Więcej przez mniej, czyli zalety Lean Six Sigma.

Lean Six Sigma to podejście, które w sposób systematyczny i ciągły pozwala na usunięcie elementów procesów, które nie tworzą wartości dodanej. Rozchodzi się zarówno o elementy całkowicie zbędne (np. namiar papierów do wypełnienia) jak i te, które powodują opóźnienia i w efekcie końcowym negatywnie odbijają się na jakości i wydajności.

LSS (Lean Six Sigma) skupia się na poprawie wydajności poprzez unikanie marnotrawstwa, wzrost zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki, zwiększenia konkurencyjności oraz obniżenia kosztów. Jest to metodologia uniwersalna, która jest w stanie odnaleźć się na każdym gruncie. Firmy działające w tym samym sektorze, z tej samej branży, w inny sposób mogą i będą prowadzić swoją działalność. Lean Six Sigma dzięki swojej transparentności oraz elastyczności dopasowuje się do aktualnych potrzeb, bazując na danych empirycznych, dzięki temu w działaniach nie ma domniemań i długofalowych założeń, które w starciu z rzeczywistością potrafią stać się nieaktualnymi z dnia na dzień.

Lean stosuje techniki i metody, które w krótkim czasie pokazują czy zmiana odbija się korzystnie na efektywności i jakości. Oba te pojęcia są rozumiane tutaj szeroko, jako wszystko co wiąże się z produktem lub usługą. Zadowolenie klienta ma wartość nadrzędną, na którą przekłada się wiele zmiennych, uzależnionych od procesów nie tylko wytwórczych (np. motywacja pracowników). LSS pozwala zidentyfikować problematyczne kwestie, przekształcić je lub wyeliminować z procesów, dzięki czemu zyskuje firma (jako organizacja), pracownicy (jakość ich pracy, zaangażowanie, jak i świadomość z wykonywania wartościowej pracy) oraz odbiorcy (którzy dostają dokładnie to, czego potrzebują, oczekują, a ich relacja z firmą może się lepiej rozwijać przekształcając ich w klientów powracających).

Przejrzystość działań – czyli wiadomo co robić

Lean Six Sigma to wzrost wydajności poprzez eliminowanie marnotrawstwa, poprzedzonego wcześniejszym pomiarem problemu i analizą danych. Mówiąc krótko, metodologia ta (Lean) nie wiąże się z potrzebą zakupywania nowych maszyn, drogich rozwiązań technologicznych, ani mnożenia kosztów na nowe funkcjonalności. Lean uczy jak efektywnie grać kartami, które ma się do dyspozycji i korzystać z tego co zastane. Marnotrawstwo to poważniejszy problem niż się wydaje i żaden proces nie jest od niego wolnym. LSS w przejrzysty sposób pokazuje jak elementy zbędne i problematyczne dookreślić, wyeliminować i nigdy już do nich nie wracać poprzez aktualizację standardów. Przejrzystość dla organizacji wynika z prostego podejścia LSS zwanego DOWNTIME (od pierwszych liter każdego z identyfikowalnych elementów marnotrawstwa).

  • Defects (wady) – są to wszelkie dodatkowe nakłady, które trzeba przeznaczyć na naprawianie błędów, usterek, wad, których można by łatwo uniknąć.
  • Overproduction (nadprodukcja) – nieuzasadnione produkowanie większej ilości niż wynika to z potrzeb klientów lub procesu końcowego.
  • Waiting (czekanie) – rozumiane jako proces bezczynności, w trakcie, którego nie dzieje się nic wartościowego, a mimo to koszty są generowane np. oczekiwanie na dostarczenie niezbędnej dokumentacji by rozpocząć proces.
  • Non – Utilized Talent (niewykorzystane talenty) – wynika ze słabej motywacji zespołu do zgłaszania swoich pomysłów, które wcześniej mogły być torpedowane przez osoby decyzyjne. W efekcie inicjatywa spada, a ludzie, którzy są najbardziej zaangażowani w proces i wiedzą często jak go naprawić i usprawnić pozostają w cieniu. To również praca poniżej posiadanych kompetencji – np. wykorzystywanie specjalistów lub ekspertów do najprostszych zadań.
  • Transportation (Transport) – rotacja materiałami, sprzętem, produktami, która zasadniczo nie odbija się na wartości np. częste przenoszenie z magazynu do magazynu.
  • Inventory (Magazynowanie) – łączy się z poprzednim punktem, jeśli coś co mogłoby iść już na produkcję zostaje zabezpieczone na później z powodu opóźnień np. administracyjnych to generuje koszty i obniża końcową wartość produktu.
  • Motion (ruch) – przenoszenie, rotacja pracowników lub maszyn. Np. w sytuacjach, gdy zespół nie jest interdyscyplinarny i koniecznym jest uzupełnienie go o pracownika z innego działu by proces ruszył, ogranicza się tym samym pracę w innym sektorze firmy oraz wprowadza chaos przez działania doskokowe. To również wszelkie niepotrzebne ruchy na stanowisku pracy związane np. z jego nieergonomicznym zorganizowaniem.
  • Extra processing – są to czynności, które wykraczają poza specyfikacje klienta, „chcenie zbyt dobrze” często nie jest potrzebne, ponieważ dostarcza produktu, który nie wpisuje się w oczekiwania, spełniając potrzeby nieuświadomione, zbędne. To również wielokrotne sprawdzanie/weryfikowanie tego samego elementu wzdłuż całego procesu – co jest widoczne dopiero po jego zmapowaniu i spojrzeniu na proces „z góry”.

Powyższe elementy stanowią punkt wyjścia dla opracowania wewnętrznego systemu, który umożliwi ciągłe doskonalenie (które przyświeca LSS) procesów biznesowych, usprawniając funkcjonowanie firmy jako całości oraz zaspokajając oczekiwania i potrzeby klientów.

Współpraca z The Lean Six Sigma Company to również profesjonalne szkolenie i certyfikat, który podnosi wartość pracowników, firmy i produktu. Certyfikat jest rozpoznawalny na całym świecie, dzięki temu nawet mała firma, która planuje ekspansję na rynki zagraniczne będzie mogła już na wstępie zaznaczyć, że postępuje według profesjonalnych standardów zarządzania procesami, jakością i organizacją. Ciągły rozwój i nastawienie na jakość oraz efektywność zwracają uwagę i jednoznacznie w pozytywny sposób odbijają się na wizerunku. Dla pojedynczych osób to gwarancja rozpoznawalności umiejętności na całym świecie. Ma to znaczenie nie tylko dla globalnych korporacji, ale również dla osób planujących międzynarodową karierę.

Kursy Lean Six Sigma, Yellow Belt, Green Belt i Black Belt, są dopasowane pod względem potrzeb, posiadanej wiedzy oraz planów rozwojowych firm. W LSS nie wszyscy muszą znajdować się na tym samym poziomie, metodologia jest wystarczająco przejrzysta by każdy szczebel w hierarchii firmy wyciągnął dla siebie i dla przedsiębiorstwa maksimum korzyści. Więcej informacji odnośnie kursów znajduje się tutaj:

Kursy Lean Six Sigma Yellow Belt:

https://www.theleansixsigmacompany.pl/yellow-belt-training/

https://www.theleansixsigmacompany.pl/online-yellow-belt-course/

 

Kurs Lean Six Sigma Green Belt

https://www.theleansixsigmacompany.pl/green-belt-course/

 

Kursy Lean Six Sigma Black Belt:

https://www.theleansixsigmacompany.pl/black-belt-services-course/

https://www.theleansixsigmacompany.pl/black-belt-manufacturing-course/

Sam ustal swoją drogę rozwoju, zwiększ przychody, zmniejsz koszty, popraw efektywność, wynieś zespół na nowy poziom – z Lean Six Sigma jest to możliwe.

Zapytaj o szkolenie Lean Six Sigma

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG