Kursy Lean

Tutaj znajdziesz przegląd różnych kursów Lean

Co jest na tej stronie:

  PRZEGLĄD KURSÓW NA TEMAT LEAN

  Oferujemy kilka różnych kursów Lean. To, który z nich jest dla Ciebie najbardziej odpowiedni, zależy od roli, jaką pełnisz lub do jakiej aspirujesz w Twoim środowisku pracy.

  Kurs Lean Thinking (myśląc Lean) jest kursem poznawczym, który jest dostępny jedynie jako kurs organizowany w firmie. Ten dwudniowy kurs wyjaśnia podstawy Lean Thinking oraz jakie narzędzia i metody doskonalenia mogą być zastosowane.

  Jeśli twoją ambicją jest ciągłe doskonalenie procesów w twojej firmie przy wykorzystaniu metod i narzędzi Lean, to kurs Lean Practitioner (praktyk Lean) będzie tym właściwym kursem. Dowiesz się, jak stosować zasady Lean i metody doskonalenia Lean. Ten kurs Lean trwa 3 dni i skupia się na praktycznym stosowaniu Lean. Kontynuacją dla tego kursu może być kurs Lean Leader (Lider Lean).

  Kurs Lean Leader jest przeznaczony specjalnie dla tych, którzy są lub zamierzają być siłą napędową dla inicjatyw i wdrożenia Lean. Kurs Lean Leader będzie się koncentrował na problemach zarządzania Lean, takich jak 14 zasad zarządzania Toyoty. Czas trwania kursu obejmuje 5 dni zajęć (o ile nie ukończyłeś wcześniej kursu Lean Practitioner, gdyż w tym przypadku możesz ukończyć ten kurs w ciągu dwóch dni, po zwolnieniu z pierwszych trzech dni zajęć).

  KTÓRY Z KURSÓW JEST NAJBARDZIEJ ODPOWIEDNI DLA CIEBIE?

  Zależy to przede wszystkim od twojego doświadczenia i wcześniejszej (kursowej) edukacji z jednej strony oraz twoich ambicji z drugiej strony. Jeśli zaczniesz od trzydniowego kursu Lean Practitioner, to poznasz podstawowe metody doskonalenia oraz techniki narzędziowe Lean. Po zakończeniu tego kursu będziesz mógł rozwijać i realizować inicjatywy doskonalenia.

  Możesz się także od razu zdecydować na pięciodniowy kurs Lean Leader. Obok tematów realizowanych na kursie Lean Practitioner, 2 dni tego kursu są poświęcone zagadnieniom Lean Management (Zarządzanie Lean). Tematyka Lean Management koncentruje się na filozofii i strukturze organizacyjnej stanowiących fundamenty, na których opiera się proces doskonalenia przy pomocy metod i narzędzi Lean.

  Kursy Lean

  Tutaj znajdziesz przegląd różnych kursów Lean

  PYTAJ O PROSPEKTY

  RÓŻNE RODZAJE KURSÓW LEAN

  Meritum kursów Lean Thinking, Lean Practitioner i Lean Leader jest realizacja inicjatyw doskonalenia, takich jak wydarzenia kaizen- (Kaizen events), sesje mapowania strumieni wartości i krótkie spotkania zespołów w formie odpraw. Płynność i 7 rodzajów marnotrawstwa stanowią główne punkty.

   

  POPROŚ O PROSPEKT

  Poproś o prospekt, aby uzyskać więcej informacji, na przykład o szczegółowym programie, przygotowaniu, grupie docelowej i egzaminie.

  • Date Format: DD slash MM slash YYYY

  W FIRMIE.

  LEAN SIX SIGMA W TWOJEJ FIRMIE

  Chociaż Lean Six Sigma jest najbardziej znana jako struktura doskonalenia bazująca na procesie, to w rzeczywistości znacząco wykracza poza te ramy. Lean Six Sigma jest określoną filozofią, strukturą organizacyjną i doskonalenia, jak też kompletem narzędzi. Wychodząc z tego punktu widzenia Lean Six Sigma rozwiązuje problemy organizacyjne przy uwzględnieniu konkurencyjności, obniżki kosztów oraz zadowolenia klienta.

  Zależnie od twoich ambicji, Lean Six Sigma może być wdrażany etapami. Każda organizacja jest wyjątkowa, nie ma powielanej strategii o uniwersalnym zastosowaniu. Wspólnie z tobą The Lean Six Sigma Company opracuje plan działania, dostosowany do potrzeb twojej organizacji. 

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI CZYTAJ DALEJ