KURS ONLINE YELLOW BELT

Za zaledwie €119, zapoznasz się z podstawami Lean Six Sigma. Ten kurs jest twoim pierwszym krokiem na drodze poznania metody i filozofii ciągłego doskonalenia Lean Six Sigma.

More on this page:

  LEAN SIX SIGMA ESSENTIALS

  Świat wokół ciebie ulega ciągłym zmianom. Najważniejszą siłą napędową dla tych zmian jest technologia. Jak stwierdził Darwin wiele lat temu „Adaptacja jest kluczem do przetrwania gatunku”.  Ta potrzeba ciągłej adaptacji jest niczym innym jak potrzebą ustawicznego doskonalenia sposobu realizacji zadań. Ustawiczne doskonalenie sposobu pracy wymaga odpowiedniego sposobu myślenia. Zastanawiasz się nad sposobem realizacji zadań i chcesz się uczyć na swoich błędach.

  Sam sposób myślenia nie wystarczy do pomyślnego ulepszenia sposobu działania. Będziesz potrzebował struktury. Bez tej struktury prawdopodobnie skończysz jako “strażak”, gaszący pożary, ale bez możliwości ich stłumienia w zarodku.

  Taką strukturę zapewnia Lean Six Sigma. Ten kurs online Lean Six Sigma Yellow Belt jest idealnym punktem wyjścia dla uzyskania większej wiedzy na temat Lean Six Sigma.

  CERTYFIKACJA YELLOW BELT

  Lean Six Sigma jest wypróbowaną metodologią z podejściem krok po kroku i opierania się na danych. Podczas tego kursu dowiesz się, jak Six Sigma działa w praktyce. W trakcie 10 wykładów zajmujących około 4 do 5 godzin tematyka jest objaśniania przy pomocy filmów wideo, tekstów, quizów i wizualizacji.

  Kurs Online Yellow Belt kończy się egzaminem. A jako certyfikowany Lean Six Sigma Yellow Belt będziesz mógł wnieść cenny wkład do inicjatywy ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem Lean Six Sigma.

  Kur ten stanowi także idealne przygotowanie, jeśli zamierzasz przejść na następny poziom- uzyskania certyfikacji jako Lean Practitioner, Green Belt lub Black Belt.

  Jeżeli zdecydujesz się na jeden z naszych kursów stacjonarnych, to będziesz miał także cenną okazję do poznania Master Black Belt i jego toku myślenia.

  KURS ONLINE YELLOW BELT

  Najlepszy pierwszy krok do świata Lean Six Sigma, jaki możesz uczynić

  DODAJ DO KOSZYKA ZA JEDYNIE €119

  PRAKTYCZNE INFORMACJE

  Przyjmując jako punkt wyjścia zasób wiedzy Yellow Belt problematyka została przełożona na treści E-learning przy użyciu taksonomii Blooma (skupiając się na poziomach wiedzy: Zapamiętać, Zrozumieć i Zastosować), co zapewnia spełnienie międzynarodowych norm przez ten kurs Online Yellow Belt.

  The online Yellow Belt course has 10 lessons. Total learning time is approximately 4 to 5 hours. An important advantage of this online Yellow Belt course is that lessons can be followed at your own convenience. Once you have started, you can always logout and login again when you have time to resume the Online Yellow Belt course.

  Module 1: A General Overview

  Lesson 1: Why use Lean Six Sigma?
  Lesson 2: History, philosophy and background.
  Lesson 3: Lean Six Sigma is process and customer centric.
  Lesson 4: Lean Six Sigma oganisation and roles.

  Module 2: Lean Six Sigma Methods and Tools

  Lesson 5: Continuous Improvement: a recap.
  Lesson 6: Ongoing initiatives.
  Lesson 7: Project-based initiatives.

  Module 3: Lean Six Sigma definitions

  Lesson 8: Customer value versus waste.
  Lesson 9: Flow in a process using Lean.
  Lesson 10: A robust Six Sigma process.

  Exam (15 questions)


  €119

  Including VAT

   

  This includes:

  • 2 re-exams

  • Yellow Belt certification

  • 2 years access to the course content

  ZAPISZ SIĘ NA KURS

  • Tylko €119

  • Międzynarodowa akredytowana certyfikacja przez The Lean Six Sigma Company

  • Stworzony przez Master Black Belt

  • Kurs online , sprawdzony mobilnie i na tablecie

  • Każdy wykład obejmuje film video, praktyczne przykłady i quiz

  DODAJ DO KOSZYKA ZA JEDYNE €119

  Powiązany Kurs

  Others showed their interest in these courses.