Kaizen

Kaizen – ciągłe doskonalenie

W 1986 roku pan Masaaki Imai opublikował książkę po tytułem: Kaizen, klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. W swojej książce Masaaki opisał różnicę w dziedzinie zarządzania zmianą pomiędzy światem zachodnim a Japonią. Czym jest ta różnica? W tym artykule spojrzymy na Kaizen jako ciągłe doskonalenie za pomocą Lean Six Sigma.

ZASADNICZA RÓŻNICA W STOSUNKU DO TRADYCYJNEGO ZARZĄDZANIA W KRAJACH ZACHODU

Podstawowa różnica leży w Change Management (zarządzaniu zmianą) i Management of Change (zarządzeniu zmiany). Ta różnica jest lepiej opisana jako zarządzanie stopniowym wprowadzaniem zmian (Change management / Kaizen) i zarządzanie gwałtowną zmianą (Management of Change). Jest to część kultury japońskich organizacji, że ciągle inicjuje się stopniowe zmiany. Tradycyjny pogląd głosi, że menedżerzy na Zachodzie przeprowadzają kontrole gwałtownych zmian. W obu przypadkach mówi się o zarządzaniu zmianą, ale w Japonii ten termin jest rozumiany inaczej.

CZYM JEST KAIZEN?

Kaizen oznacza “ciągłe doskonalenie” i jest zorganizowanym wykorzystaniem zdrowego rozsądku dla oszczędności na wydatkach, podniesienia jakości, skrócenia czasu dostaw oraz zwiększenia zadowolenia klienta. Kaizen jest kulturą, a nie tylko planem działania lub modelem. Naturalnie, istnieją drogi rozpowszechnienia kultury Kaizen, takie jak Kaizen events i Gemba Kaizen. W oczywisty sposób proces doskonalenia przy pomocy Lean Six Sigma przyczynia się do krzewienia kultury Kaizen.

Kaizen event

Kaizen event (wydarzenie Kaizen) jest trwającym 3 – 5 dni projektem, który rozpoczyna się od problemu i postępuje aż do wdrożenia rozwiązania. Japoński termin na określenie zdarzenia Kaizen brzmi “Kaikaku” (radykalna zmiana). General Electric określa zdarzenia Kaizen jako trening lub “Blitz” (błyskawica).

Charakterystyka wydarzenia Kaizen:

 • projekt trwający od 3 do 5 dni
 • 100% zatwierdzonych środków
 • Do wdrożenia
 • Projekt o zawężonym polu zainteresowań
 • Problem wymaga pilnego rozwiązania
 • Rozwiązanie nie jest jeszcze znane

Zdarzenie Kaizen jest odpowiedzią Lean na projekty trwające 3 – 5-miesięcy. W projektach podobnych do tego istnieje wiele przejawów marnotrawstwa, takich jak nadprodukcja, czas oczekiwania i braki.

Gemba Kaizen

Gemba Kaizen oznacza “ciągłe doskonalenie miejsca pracy”. Pracownicy kontrolują produkty i usługi dla klientów. Ważne znaczenie w tej dyskusji jest wdrażanie udoskonaleń w hali fabrycznej oraz wykrywanie praktycznych problemów. Ten styl zarządzania określa się jako „Kaizen Management” (zarządzanie kaizen). Problemy napotkane na stanowiskach pracy nie są problemami zarządzania, dlatego ich rozwiązanie nie może pochodzić od zarządu. Wykonawcy mogą lepiej rozwiązać sami te problemy operacyjne (wykonawcze). Spędzają oni cały dzień w miejscu pracy i dysponują jego znajomością. Stosowany na Zachodzie termin dla Kaizen Management brzmi Operational Excellence (doskonałość operacyjna). Ten sposób myślenia obejmuje także ciągłe doskonalenie operacyjnego stanu spraw, gdzie wykonawcy i nadzór mają swoje własne określone role i odpowiedzialności.

MENEDŻER KAIZEN

Menedżer Kaizen:

 • spędza czas w gemba (miejsce wykonywania pracy) i obserwuje, co się dzieje. Pracownicy także dokonują obserwacji i omawiają wspólnie wyniki obserwacji.
 • jest odpowiedzialny za zapoczątkowanie inicjatywy 5S i standardowych procedur operacyjnych. On lub ona dają pracownikom dużo czasu na wdrożenie udoskonaleń w miejscu pracy.
 • pełni role trenera podczas całego procesu toteż jeżeli coś pójdzie nie tak w codziennej działalności, menedżer Kaizen podejmuje środki zaradcze i omawia problem z kierownictwem.
 • omawia z pracownikami politykę organizacyjną, tworzy bezpieczne środowisko pracy oraz stara się usunąć wszelkie przeszkody, które napotykają pracownicy podczas doskonalenia swojego gemba. Pracownicy, którzy przyswoili sobie ciągłe doskonalenie siebie i swojego gemba są bardzo cenni dla organizacji. Ze względu na swoją wiedzę i doświadczeniu mogą być wykorzystani w innym miejscu.

KAIZEN W ODNIESIENIU DO LEAN SIX SIGMA

Zarówno Kaizen, jak i Lean Six Sigma są metodologiami zwiększania zadowolenie klienta, realizowania trwałej poprawy wyników firmy i ciągłego doskonalenia w konstruktywny sposób. W obu przypadkach chodzi o zmniejszenie marnotrawstwa i zmienności. Kaizen idzie nawet dalej, jeżeli chodzi o świadomość kierownictwa i pracowników. Z drugiej strony, Lean Six Sigma bardziej się koncentruje na finansowych wynikach organizacji. Kaizen działa lepiej, gdy cała organizacja działa razem. To oznacza, że projekty Lean Six Sigma mogą być realizowane przez poszczególne części organizacji.

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami, dzięki którym możesz zbudować kulturę ciągłego doskonalenia i wdrażać codzienne usprawnienia. Kaizen – ciągłe doskonalenie za pomocą Lean Six Sigma:

Przeczytaj o naszych kursach, zapoznaj się z Przewodnikiem Kursów lub pobierz Katalog Szkoleń.

Want to learn more or have a question?

Request our prospectus.

 • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
 • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Courses where 'Kaizen' is part of the program

Want to know more about Kaizen? Visit the product pages of the following courses...

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG