Lean Six Sigma Yellow Belt dla opieki zdrowotnej

Lean Six Sigma dla opieki zdrowotnej

Lean Six Sigma jest metodyką doskonalenia procesów, mającą na celu promowanie ciągłego doskonalenia wewnątrz organizacji. W celu zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania na opiekę, sektor opieki zdrowotnej może wykorzystywać tę metodologię do usprawniania swoich procesów, redukcji marnotrawstwa oraz maksymalizacji wartości pacjenta w celu zapewnienia opieki na światowym poziomie.

Wyzwania organizacyjne w opiece zdrowotnej

W ostatnich latach sektor opieki zdrowotnej borykał się z licznymi wyzwaniami, przy czym wiele instytucji opieki zdrowotnej znajduje się obecnie pod ostrzałem oskarżeń o brak jakości usług i przejrzystości. Wiele z mediów wyraża negatywną postawę wobec usługodawców w dziedzinie opieki zdrowotnej, która często graniczy z wrogością, krytykując ich za niezdolność do zaspokajania potrzeb i zapewnienia odpowiednich standardów swoim pacjentom.

Prawdą jest jednak, że szpitale nie są zasypywane krytyką ze względu na brak kwalifikacji, wyposażenia lub zaangażowania się w zapewnianie wysokiej jakości opieki zdrowotnej; w rzeczywistości te jakości stają się podstawą działania i zaletą niemal każdej placówki służby zdrowia. Rzeczywiste wyzwanie, istota problemu leży w sposobie projektowania naszych usług, systemów i ich podstawowych procesów.

Większość usług w dziedzinie opieki zdrowotnej jest tworzonych wokół leczenia; zapewniając wysoką jakość rozwiązań w zakresie diagnostyki i procedur leczenia w odniesieniu do chorób pacjentów i ustawicznie doskonaląc te procesy o wiele mniej skupiamy się na tym, w jaki sposób zaprojektowano dostarczanie tych rozwiązań. Procesy naszej nowoczesnej opieki zdrowotnej są często przestarzałe, bazują one nadal na sposobie pracy, gdzie kładzie się nacisk na jakość procesów, podczas gdy wydajność i efektywność są pomijane w ich projektowaniu.

W przeszłości nie stanowiło to problemu, ale współcześnie, przy zwiększaniu się zarówno populacji, jak i jej potrzeb musimy znaleźć sposób adaptacji naszych procesów, aby zapewniać opiekę na światowym poziomie.

Lean Six Sigma

Sposobem na uzyskanie tego celu jest wdrożenie sprawdzonej i opartej na danych metodologii doskonalenia procesów, gdzie poświęca się uwagę na usprawnianie procesów w celu zmniejszenia marnotrawstwa i maksymalizacji wartości pacjenta. Jedną z takich metodologii jest Lean Six Sigma, w stosunku do której już odnotowano sukces w tej dziedzinie, bo została wdrożona w szpitalach różnych krajów świata, takich jak the Virginia Mason Institute w Stanach Zjednoczonych lub niedawno w Great Ormond Street Hospital w Wielkiej Brytanii.

W odróżnieniu od niektórych innych metodologii, Lean Six Sigma nie jest przeznaczona do wyłącznego użytku przez kilku ekspertów lub konsultantów wewnątrz organizacji, ale przewiduje zaangażowanie całego personelu i włączenie go jako zespołu do prowadzenia ciągłego doskonalenia. Ważne jest, by doskonalenie procesów nie było czymś narzucanym odgórnie przez sam zarząd, to ludzie spełniający swoje podstawowe obowiązki, mający bezpośredni kontakt z pacjentem powinni być zaangażowani w te działania i to oni właśnie mogą stworzyć pozytywną różnicę w opiece nad pacjentem.

Lean Six Sigma Essentials dla opieki zdrowotnej

Jest to przyczyna, dla której zorganizowaliśmy nasz kurs Lean Six Sigma Essentials dla opieki zdrowotnej, kurs online na naszej platformie e-learning, który nie tylko obejmuje zasady i metody Lean Six Sigma, ale także przekłada je na praktyczne zastosowania w środowisku opieki zdrowotnej.

Zorganizowaliśmy ten kurs wraz z The Lean Six Sigma Company i utrzymujemy ścisłą współpracę z Great Ormond Street Hospital w celu uzyskania możliwości przedstawienia praktycznych przykładów i zastosowań dla opieki zdrowotnej oraz zapewnienia możliwie jak najwyższej jakości dla tego kursu.

Kurs składa się z 9 wykładów i egzaminu, przy całym każde z zajęć powinno zajmować 20-30 minut na jego zrealizowanie do końca. Zaletą jest to, że możesz korzystać z tego kursu kiedy i gdzie chcesz i nie musisz realizować danego zajęcia do końca w ciągu jednego posiedzenia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czasu często brakuje i że uczenie się nie powinno ujemnie wpływać ani na twoją pracę ani na życie osobiste.

Cele dla opieki zdrowotnej

Głównym celem naszego kursu Lean Six Sigma Essentials dla opieki zdrowotnej jest dopomożenie studentom przyjęcia sposobu myślenia Lean Six Sigma o ciągłym doskonaleniu, który będą poznawać poprzez zbiór przykładów, metod i technik. My oferujemy wskazówki i techniki, pozwalające na zastosowanie tego sposobu myślenia w praktyce, abyś mógł uczestniczyć w podniesieniu jakości opieki zdrowotnej na wyższy poziom i zapewnić pacjentowi opiekę na światowym poziomie.

Zapytaj o szkolenie Lean Six Sigma

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG