usuwać marnotrawstwo, ale często dostarcza również innych cennych spostrzeżeń. Mapowanie strumienia wartości uwydatni te części, w których tworzona jest rzeczywista wartość.

Wzajemne powiązania są kluczowe

Teraz, gdy już wiesz, czego możesz się spodziewać po Lean Six Sigma, mamy nadzieję, że będziesz dobrze przygotowany do rozpoczęcia pracy. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że wszystkie te metody, techniki i narzędzia współpracują ze sobą w celu osiągnięcia poprawy na różne sposoby. W połączeniu tworzą one metodologię Lean Six Sigma i wyróżniają się same w sobie. Na koniec chcielibyśmy życzyć Ci powodzenia podczas nauki naszych kursów !

Zapytaj o szkolenie Lean Six Sigma

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG