Mathieu Gendaj

Mathieu Gendaj

Doświadczenie Mathieu
Natychmiast po ukończeniu studiów na Wydziale Inżynierii Lądowej i uzyskaniu dodatkowego tytułu magistra w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, w 2005 roku zostałem od razu zaangażowany jako kierownik projektu Lean w Toyota Motor Europe. Od samego początku trenował mnie japoński koordynator, który nauczył mnie myśleć i działać zgodnie z zasadami Lean (The Toyota Way) we wszystkich możliwych aspektach mojej pracy.

To szczególne szkolenie doprowadziło mnie do jasnej wizji stosowania zasad Lean Six Sigma zarówno w procesach przemysłowych, jak i usługowych. Niezapomnianym przeżyciem pozostaje moja praca przez dwa miesiące jako pracownik na linii montażu silników w Anglii. Tam naprawdę nauczyłem się rozumieć i stosować kluczowe pojęcia, takie jak Kanban, Andon, Kaizen i Hejunka w sercu fabryki Toyoty.

W 2011 roku postanowiłem poszukać nowego wyzwania we wdrażaniu Dobrych Praktyk Zarządzania Projektami i Lean Six Sigma w firmie działającej w belgijskiej branży kolejowej. Zarządzanie zmianą, a zwłaszcza opór, jaki zmiana może wywołać wewnętrznie w firmie z sektora publicznego, stało się dla mnie codziennością jako Kierownika Projektu. W ten sposób w 2015 roku wyrosłem na Kierownika komórki jakości w tej samej organizacji, gdzie odpowiadałem za wdrażanie różnych usprawnień organizacyjnych.

 

Źródło inspiracji dla różnych firm
W 2017 roku zacząłem prowadzić kursy Lean Six Sigma i towarzyszące im praktyczne wskazówki w The Lean Six Sigma Company. Z wielkim entuzjazmem mogę zainspirować różne firmy z różnych sektorów do stosowania Lean Six Sigma, jej filozofii i różnych narzędzi.

Od 2020 roku jestem partnerem zarządzającym w The Lean Six Sigma Company Polska.

Latest updates

Read the latest blog articles from Mathieu Gendaj.

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG