Lean Thinking

Kurs uczy, jak wprowadzić zasady Lean w życie. Po tych dwóch dniach szkolenia będziesz potrafił rozpoznać 7 rodzajów marnotrawstwa i podążać za mapą drogową Lean w celu poprawy procesów.

Co jest na tej stronie:

  IDENTYFIKACJA RODZAJÓW MARNOTRAWSTWA I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI

  Lean jest metodologią, która zapewnia, że usługi i produkty mogą być dostarczane w strumieniu wartości klienta. Metodologia ta skupia się na redukcji działań, które nie dodają wartości dla klienta (marnotrawstwa). Specjalista Lean może zintensyfikować proces przez zastosowanie narzędzi doskonalenia Lean, bazujących na filozofii i metodologii Lean. Wykwalifikowany specjalista Lean mobilizuje współpracowników do ulepszania procesów.

  KURS LEAN THINKING

  Kurs Lean Thinking koncentruje się na zastosowaniu zasad Lean w praktyce. Szkolenie formowane wokół dwóch głównych problemów i symulacji. Głównymi problemami są 7 rodzajów marnotrawstwa i 5 kroków Womacka. Ponadto symulacja stanowi część kursu, stwarzającą możliwości zastosowania w praktycznej sytuacji nabytej na kursie wiedzy teoretycznej.

  Podczas szkolenia nauczysz się rozpoznawać marnotrawstwo i otrzymasz mapę drogową, służącą optymalizacji procesów w celowy sposób. Po dwudniowym kursie szkoleniowym będziesz przygotowany do natychmiastowego zastosowania zasad Lean w swoim środowisku pracy.

  Będziesz zaskoczony potencjałem doskonalenia procesów, który będziesz w stanie rozpoznać oraz zakresem swoich możliwości realizacji niezbędnych ulepszeń procesu przy użyciu metodologii Lean i odpowiednich narzędzi, które poznałeś podczas kursu.

  Lean Thinking

  Dla każdego, kto chce się zapoznać z Lean Thinking.

  ZAMÓW KATALOG
  Na podstawie opinii973 otrzymuje Lean Six Sigma Company z usługąLean Thinking wynik9 na 10.

  PRAKTYCZNE INFORMACJE

  Poniżej znajdziesz praktyczne informacje na temat naszego kursu Lean Thinking.

  W prospekcie znajdziesz dodatkowe informacje, takie jak szczegółowy program, zalecane przygotowanie, docelowi uczestnicy oraz informacja na temat certyfikacji i akredytacji.  

  .

  Lean Thinking jest dwudniowym kursem szkoleniowym.  Omawiamy 7 rodzajów marnotrawstwa, 5 kroków Wormacka oraz główne techniki doskonalenia.  Wspólnym elementem szkolenia jest symulacja praktycznego zastosowania. Używając tej techniki nauczysz się stosować narzędzia Lean w praktyce. W efekcie zachowasz w pamięci przerobiony na kursie materiał i po zakończeniu kursu możesz natychmiast przystąpić do działań z wykorzystaniem narzędzi doskonalenia Lean.

  Część 1 – Tło i mapa drogowa

  Tematyka tego pierwszego modułu koncentruje się 
  na dwóch głównych zagadnieniach: tło i filozofia 
  Lean oraz mapa drogowa Lean. 

  Zagadnienia: 

  • 5 zasad Womacka 
  • 7 rodzajów marnotrawstwa 
  • Mapowanie strumienia wartości 

   

  Część 2 – Narzędzia doskonalenia i egzamin Lean Thinking

  Lean dysponuje wieloma narzędziami doskonalenia 
  procesu, najważniejsze z nich zostaną omówione w 
  tym drugim module. Dzień zakończy się egzaminem 
  z Lean Thinking. 

  Narzędzia doskonalenia, takie jak: 

  • Kanban,
  • SMED,
  • Kaizen,
  • Poka Yoke.

  2 980,00 zł

  Czas trwania: 2 dni w sali wykładowej 

  Cena obejmuje:
  – Tutoring (opiekę dydaktyczną) ze strony mistrza 
  czarnego pasa Lean Six Sigma  
  – Materiały kursowe (materiały źródłowe, zestaw 
  slajdów) 
  – Egzamin (oraz 2 egzaminy poprawkowe, jeżeli 
  zachodzi taka potrzeba) 
  – Certyfikację  

  Cena nie obejmuje zakwaterowania. 

  Do tej pory ponad 8.000 osób przeszło 
  pomyślnie to szkolenie!  

  8 sierpnia 2021, Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel

  8 sierpnia 2021|9 sierpnia 2021

  ZAMÓW KATALOG KURSÓW

  Poproś o prospekt, aby uzyskać więcej informacji, na przykład o szczegółowym programie, przygotowaniu, grupie docelowej i egzaminie.
   

  • DD slash MM slash YYYY

  W FIRMIE

  LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

  Chociaż Lean Six Sigma jest najbardziej znana jako struktura doskonalenia bazująca na procesie, to w rzeczywistości znacząco wykracza poza te ramy. Lean Six Sigma jest określoną filozofią, strukturą organizacyjną i doskonalenia, jak też kompletem narzędzi. Wychodząc z tego punktu widzenia Lean Six Sigma rozwiązuje problemy organizacyjne przy uwzględnieniu konkurencyjności, obniżki kosztów oraz zadowolenia klienta.

  Zależnie od twoich ambicji, Lean Six Sigma może być wdrażany etapami. Każda organizacja jest wyjątkowa, nie ma powielanej strategii o uniwersalnym zastosowaniu. Wspólnie z tobą The Lean Six Sigma Company opracuje plan działania, dostosowany do twojej organizacji. 

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Powiązany Kurs

  Inni wykazywali zainteresowanie również tymi kursami.