Lean Management – TPS i Six Sigma

Lean Management w odniesieniu do Toyota Production System (TPS) i Six Sigma.

Lean Management znane także Lean Enterprise lub Lean Thinking jest filozofią stojącą za strukturą ciągłego doskonalenia opracowaną przez Toyotę. W Toyocie Lean Management jest faktycznie częścią szerszego systemu produkcyjnego Toyoty (Toyota Production System). Ogólnie mówiąc, Lean Management jest strukturą zarządzania, jak również kulturą organizacyjną, w której każdy z pracowników dąży do maksymalizacji wartości klienta. Ważne w Lean Management jest to, że organizacja ma dążyć do płynności, innymi słowy do procesu przebiegającego bez przerw. Lean Management – TPS i Six Sigma

Lean Management może być także opisane jako „kultura ciągłego doskonalenia”, chociaż można argumentować, że to raczej wynik płynności przebiegu procesu niż cel sam w sobie. W Toyocie odkryto, że przerwy mogą być skategoryzowane w siedmiu rodzajach tak zwanego „marnotrawstwa” Do siedmiu rodzajów marnotrawstwa należą:

  1. Transport
  2. Zapasy
  3. Zbędny ruch
  4. Oczekiwanie
  5. Nadprodukcja
  6. Nadprocesowość
  7. Defekty (wady)

Jeżeli żaden tych rodzajów marnotrawstwa już nie występuje, to płynność przebiegu procesu została osiągnięta. W praktyce jedynym wynikiem jest minimalizacja marnotrawstwa, ponieważ jego całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe.

LEAN MANAGEMENT A TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

System produkcyjny Toyoty, którego częścią jest Lean Management, idzie dalej niż samo ciągłe doskonalenie. Toyota ma 14 zasad zarządzania, które należą do kategorii 4P (People, Process, Philosophy i Problems – ludzie, proces, filozofia i problemy). Sukces Toyoty w stosowaniu Lean wykracza zatem poza skupianie się wyłącznie na ciągłym doskonaleniu. Tam, gdzie Lean Management jest odpowiedzią na wzrost jakości i redukcję kosztów, Toyota Production System jest szerszą strategią w zakresie zarządzania operacyjnego.

OSIĄGANIE SUKCESU Z LEAN MANAGEMENT

Toyota Production System (TPS), którego częścią jest Lean Management, idzie dalej niż tylko ustawiczne doskonalenie.  Toyota stosuje 14 zasad zarządzania, które mogą być postrzegane jako część 4P (People, Process, Philosophy i Problems – ludzie, proces, filozofia i problemy). TPS idzie dalej niż skupianie się na ustawicznym doskonaleniu z wykorzystaniem Lean. Podczas gdy Lean Management zapewnia lepszą jakość i oszczędności kosztów, to Toyota Production System jest szerszą strategią zarządzania.

LEAN MANAGEMENT, A DROGA SIX SIGMA

Podczas gdy Lean ma swoje początki w Toyocie, Six Sigma powstało w Motoroli i General Electric. Motorola opracowała strukturę projektu Six Sigma, a General Electric dodało swoją strukturę organizacji. Lean i Six Sigma idealnie do siebie pasują. Obie metody dążą do osiągnięcia najwyższego poziomu jakości i zadowolenia klienta. Innymi słowy, koncentrują się zarówno na kliencie, jak i procesie.

Lean Management z reguły będzie się skupiało na doskonaleniu krótkich cyklów, a Six Sigma wykorzystuje podejście oparte na projekcie.  Połącz Lean i Six Sigma w swojej organizacji i twórz kulturę bieżącego (a nawet codziennego) lub opartego na projekcie doskonalenia.

 

Czy już wiesz jak rozumieć Lean Management w odniesieniu do Toyota Production System (TPS) oraz Six Sigma?

 

SZKOLENIE W ZAKRESIE LEAN SIX SIGMA

Jeśli chcesz zostać specjalistą lub ekspertem Six Sigma, określanych jako Yellow Belts, Green Belts, i Black Belts (żółte pasy, zielone pasy i czarne pasy) zapoznaj się z Przewodnikiem Kursów lub pobierz Katalog Szkoleń bądź przeczytaj o naszych kursach.

Want to learn more or have a question?

Request our prospectus.

  • DD ukośnik MM ukośnik RRRR
  • To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.

Courses where 'Lean Management – TPS i Six Sigma' is part of the program

Want to know more about Lean Management – TPS i Six Sigma? Visit the product pages of the following courses...

Zapoznaj się z naszym katalogiem, aby uzyskać pełny obraz naszych kursów szkoleniowych.

POBIERZ NASZ KATALOG