Lean Management

  Lean Management znane także Lean Enterprise lub Lean Thinking jest filozofią stojącą za strukturą ciągłego doskonalenia opracowaną przez Toyotę. W Toyocie Lean Management jest fatycznie częścią szerszego systemu produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System). Ogólnie mówiąc, Lean Management jest strukturą zarządzania, jak również kulturą organizacyjną, w której każdy z pracowników dąży do maksymalizacji wartości klienta. Ważne w Lean Management jest to, że organizacja ma dążyć do płynności, innymi słowy do procesu przebiegającego bez przerw.

  Lean Management może być także opisane jako „kultura ciągłego doskonalenia”, chociaż można argumentować, że to raczej wynik płynności przebiegu procesu niż cel sam w sobie. W Toyocie odkryto, że przerwy mogą być skategoryzowane w siedmiu rodzajach tak zwanego „marnotrawstwa” Do siedmiu rodzajów marnotrawstwa należą:

  1. Transport
  2. Zapasy
  3. Zbędny ruch
  4. Oczekiwanie
  5. Nadprodukcja
  6. Nadprocesowość
  7. Defekty (wady)

  Jeżeli żaden tych rodzajów marnotrawstwa już nie występuje, to płynność przebiegu procesu została osiągnięta. W praktyce jedynym wynikiem jest minimalizacja marnotrawstwa, ponieważ jego całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe.

  LEAN MANAGEMENT A TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

  The Toyota Production System, which Lean Management is part of, goes further that continuous improvement alone. Toyota has 14 management principles which fall under the 4p’s (People, Process, Philosophy and Problems). Toyota’s success, when applying Lean, therefore goes further than solely focussing on continuous improvement. Where Lean Management is the answer to quality increase and cost reduction, the Toyota Production System is a broader strategy with regards to operational management.

  OSIĄGANIE SUKCESU Z LEAN MANAGEMENT

  Toyota Production System (TPS), którego częścią jest Lean Management, idzie dalej niż tylko ustawiczne doskonalenie.  Toyota stosuje 14 zasad zarządzania, które mogą być postrzegane jako część Czterech P (Four P’s) (People, Process, Philosophy i Problems – ludzie, proces, filozofia i problemy). TPS idzie dalej niż skupianie się na ustawicznym doskonaleniu z wykorzystaniem Lean. Podczas gdy Lean Management zapewnia lepszą jakość i oszczędności kosztów, to Toyota Production System jest szerszą strategią zarządzania.

  LEAN MANAGEMENT A DROGA SIX SIGMA

  Podczas gdy Lean ma swoje początki w Toyocie, Six Sigma powstało w Motoroli i General Electric. Motorola opracowała strukturę projektu Six Sigma, a General Electric dodało swoją strukturę organizacji. Lean i Six Sigma idealnie do siebie pasują. Obie metody dążą do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości i zadowolenia klienta. Innymi słowy, koncentrują się zarówno na kliencie, jak i procesie.

  Lean Management z reguły będzie się bardziej skupiało na doskonaleniu krótkich cyklów, a Six Sigma często wykorzystuje podejście oparte na projekcie.  Połącz Lean i Six Sigma w swojej organizacji i twórz kulturę bieżącego (a nawet codziennego) i opartego na projekcie ustawicznego doskonalenia.

  Czy ten artykuł był pomocny?