Lean Thinking (Myśląc Lean)

Kurs uczy, jak wprowadzić zasady Lean w życie. Po tych dwóch dniach szkolenia będziesz potrafił rozpoznać 7 rodzajów marnotrawstwa i podążać za mapą drogową Lean w celu poprawy procesów.

More on this page:

  IDENTYFIKACJA RODZAJÓW MARNOTRAWSTWA I SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z NIMI

  Lean jest metodologią, która zapewnia, że usługi i produkty mogą być dostarczane w strumieniu wartości klienta. Metodologia ta skupia się na redukcji działań, które nie dodają wartości dla klienta (marnotrawstwa). Specjalista Lean może zintensyfikować proces przez zastosowanie narzędzi doskonalenia Lean, bazujących na filozofii i metodologii Lean. Wykwalifikowany specjalista Lean mobilizuje współpracowników do ulepszania procesów.

  KURS LEAN THINKING (myśląc Lean)

  Kurs Lean Thinking koncentruje się na zastosowaniu zasad Lean w praktyce. Szkolenie formowane wokół dwóch głównych problemów i symulacji. Głównymi problemami są 7 rodzajów marnotrawstwa i 5 kroków Womacka. Ponadto symulacja stanowi część kursu, stwarzającą możliwości zastosowania w praktycznej sytuacji nabytej na kursie wiedzy teoretycznej.

  Podczas szkolenia nauczysz się rozpoznawać marnotrawstwo i otrzymasz mapę drogową, służącą optymalizacji procesów w celowy sposób. Po dwudniowym kursie szkoleniowym będziesz przygotowany do natychmiastowego zastosowania zasad Lean w swoim środowisku pracy.

  Będziesz zaskoczony potencjałem doskonalenia procesów, który będziesz w stanie rozpoznać oraz zakresem swoich możliwości realizacji niezbędnych ulepszeń procesu przy użyciu metodologii Lean i odpowiednich narzędzi, które poznałeś podczas kursu.

  Lean Thinking (Myśląc Lean)

  Dla każdego, kto chce się zapoznać z Lean Thinking.

  POPROŚ O PROSPEKT
  On the basis of 973 reviews obtains The Lean Six Sigma Company with the service Lean Thinking (Myśląc Lean) a score of 9 out of 10.

  PRAKTYCZNE INFORMACJE

  Poniżej znajdziesz praktyczne informacje na temat naszego kursu Lean Thinking.

  W prospekcie znajdziesz dodatkowe informacje, takie jak szczegółowy program, zalecane przygotowanie, docelowi uczestnicy oraz informacja na temat certyfikacji i akredytacji.  

  .

  Lean Thinking jest dwudniowym kursem szkoleniowym.  Omawiamy 7 rodzajów marnotrawstwa, 5 kroków Wormacka oraz główne techniki doskonalenia.  Wspólnym elementem szkolenia jest symulacja praktycznego zastosowania. Używając tej techniki nauczysz się stosować narzędzia Lean w praktyce. W efekcie zachowasz w pamięci przerobiony na kursie materiał i po zakończeniu kursu możesz natychmiast przystąpić do działań z wykorzystaniem narzędzi doskonalenia Lean.

  Część 1 – Tło i mapa drogowa

  The subject matter of this first module focuses on two main themes. The Lean background and philosophy and the Lean Roadmap. 

  Subject matter:

  • 5 principles of Womack
  • 7 Wastes
  • Value Stream Mapping

   

  Część 2 – Narzędzia doskonalenia i egzamin Lean Thinking

  Lean consists out of many process improvement tools, the most important of which will be covered in this second module. The day will end with a Lean Thinking exam.

  Improvement tools such as:

  • Kanban,
  • SMED,
  • Kaizen,
  • Poka Yoke.

  Lean Thinking course : €1.295 (+VAT)

  Duration: 2 days in classroom

  Pricing includes:
  – Classroom tutoring by a Lean Six Sigma Master Black Belt
  – Course materials (reference book, slide pack)
  – Exam (and 2 re-exams if required)
  – Certification 

  Pricing does not include Lodging.

  More than 8.000 people followed this training with success so far! 

  POPROŚĆ O PROSPEKT

  Poproś o prospekt, aby uzyskać więcej informacji, na przykład o szczegółowym programie, przygotowaniu, grupie docelowej i egzaminie.
   

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

  W FIRMIE

  LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

  Chociaż Lean Six Sigma jest najbardziej znana jako struktura doskonalenia bazująca na procesie, to w rzeczywistości znacząco wykracza poza te ramy. Lean Six Sigma jest określoną filozofią, strukturą organizacyjną i doskonalenia, jak też kompletem narzędzi. Wychodząc z tego punktu widzenia Lean Six Sigma rozwiązuje problemy organizacyjne przy uwzględnieniu konkurencyjności, obniżki kosztów oraz zadowolenia klienta.

  Zależnie od twoich ambicji, Lean Six Sigma może być wdrażany etapami. Każda organizacja jest wyjątkowa, nie ma powielanej strategii o uniwersalnym zastosowaniu. Wspólnie z tobą The Lean Six Sigma Company opracuje plan działania, dostosowany do twojej organizacji. 

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIDOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ