BLACK BELT SERVICES (dla usług)

Czarny pas (Black Belt) Lean Six Sigma jest specjalistą w dziedzinie ciągłego doskonalenia, który jest ekspertem z zakresu optymalizacji procesów na bazie projektu. Kurs Lean Six Sigma Black Belt jest przeznaczony dla profesjonalistów żywotnie zainteresowanych doskonaleniem procesu i odczuwającymi potrzebę uczestniczenia w takim przedsięwzięciu.

Co jest na tej stronie:

  EKSPERCI LEAN SIX SIGMA

  Współcześni klienci oczekują nienagannej jakości i coraz szybszych dostaw. Postęp w tej dziedzinie wymaga wysokich standardów dla procesów. Każda organizacja potrzebuje ekspertyz w sprawie ustawicznego ulepszania swoich procesów w celu spełnienia potrzeb klienta.

  Lean Six Sigma Black Belt jest ekspertem, którego praca polega na optymalizacji procesów. Często Black Belt stoi na czele zespołu specjalistów w dziedzinie ciągłego doskonalenia. Dzięki ciągłemu zwiększaniu tempa i poprawie jakości procesu organizacja będzie zwiększała poziom zadowolenia klienta i umacniała swoją pozycję pod względem konkurencyjności i finansów. Wobec tego, specjaliści, którzy po mistrzowsku opanowali metodologię i narzędzia Lean Six Sigma są nieocenionymi ekspertami dla swoich organizacji. 

  Kurs Lean Six Sigma Black Belt Services zapewnia ci możliwość stania się uznanym, certyfikowanym specjalistą w dziedzinie Lean Six Sigma.

  KURS LEAN SIX SIGMA BLACK BELT

  Kurs Black Belt Services ma na celu rozwijanie twoich umiejętności doskonalenia procesów. Poznasz strukturę związaną z realizacją Lean Six Sigma, jak również narzędzia i metody, z których ta metodologia jest znana. Jako Black Belt poznasz, jak wdrażać ulepszenia i utrzymać je w organizacji.

  Aby być efektywnym Lean Six Sigma Black Belt musisz mieć umiejętności mobilizowania załogi i wydziałów podczas występowania jako zaufany doradca kierownictwa wyższego szczebla. Z tego względu poświęcimy pewien czas na twoje umiejętności analityczne, jak również organizacyjne.

  Tematyka ta jest przekazywana z praktycznego punktu widzenia, wobec czego możesz uzyskaną wiedzę natychmiast wykorzystywać w praktyce.

  Więcej szczegółowych informacji, takich jak program i omówienie kompetencji, znajdziesz w naszym prospekcie.

  BLACK BELT SERVICES (dla usług)

  Między innymi możesz wybrać kurs Lean Six Sigma w Europie.

  POPROŚ O PROSPEKT
  Na podstawie opinii1304 otrzymuje Lean Six Sigma Company z usługąBLACK BELT SERVICES (dla usług) wynik9 na 10.

  PRAKTYCZNE INFORMACJE

  Poniżej znajdziesz praktyczne informacje o programie, głównych tematach, cenie i dacie rozpoczęcia. Poproś o prospekt, aby uzyskać więcej informacji, takich, jak czas, szczegółowy program, grupa docelowa i cel kursu.

  Krótka informacja: 

  • 8 dni teorii w blokach po 2 dni + zadanie 
   praktyczne. 

  • Okres przeznaczony na realizację części 
   teoretycznej 2-3 miesiące (patrz terminy kursów). 

  • Część teoretyczna zostanie uznana za zaliczoną po 
   uzyskaniu wystarczającego wyniku na egzaminie. 

  • Część praktyczna zostanie uznana za zaliczoną po 
   pomyślnym ukończeniu przez ciebie projektu Lean 
   Six Sigma. 

  • Okres przeznaczony na realizację zadania 
   praktycznego wynosi 4-6 miesięcy. 

  • Średni dochód w zadaniu praktycznym: > 75.000 
   euro (niewymagany) 
    
    

  • Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 17.00 

  • Grupy do 12 osób 

  • Część teoretyczną kursu można zaliczyć niezależnie 
   od zadania praktycznego 

  Po ukończeniu tego kursu będziesz mógł:

  • kierować projektem doskonalenia Lean Six Sigma 

  • kierować zespołem doskonalenia 

  • stosować metodę i narzędzia Lean Six Sigma  

  • pomyślnie wdrażać zdefiniowane rozwiązanie 
   wewnątrz organizacji w przemyśle usługowym. 

  Po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymasz 
  uznawany w całym świecie teoretyczny certyfikat 
  Lean Six Sigma Black Belt (czarny pas Lean Six 
  Sigma). Po zakończeniu zadania praktycznego 
  otrzymasz certyfikat praktyczny i zostaniesz 
  certyfikowanym praktykiem Black Belt. 

  Część 1 - Lean Thinking (myśląc Lean)

  Dwudniowy kurs poświęcony technikom Lean , 
  takim jak: 

  • 5 zasad Womacka 
  • 7 rodzajów marnotrawstwa 
  • Mapowanie strumienia wartości 
  • Narzędzia doskonalenia 

  Te dni będą się koncentrowały wokół symulacji, 
  która stanowić będzie linię przewodnią tego 
  szkolenia. 
   

   

  Część 2 - Six Sigma

  Następne 6 dni będzie poświęcone Six Sigma 
  strukturze projektu i związanym z nim technikom. 
  Podczas tych dni główny nacisk położony będzie na

  • Tło Six Sigma 
  • Faza definiowania: Wybór projektu i określenie 
   potrzeb klienta 
  • Podstawowe statystyki 
  • Faza pomiaru: Określenie krytycznych czynników 
   oddziaływania 
  • Faza analizy: Przyczyny źródłowe i analizowanie 
   danych 
  • Testowanie hipotezy 
  • Faza doskonalenia: Generowanie rozwiązań i 
   pilotaż 
  • Faza kontroli: Plan kontroli i zamknięcie projektu

   

  Część 3 - Zadanie praktyczne

  Po zdaniu egzaminu z teorii oczekuje się od ciebie 
  wykonania zadania praktycznego. Pod przewodnictwem swojego mistrza czarnego pasa 
  będziesz miał za zadanie zrealizować projekt, 
  którego wynikiem będzie udoskonalony proces 
  według standardów Lean Six Sigma. Taki projekt 
  zazwyczaj przynosi realne korzyści rzędu wielkości 
  50.000 € do 1.000.000€. 

   

  11 980 zł

  8-day classroom theory course

  Pricing includes:

  • Classroom tutoring by a Lean Six Sigma Master Black Belt

  • Course materials (reference book, slide pack)

  • Minitab software trial subscription with full capabilities

  • Exam (and 2 re-exams if required)

  • Certification (evidencing Lean Six Sigma theoretical knowledge on a Black Belt level)

  Practical Assignment

  Pricing includes:

  • 10 hours of coaching by your Lean Six Sigma Master Black Belt

  • Formats / tools overview

  • Project Assessment

  • Certification (evidencing Lean Six Sigma theoretical knowledge and practical experience on a Black Belt level)

  Pricing does not include:

  • Overnight stays

  ISO18404

  Process improvement is a profession and a skill. To successfully improve processes with Lean Six Sigma various competencies are a must. The organisation that determines the international standards, the ISO,  has set the standard of competencies needed to fill the critical roles within a Lean Six Sigma organisation. The roles they have defined are:

  • Lean Practitioner

  • Lean Leader

  • Lean Expert

  • Lean Six Sigma Green Belt

  • Lean Six Sigma Black Belt

  • Lean Six Sigma Master Black Belt

  The Lean Six Sigma Company has used the ISO 18404 as a starting point when developing the courses. For this reason, each course consists of a theoretical part and a practical part. Competencies and skills can only be shown in practice. Our certification criteria derive from the ISO standard so we can assure ourselves of the fact that participants who received their certification through us have the required competencies to help organizations with Lean Six Sigma.

  11 stycznia 2021, Warszawa

  11 stycznia 2021|12 stycznia 2021|1 lutego 2021|2 lutego 2021|8 lutego 2021|9 lutego 2021|22 lutego 2021|23 lutego 2021

  Zaj?cia w j?zyku polskim

  ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ

  Prosimy o wypełnienie tego formularza w celu zarejestrowania się na jeden z tych kursów. Skonstatujemy się z tobą najszybciej jak to jest możliwe w celu zakończenia twojej rejestracji.

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY

  POPROŚ O PROSPEKT

  Na podstawie 1304 przeglądów The Lean Six Sigma Company uzyskała za usługę Black Belt services wynik 9 punktów na 10 możliwych.  

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY

  W FIRMIE

  Lean Six Sigma in your company

  Chociaż Lean Six Sigma jest najbardziej znana jako struktura doskonalenia bazująca na procesie, to w rzeczywistości znacząco wykracza poza te ramy. Lean Six Sigma jest określoną filozofią, strukturą organizacyjną i doskonalenia, jak też kompletem narzędzi. Wychodząc z tego punktu widzenia Lean Six Sigma rozwiązuje problemy organizacyjne przy uwzględnieniu konkurencyjności, obniżki kosztów oraz zadowolenia klienta.

  Zależnie od twoich ambicji, Lean Six Sigma może być wdrażany etapami. Każda organizacja jest wyjątkowa, nie ma powielanej strategii o uniwersalnym zastosowaniu. Wspólnie z tobą The Lean Six Sigma Company opracuje plan działania, dostosowany do potrzeb twojej organizacji. 

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI CZYTAJ DALEJ

  Powiązany Kurs

  Inni wykazywali zainteresowanie również tymi kursami.