Doskonałość operacyjna (Operational Excellence)

Doskonałość operacyjna (Operational Excellence)

Doskonałość operacyjna (OpEx) jest jedną ze strategii wartości według Treacy i Wiersema. Twierdzą, że organizacja musi opanować wszystkie 3 dyscypliny, ale musi wyróżniać się jednym z tych aspektów. To są:

  • Doskonałość operacyjna (OpEx – Operational Excellence)
  • Wiodąca pozycja produktowa (innowacja produktowa)
  • Koncentracja na Kliencie

Czym jest doskonałość operacyjna?

Doskonałość operacyjna to przekonanie organizacji o skupieniu się na wydajności, usprawnieniu operacji i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Doskonałość operacyjna była postrzegana jako sposób sprzedaży produktów lub usług po najniższej możliwej cenie, ale ta koncepcja została teraz poszerzona. W dzisiejszych czasach nacisk kładzie się bardziej na niezawodność, rozwój produktów lub usług oraz realizację i dostarczanie ścisłych produktów po konkurencyjnej cenie. Krótko mówiąc, Doskonałość Operacyjna działa dwojako:

  • Koszty (efektywne i efektywne)
  • Przychody (skuteczne i wydajne)

Koncentracja na Kliencie

W procesie doskonałości operacyjnej nacisk kładziony jest na klienta. Aby zwiększyć wartość dla klienta, właściwy produkt musi być dostarczony na czas i we właściwej cenie. Większość organizacji, które koncentrują się na tworzeniu wartości dla swoich klientów, odnosi większe sukcesy w zakresie doskonałości operacyjnej niż organizacje, które koncentrują się na redukcji kosztów. Dzieje się tak, ponieważ organizacje, które stawiają na redukcję kosztów, często tracą z oczu swoich klientów.

Doskonałość operacyjna i Lean Six Sigma

Doskonałość operacyjna to nie metoda, ale sposób myślenia i przekonanie. Aby uświadomić sobie ten sposób myślenia i przekonanie, organizacje wybrały metodologie, aby to osiągnąć. Lean Six Sigma to popularna metodologia, która to wspiera. Daje to organizacjom ustrukturyzowany sposób ciągłego doskonalenia. Koncentrując się na tym, co jest naprawdę ważne dla klienta i redukując defekty. Zmniejsza to ilość etapów procesu (Lean) i sprawia, że ​​wynik procesów jest bardziej przewidywalny (Six Sigma).

SZKOLENIE W ZAKRESIE LEAN SIX SIGMA

Jeśli chcesz zostać specjalistą lub ekspertem Six Sigma, określanych jako Yellow Belts, Green Belts, i Black Belts (żółte pasy, zielone pasy i czarne pasy) zapoznaj się z Przewodnikiem Kursów lub pobierz Katalog Szkoleń bądź przeczytaj o naszych kursach.

Want to learn more or have a question?

Request our prospectus.

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG