Czym jest Lean Management?

CZYM JEST LEAN MANAGEMENT?

W roku 1990 James Womack i Daniel Jones wyruszyli w światową podróż, aby promować swoją książkę: “Maszyna, która zmieniła świat “. Podczas tej podróży organizowali oni seminaria na temat efektywnej metody produkcji realizowanej przez Toyota Company. James Womack i Daniel Jones nazwali ten sposób pracy: Lean Production (szczupła produkcja).

Teorię stojącą za tą metodą opisali później Womack i Jones w swojej książce „Lean Thinking” (w Polsce wydana pod tytułem „Lean Thinking- Szczupłe myślenie”.).

W praktyce te metodologie Lean Thinking i narzędzia są często przejmowane pod różnymi nazwami, takimi jak Lean Management, Lean Manufacturing i Lean Enterprise. Jako The Lean Six Sigma Company, uważamy, że termin Lean Management (szczupłe zarządzanie) najlepiej oddaje szerokie spektrum metod i narzędzi Lean.

LEAN MANAGEMENT KONTRA MUDA.

Szczupłe zarządzanie jest metodologią zapewniająca bezproblemowy i szybki tok działań wytwarzających wartość dodaną podczas procesu. Szybkość procesu lub efektywny przebieg procesu jest jej istotą. Wszystko, co spowalnia szybkość procesu określane jest jako Muda. Muda jest japońskim określeniem marnotrawstwa i opisuje wszelkie działania nieprzyczyniające się do wytwarzania wartości dodanej w procesie.

Krótko mówiąc: Lean Management jest metodą, która kreuje efektywny przebieg procesu poprzez eliminację działań, niewytwarzających wartości dodanej (muda).

7 RODZAJÓW MARNOTRAWSTWA

W teorii szczupłego zarządzania przyjęto 7 rodzajów działań, które nie tworzą wartości dodanej:

  • Transport
  • Zapasy
  • Zbędny ruch
  • Oczekiwanie
  • Nadprocesowość (zbyt trudne, nadmiernie skomplikowane) –
  • Nadprodukcja (zbyt dużo lub zbyt szybko)
  • Defekty, braki

Proces bez marnotrawstwa jest rzadkością. Dlatego też organizacje, które działają według metodologii Lean Management, skupiają się na redukcji marnotrawstwa do wstępnie zdefiniowanego i osiągalnego optimum.

5 KROKÓW WOMACKA

Metodologia Lean Management zawiera obejmujący 5 etapów model eliminacji marnotrawstwa i optymalizacji procesów biznesowych.

Etap 1: Zdefiniowanie wartości
Etap 2: Mapowanie strumienia wartości
Etap 3: Stworzenie ciągłego przepływu
Etap 4: Stworzenie systemu „zasysania”
Etap 5: Dążenie do doskonałości

Każdy etap składa się z zestawu praktycznych technik, służących do osiągnięcia następnego celu. Podczas kursu poznacie te techniki i nauczycie się ich używania.

LEAN W SŁUŻBIE PRZEMYSŁOWI

7 rodzajów marnotrawstwa wydaje się mieć większe zastosowanie w przemyśle wytwórczym, ponieważ 7 rodzajów marnotrawstwa jest tutaj łatwiej zauważalne niż w organizacjach usługowych. Zapasy mogą być policzone w magazynie, a czas oczekiwania może zostać zmierzony podczas postoju linii produkcyjnej. W przypadku usług marnotrawstwo może wydawać się mniej widoczne, ale z pewnością występuje w niemniejszym nasileniu.

Badania wykazały, że 30 do 80% kosztów operacyjnych może być przypisane marnotrawstwu. Sterty piętrzących się ofert, rachunków i zezwoleń mogą być postrzegane jako rodzaj marnotrawstwa nazywany „zapasami”. Ludzie wyczekujący w kolejce mogą być sklasyfikowani jako  „oczekiwanie”. Faktury, po których następują noty kredytowe (faktury korygujące) są doskonałym przykładem „braków”.

W skrócie: Metodologia Lean Management może mieć istotną wartość dla firm działających w branży usługowej. Podczas kursów poświęcamy specjalną uwagę praktycznemu jej wykorzystywaniu w branży usług.

KURSY Z DZIEDZINY LEAN MANAGEMENT: LEAN PRACTITIONER

Kursy stanowią połączenie praktycznej symulacji i teorii Lean Management. Symulowany proces musi zostać zoptymalizowany przez uczestników kursu oparciu o 5 zasad Womacka. Poprzez zastosowanie teorii w praktyce uczestnicy doświadczą skuteczności i potęgi szczupłego zarządzania.

Czy ten artykuł był pomocny?

Courses where 'Czym jest Lean Management?' is part of the program

Want to know more about Czym jest Lean Management?? Visit the product pages of the following courses...